Oljeprisbykset kan gjøre flyturen dyrere: – Noen må betale

En rekordhøy oljepris sender flydrivstoffkostnadene til værs. Blant de «norske» flyselskapene er det kun Widerøe som har sikret seg.

Et SAS-fly tar av fra Oslo Lufthavn Gardermoen, april, 2021.
Publisert:

Den kraftige økningen i oljeprisen skyver også flydrivstoffprisene til værs.

Ettersom hverken SAS, Norwegian eller Flyr har sikret deler av sitt fremtidige drivstoffbehov da oljeprisen var lavere, betaler de den til enhver tid gjeldende spotprisen, eller «pumpeprisen» om du vil.

Det kan bli dyrt.

Flyselskapet Widerøe har imidlertid sikret 60 prosent av drivstoffbehovet de neste tolv månedene, samt ytterligere 25 prosent mellom 12–24 måneder og 20 prosent av forbruket 24–36 måneder frem i tid, opplyser selskapet til E24.

Silje Brandvoll, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Widerøe.

– Den kraftige økningen i oljeprisen vil på sikt måtte gi en viss økning i billettprisene, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll i Widerøe.

Widerøe sikrer sitt drivstoff i norske kroner. Basert på dagens dollarkurs er sikringene de tre neste årene gjort på nivåer rundt 600 dollar tonnet, ifølge Brandvoll.

Til sammenligning lå «pumpeprisen» i Europa på rundt 875 dollar tonnet per fredag 25. februar, ifølge IATA.

Les også

Prissjokket på råvarer: – Alle kommer til å måtte betale

– Noen må betale

Rådgiver og analytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair tror økningene i drivstoffprisene vil slå hardt inn for alle.

Dersom prisene fortsetter å holde seg på dagens nivåer eller høyere, anslår han at drivstoffkostnadene kan utgjøre så mye som 30–40 prosent av flyselskapenes samlede kostnader, mot 20–25 prosent normalt.

Hans Jørgen Elnæs, Winair.

– Det betyr at noen må betale for det. Det ligger an til høyere billettpriser og eventuelt at ruter som ikke kan regnes hjem lenger, legges midlertidig ned, sier Elnæs til E24.

Han tenker spesielt på Asia-ruter som må fly utenom et stengt russisk luftrom.

Les også

SAS om stengt russiske luftrom: – Vi får en merkostnad både for drivstoff og tid

– Markedspris

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier til E24 at flyselskapet som alle andre kommersielle selskaper må forhold seg til varierende inntekter og utgifter.

– Under normale omstendigheter sikrer SAS deler av det forventede behovet for flydrivstoff. For øyeblikket har vi imidlertid ingen drivstoffsikring på plass på grunn av de usikre markedsforholdene, og vi betaler derfor markedspris, sier Eckhoff.

SAS har tidligere justert sin sikringspolicy for regnskapsårene 2021 og 2022. Det tillater flyselskapet å sikre fra null til 80 prosent av det løpende forventede behovet på tolv måneders sikt.

Pressesjef John Eckhoff, SAS.

"Under pandemien har majoriteten av sammenlignbare flyselskaper stanset sine sikringsaktiviteter og SAS' tilnærming var således i tråd med dette. Samtidig kan usikkerhet omkring fremtidig reiseetterspørsel direkte kobles til usikkerhet omkring SAS' fremtidige drivstoff-forbruk", heter det i flyselskapets kvartalsrapport.

Dette kan medføre at fremtidige sikringer kan være uønsket dersom de ikke matcher faktisk fremtidig forbruk, ifølge SAS.

Samtidig har kredittsituasjonen i luftfarten vært under press, og det har vært færre tilbydere at sikringskontrakter i luftfarten, påpekes det.

Les også

Oljeprisutviklingen kan gi kostnadsbombe for luftfarten

– Følger tett

Norwegian har heller ikke hatt drivstoff-sikring under pandemien, og heller ikke per i dag.

Selskapet varslet imidlertid i forbindelse med forrige kvartalsrapport, at man hadde inngått kredittavtaler for sikringskontrakter, skulle det bli behov.

– Vi har tilgjengelige linjer (kreditt, red.anm.), men hadde ingen hedging ved månedsslutt. Vi følger situasjonen tett, og dersom vi gjør endringer vil det komme frem av trafikkrapportene, sier kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til E24.

Kommunikasjonsdirektør Esben Tuman, Norwegian.

– I hvilken grad kan høyere drivstoffkostnader dekkes inn via høyere billettpriser?

– Billettpriser styres alltid etter tilbud og etterspørsel, men det er selvsagt en utfordring for alle flyselskap at drivstoffprisene har økt. Vi har ikke besluttet noe drivstofftillegg nå, sier Tuman.

E24 lyktes ikke å få kontakt med Flyr mandag. Flyselskapet opplyste imidlertid så sent som i forrige måned at selskapet ikke har sikring.

Les også

Norwegians solide balanse gir høyere billettpriser

Russland-sanksjoner

Oljeprisen stiger markert, men har falt noe tilbake fra de høyeste nivåene mandag.

Les også

Råvareanalytiker om oljeprisen etter nytt hopp: – Ingen begrensning på oppsiden

Trusselen om å stenge russisk olje ute fra verdensmarkedene har sendt et fat nordsjøolje (brent) for umiddelbar levering (spot) opp over 1,5 dollar til rundt 120 dollar fatet siden forrige sluttnotering, og var på det høyeste handlet til over 138 dollar fatet.

Prisen for utsatt levering, brent 1. posisjon, som er for mai-kontrakten, er opp over tre dollar fatet til 121 dollar.

Siste ukes prisstigning er foreløpig ikke fanget opp i statistikken fra IATA, som har en ukes etterslep.

Per fredag 25. februar lå flydrivstoffprisen på 111,1 dollar fatet, eller rundt 877,5 dollar tonnet på verdensbasis, og 875 dollar tonnet i Europa.

Det er en økning på rundt 60 prosent det siste året.

Utviklingen i flydrivstoffprisene og oljeprisen siden 2015.
Les også

SAS med 186.000 flere passasjerer og fullere fly

Les også

Russland anbefaler stans av utlandsflyvninger for å unngå beslag av fly

Les også

Norwegian solgte Gatwick-slots til Wizz Air: – Skulle gjerne ha hjulpet Norse

Les også

Kappløp for å hente tilbake fly fra russiske flyselskaper

Publisert: