Finanstilsynet gir Åfjord Sparebank hvitvaskingsgebyr på 2,1 millioner

Tilsynet mener de fant «alvorlige mangler» i etterlevelsen av hvitvaskingsloven og varsler et overtredelsesgebyr på 2,1 millioner kroner. Banksjefen mener gebyret er satt for høyt.

Finanstilsynets direktør Morten Baltzersen.
Publisert:

«I tilsynsrapporten ble det konstatert alvorlige mangler i etterlevelsen av hvitvaskingsloven», skriver Finanstilsynet i et brev datert 18. juni til Åfjord Sparebank.

Banken har kontor i Åfjord, som ligger på vestsiden av Fosenhalvøya i Trøndelag. Sparebanken er en del av Eika-alliansen.

I brevet heter det at sparebanken får et overtredelsesgebyr på 2,1 millioner kroner. Det kan påklages innen tre uker.

– Vi tar Finanstilsynets funn og vurderinger på størst mulig alvor, og vi erkjenner at tilsynet konklusjon om at banken ikke i tilstrekkelig grad har innrettet sin virksomhet i tråd med bestemmelsene i hvitvaskingsloven, sier banksjef Inge Hårstad til E24.

– Kompleks

Han sier tilsynsrapporten omhandler hele bankens virksomhet i driftsårene fra 2016 og deler av 2019.

– Bankdrift er en kompleks virksomhet og vi må hele tiden jobbe med utvikling og forbedring. Åfjord sparebank har gjennom hele 2019 jobbet intensivt og målrettet for å styrke styring og kontroll. Banken har styrket innsatsen på hvitvaskingsområdet og fikk på plass manglene som ble påpekt innen utgangen av 2019, sier banksjefen.

Les også

Forte ville bruke et år på å avvikle katastrofefond: Fikk nei

Finanstilsynet var på såkalt stedlig tilsyn hos banken 22. og 23. oktober. Åfjord Sparebank mottok et forhåndsvarsel 5. mai, som de besvarte 2. juni.

I bankens merknader fremkommer det at advokat Sigbjørn Oldren, som har uttalt seg på vegne av banken, har gitt uttrykk for at banken aksepterer vilkårene – men at gebyret er satt for høyt.

– Vi undres

Nå skal styret ta en endelig beslutning om de vil akseptere overtredelsesgebyret eller ikke.

– Gjeldende hvitvaskingslov er en relativt ny lov, og adgangen til å ilegge blant annet overtredelsesgebyr ble innført i denne loven. Det finnes p.t. liten lovanvendelse/rettspraksis på dette området og vi undres derfor over gebyrets størrelse som vi mener er satt for høyt, kommenterer Hårstad, og legger til:

– Dette blir det vanskelig for oss å vurdere når vi ikke er gjort kjent med tilsynets begrunnelse og skjønnsutøvelse som er knyttet til utmåling av gebyrets størrelse, sier banksjefen.

Les på E24+

Eirik Hokstad ble politianmeldt for grovt bankbedrageri. Slik var makkerens hemmelige avtale for å slippe trøbbel med banken.

Les også

Andfjord Salmon verdsettes til milliarder etter børsdebut: – Lar oss bygge verdens mest miljøvennlige anlegg

Publisert: