Justisminister Monica Mæland foreslo tidligere denne uken ny finansavtalelov.
Kommentar

Uklokt lovforslag – svindelkonsekvenser ikke utredet

Regjeringen foreslår endringer som gir bankene mer ansvar i svindelsaker. Tanken er god, men reglene er svindeldrivende, skriver Gry Nergård.

 • Gry Nergård
  Gry Nergård
  Forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Onsdag 29. april la justisministeren frem forslag til ny finansavtalelov i statsråd. Samme dag sier justisminister Mæland til E24 at hun vil gi bankene mer ansvar i svindelsaker. Hun vil at kunder bare skal dekke en egenandel på 450 kr dersom de blir svindlet. Tanken er god, men reglene er svindeldrivende.

Justisministeren viser til saker fra domstolen hvor noen har blitt utsatt for svindel fra en de stoler på. Som Mæland er inne på, dreier det seg gjerne om lån som er tatt opp i BankID-innehaverens navn. Finans Norge er enige i at dette ofte er tragiske saker, og at flere av dem har fått feil utfall i domstolen. Vi mener at bankene må ha tiltak som forebygger og avdekker svindel, og at den som har fått BankID også må passe godt på denne. Men det lovforslaget som nå er lagt frem løser ikke dette.

Lovforslaget legger opp til at bankkunden nå skal bli ansvarlig for en egenandel på bare 450 kr i slike tilfeller. Bortsett fra dersom han har opptrådt grovt uaktsomt. Da må han betale erstatning til banken på 12 000 kr. Dersom kunden selv har hatt noe med svindelen å gjøre, blir han selv ansvarlig. Hovedargumentet for forslaget er at det bør være likt som for betalingskort. Dette høres jo fint ut.

Les også

Vil gi bankene mer ansvar i svindelsaker

Det er likevel noen vesentlige forskjeller mellom de to situasjonene. Ved kortterminaler og på offentlige brukersteder kan banken finne beviser for hva som har skjedd i vitneforklaringer, overvåkningskameraer eller annet. Men hvordan skal banken vite hva som har foregått hjemme hos folk? Har kona spionert på mannen for å finne ut hva passordet til mannen er? Har mannen tatt opp et lån og angrer, og legger skylden på kona? Har mannen og kona avtalt at den ene skal ta opp et lån og legge skylden på den andre?

En annen forskjell er beløpene vi snakker om. I betalingskort ligger det beløpsgrenser, slik at det beløpet man kan bli svindlet for er forholdsvis lavt og det er forutsigbart. De avtalene som kan inngås ved elektronisk signatur kan omhandle langt større beløp, for eksempel et lån på 500.000 kr.

Finans Norge mener at en lav egenandel på 450 kr vil føre til at flere er uforsiktige med påloggingshemmelighetene sine. Det vil også kunne føre til at flere begår svindel, enten overfor noen nærstående som da bare risikerer å bli ansvarlig for 450 kr, eller en avtalt svindel mellom to parter som spleiser på de 450, eller i verste fall 12 000 kroner.

Reglene er ment å være svindelforebyggende. Flere tiltak, fra både bankene, fra det offentlige og fra lovgiver kan bidra til forebygging av denne type svindel. Disse er adressert i en rapport som en arbeidsgruppe bestående av representanter fra næringen og det offentlige leverte i februar. Det er skuffende at man ikke hadde tid til å vente på disse forebyggende tiltakene før lovforslaget ble presentert.

Et av de tiltakene som kan gjøres, og som er mer aktualisert ved nytt lovforslag, er å foreta en strengere vurdering av hvem som kan få eller beholde BankID. Med tanke på at BankID er den elektroniske signaturen 4,2 nordmenn bruker i dag vil dette kunne være et drastisk, men nødvendig tiltak.

Finans Norge mener lovforslaget er lite gjennomtenkt på dette punktet, og kan få konsekvenser som ikke er utredet. Reglene om ansvar for tap ved misbruk av elektronisk signatur bør tas ut av finansavtaleloven, og det bør foretas en utredning av ansvar, rettigheter og plikter for utstedelse og bruk av digital ID og elektronisk signatur i alle typer avtaler, ikke bare for finansavtaler. Det er en
nødvendig øvelse dersom vi ønsker å opprettholde og bygge videre på de digitale systemene vi har i dag, og som virkelig har vist seg effektive og nødvendige gjennom coronakrisen.

Les også

ID-svindel: Sikkerhetsekspert kritiserer bankene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Kommentar
 2. Kommentar
 3. Finans Norge
 4. BankID
 5. Svindel

Flere artikler

 1. Vil gi bankene mer ansvar i svindelsaker

 2. Svindelofre kan få bedre beskyttelse. Tirsdag startet BankID-sak i Høyesterett.

 3. Ingen grunn til BankID-panikk

 4. BankID-lovgivning må treffe der den skal

 5. Sparebank 1 nekter å dekke «Olga-svindel»