Kommentar

Når Dofs partner trekker seg fra styret i datterselskapet, er det noe som skurrer

Det er all mulig grunn for investorer å være forsiktig når de styrende organer i det kriserammede offshore-rederiet Dof ser ut til å være i oppløsning.

Mandag overrasket investoren Fredrik Mohn aksjemarkedet med å trekke seg fra styret i offshore-rederiet Dof. Han trakk seg også fra styret i Dofs deleide datterselskap Dof Subsea.