Storaksjonær spolerer Vismas oppkjøpsfest

- Jeg selger ikke til 11,50, sier Mamuts storeier.

FESTBREMS: Konsernsjef Øystein Moan i Visma, blir nødt til å bla opp mer for Mamut-aksjene, eller eie selskapet sammen med Ole Peter Ludvig Lorentzen (bildet).
Publisert:

- Jeg synes prisen til Visma er altfor lav, sier Ole Peter Ludvig Lorentzen til E24.

IT-investoren er aller største eier i Mamut ASA, med en eierpost på 24,6 prosent.

For første gang sier han nå i klartekst at han ikke vil selge aksjene sine til det tilbudet som ligger på bordet.

Etter at Visma la inn bud på hele selskapet, som utvikler og selger regnskapstjenester til små og mellomstore bedrifter, har Lorentzen vært ute på kjøpstokt. Både mandag og tirsdag har Mamut sendt ut børsmeldinger om at Lorentzen har kjøpt aksjer.

- Mamut er verdt mye mer

Prisen Lorentzen har betalt er 11,50 kroner, det samme som budprisen fra Visma. Men IT-investoren mener selskapet er verdt mye mer.

- Jeg selger ikke til elleve og en halv, fastslår han, og fortsetter:

- Øystein Moan [konsernsjef i Visma, red. anm] er en meget dyktig leder og Mamut er det beste regnskapssystemet i markedet for små bedrifter. Det er ikke tvil om at de vil skape stor lønnsomhet ved å ta Mamut inn under Visma.

- Har du en egen vurdering av hva Mamut-aksjen er verdt?

- Ja, det har jeg, men det ønsker jeg ikke å oppgi.

- Men det er betydelig over Vismas bud?

- Ja, det er det.

Blir heller værende i selskapet

Dermed ligger det an til at Visma blir nødt til å øke budprisen for å få ut Lorentzen.

- Hva Visma bør gjøre eller ikke gjøre, ønsker ikke jeg å kommentere, sier IT-investoren, men forteller at han ikke har noe i mot å fortsette som Mamut-aksjonær.

- Visma kan heve budet, men jeg kan også rett og slett beholde aksjene og være eier sammen med Visma, anfører Lorentzen.

Hos Visma legger storaksjonærenes ord tydelig en demper på det som lå an til å bli en liten oppkjøpsfest.

- Jeg har ikke noen kommentar til det, er det knappe svaret konsernsjefen i Visma, Øystein Moan, gir til E24.

Mamut

Halvparten har sagt ja til 11,50

Mamut mottok 7.juni siden et bud fra Visma, der Visma varslet at de hadde til hensikt å fremsette et frivillig tilbud om kjøp av alle utestående aksjer og opsjoner i Mamut til kurs 11,50 kroner per aksje med oppgjør i kontanter.

Enkelte styremedlemmer og nøkkelpersonale i Mamut-ledelsen, samt enkelte aksjonærer som representerer 50 prosent av utestående aksjer i selskapet har gitt forhåndsaksept på dette budet.

For å kunne kreve tvangsinnløsning av de øvrige aksjonærer, og dermed ta selskapet av børs, må Visma eie 90 prosent av Mamut.

Kan trekke forhåndsaksept på 13,50

Da budet ble kjent sa gründer og administrerende direktør Eilert Hanoa, som selv sitter med 10,12 prosent av aksjene, følgende til E24.

- Alt i alt, gitt den kursen selskapets aksjer har hatt i det siste, er det en god pris.

Tilbudet innbærer en premie på 69 prosent versus sluttkursen 7. juni.

De som la inn forhåndsaksept har rett til å trekke denne forhåndsaksepten dersom et annet bud på over 13,5 kroner kommer innen utgangen av akseptperioden - og Visma ikke matcher denne prisen.

Les også: Kjøpsrush i Mamut

Visma vil sluke Mamut

Visma med endelig bud på Mamut

Publisert:

Her kan du lese mer om