USAs mektige sentralbank

Fed signaliserer uendret rente til 2021: – Et godt tegn

Den amerikanske sentralbanken holder som ventet renten i ro, og signaliserer ingen endring før 2021. – Det er et godt tegn, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management.

VENT OG SE: Etter mange år med stigende rente, har den amerikanske sentralbanken kuttet tre ganger i år. Nå er det pause, mens Fed-sjef Jerome Powell ser an utviklingen.

MICHAEL REYNOLDS / EPA
 • André Haugen
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

På forhånd var det bred enighet blant økonomer om at USAs sentralbank, Federal Reserve (Fed), ville holde renten uendret etter årets siste rentemøte.

Det såkalte dot-plotet, som viser hvordan rentesetterne ser for seg utviklingen fremover, signaliseres det ingen endring i 2020, og én renteheving i henholdsvis 2021 og 2022.

Feds tone er optimistisk.

– Komiteen anser at den nåværende pengepolitikken er passende for å støtte en vedvarende økning i den økonomiske aktiviteten, sterke arbeidsmarkedsforhold og inflasjon nær inflasjonsmålet på 2 prosent, skriver Fed i en uttalelse.

Den amerikanske sentralbanken har kuttet renten tre ganger tidligere i år, sist ved oktobermøtet da renteintervallet ble satt til 1,5–1,75 prosent.

– Et godt tegn

– Det mest oppsiktsvekkende er prognosen Fed-medlemmene har for neste år. Det er et veldig stort flertall som går for uendret rente neste år, sier sjefstrateg Erik Bruce i Nordea Wealth Management til E24.

– Dette forsterker signalet om at Fed er på hold, og at de ser for seg uendret rente lenge, legger han til.

– Er det et godt tegn eller et dårlig tegn at Fed-medlemmene venter uendret rente i så lang tid?

– Det er et godt tegn. Det tyder på at vurderingen er at det er bra vekst i økonomien, og at man tåler bra vekst og lav arbeidsledighet uten at det blir prispress, sier Bruce.

– Flere Fed-medlemmer påpeker at det er bra at ledigheten er så lav og at marginale grupper har bedre lønnsutvikling, uten at det har økt lønns- og prispresset. Bekymringen fra andre medlemmer er faren for finansielle ubalanser, som for høy gjeldsoppbygging. Men flertallet virker fornøyd med situasjonen vi er i nå, legger han til.

Sterkt arbeidsmarked

Bankens kutt i juli var det første siden finanskriseåret 2008. Så fulgte sentralbanksjef Jerome Powell opp med et nytt kutt i september og enda et kutt i oktober. Samtidig signaliserte Powell tydelig at det ikke var sannsynlig med ytterligere rentekutt i tiden fremover.

Fed sier nå at informasjonen de har mottatt siden gang indikerer et fortsatt sterkt arbeidsmarked og at den økonomiske aktiviteten har steget i en moderat takt.

– Er det overraskende at de venter uendret rente hele neste år?

– De var mer samstemte om uendret rente enn det jeg hadde ventet, og enn det vi så sist. Nå har de satt ned rentene som en reaksjon på svakere vekst, særlig i industrien, og usikkerhet om handelskrigen. Nå vil de se an effekten av det, sier Bruce.

– De venter uendret rente frem til 2021, tror du det holder stikk?

– Det tror jeg godt kan holde stikk. Så langt er signalet at du skal tro på svakere økonomi for at det skal komme noe kutt, sier Bruce.

Skapt 20 millioner jobber

Ifølge Reuters har den amerikanske økonomien skapt mer enn 20 millioner nye jobber siden landet kom ut av den økonomiske nedgangen (resesjonen) i 2009, og arbeidsledigheten på 3,5 prosent er nær de laveste nivåene på 50 år.

USAs vekst var på 2,9 prosent i 2018, og det er ventet en noe lavere vekst på 2,5 prosent i år fordi effekten av Trumps skattekutt begynner å avta, og veksten globalt har bremset, blant annet etter at USA og Kina har pålagt toll på hverandres varer.

Fed gjør ingen endringer i prognosene for økonomisk vekst, og venter en takt på 2 prosent i fjerde kvartal neste år.

Inflasjon under målet

Én av bekymringene for den amerikanske sentralbanken er om prisveksten skulle avta videre.

Fed styrer etter den såkalte PCE-deflatoren som mål på prisveksten, og har som mål at denne skal ligge nær 2 prosent på årsbasis.

De siste tallene fra oktober viste en inflasjon på 1,6 prosent.

Skulle inflasjonen i USA falle videre, til nivåer som i eurosonen hvor den ligger på rundt én prosent, eller Japan hvor inflasjonen ligger på 0,2 prosent, vil det kunne føre til at sentralbanken vil kutte renten igjen for å øke aktiviteten i økonomien og inflasjonen.

En stor frykt for sentralbanker er at prisstigningen skal falle til under null. Fallende priser vil ofte dempe folks forbruk, fordi de utsetter kjøp i påvente av enda lavere priser. Dette kan gi en negativ spiral for veksten i et land.

Les også

Erik Bruce blir ny sjefstrateg i Nordea

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. USAs mektige sentralbank
 2. Federal Reserve
 3. Jerome Powell
 4. USA
 5. Rente

Flere artikler

 1. Fed holder renten nær null til 2022

 2. Går mot årets tredje rentekutt i USA

 3. Fed holder renten uendret på 0 til 0,25 prosent

 4. Annonsørinnhold

 5. Fed ser for seg uendret rente ut 2023

 6. Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen