Oljepengene

Håper på krav om nullutslipp for Oljefondet i 2050

Stortinget må sette et mål om at selskaper Oljefondet er investert i skal ha nullutslipp innen 2050, mener flere organisasjoner.

Oljefondets leder Nicolai Tangen.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Om kort tid legger finanskomiteen på Stortinget frem sine planer for Oljefondet, i innstillingen om den årlige stortingsmeldingen om fondet.

Sivilsamfunnet er særlig spent på hva som vil skje med Støre-regjeringens forslag om å sette et langsiktig mål om nullutslipp i selskapene hvor Oljefondet er investert.

Seniorrådgiver for bærekraftig finans Stefano Esposito i WWF.

Framtiden i våre hender mente i fjor at Oljefondet var en «klimasinke», fordi Solberg-regjeringen ikke foreslo et mål om nullutslipp. Men organisasjonen var fornøyd da Støre-regjeringen kom med et slikt forslag i årets melding.

Støre-regjeringen har imidlertid ikke foreslått et konkret år hvor målet skal være nådd. Flere organisasjoner mener at målet må nås innen 2050 hvis verden skal ha en sjanse til å nå klimamålene.

Venter tydelig mandat

Klimaendringer kan bidra til mer ekstremvær, sa FNs klimapanel i en dyster rapport i fjor. For å nå klimamålene fra Parisavtalen må verden gjennom en svært krevende omstilling, ifølge energibyrået IEA.

Ekspertutvalget for klimarisiko i Oljefondet, som ble ledet av Martin Skancke, anbefalte i fjor å sette et mål om nullutslipp for selskapene Oljefondet eier.

Seniorrådgiver for bærekraftig finans Stefano Esposito i WWF tror Stortinget vil gjøre Støre-regjeringens forslag mer konkret. Han mener det er bred internasjonal enighet om at verden må nå netto nullutslipp innen 2050.

– Jeg blir veldig overrasket hvis Stortinget ikke setter noe tydelig mandat for når Oljefondets portefølje skal være investert i tråd med netto nullutslipp, sier Esposito til E24.

– Det viktigste for oss er at Oljefondet bør få spesifisert delmål, slik at Stortinget kan overvåke hvordan fondet tilpasser seg, legger han til.

Les også

Vil at Oljefondet skal sette mål om nullutslipp

2050-mål og delmål på veien

Flere organisasjoner har levert høringsuttalelser til Stortinget i forbindelse med behandlingen av den årlige stortingsmeldingen om fondet.

Framtiden i våre hender støtter et mål om utslippsfrie investeringer i 2050, men ønsker også delmål på veien.

«Uten delmål vil verken forvalter, eier eller offentligheten vite om fondet er på vei mot nullutslipp. Delmål er sentrale styringsverktøy», skriver Framtiden i våre hender i en høringsuttalelse til Stortinget.

De viser til sammenslutningen Net Zero Asset Managers Initiative, hvor de fleste investorene har satt delmål for 2030 og mange for 2025, inkludert nordiske aktører som KLP, DNB og Nordea.

Mener klimautslipp er feilpriset

Framtiden i våre hender og Finansdepartementet er uenige om hvor godt i stand markedet er til å prise inn klimarisiko.

«Den sjette delrapporten fra FNs klimapanel som nylig ble publisert viste tydelig at karbonutslipp er feilpriset. Tross mangfoldige år med alarm om behov for omstilling, har ikke markedet vist i nærheten av det tempoet vi trenger», skriver Framtiden i våre hender.

Organisasjonen ønsker at fondet skal få en ny og klimajustert referanseindeks. Dagens referanseindeks er et slags speil av verdensmarkedet, og brukes av Oljefondet som et «veikart» det måler sine investeringer mot.

«Dagens referanseindeks gjenspeiler et marked som bidrar til oppvarming over 1,5-gradersmålet. Skal Oljefondet bli verdensledende på håndtering av klimarisiko, slik Stortingsmeldingen legger opp til, må dette også gjenspeiles i en klimajustert referanseindeks», skriver Framtiden i våre hender.

Norges Bank har frarådet Finansdepartementet å innføre en slik klimajustert indeks.

– Betydelig svakere

WWF kritiserer i sin høringsuttalelse regjeringens forslag om netto nullutslipp for å være svakere enn andre det aktører har lovet.

«Slik forslaget er satt opp nå vil det være betydelig svakere enn hva finansbransjen allerede har fått på plass gjennom Net Zero Alliance», skriver WWF.

Net Zero Alliance består av mer enn 65 institusjonelle investorer som samlet forvalter over 10.000 milliarder dollar. Disse har satt seg et mål om nullutslipp i sine porteføljer innen 2050.

WWF mener også at det kreves nye verktøy for å sikre at Oljefondet oppnår målet om nullutslipp blant selskapene det eier, inkludert en ny type referanseindeks.

«Statens pensjonsfond utlands nettonullmål må inneholde delmål som gjelder allerede fra 2025, og som inkluderer utslippsbaner for alle sektorer i hele porteføljen», skriver WWF.

Amnesty krever 2050-mål

Amnesty understreker i sin høringsuttalelse til Stortinget at klimakrisen også er en «menneskerettslig krise», fordi den truer med å undergrave selve muligheten til å kunne ivareta menneskers rettigheter.

Organisasjonen er fornøyd med at regjeringen har foreslått et nullutslippsmål.

«Det må imidlertid tidfestes at nullutslippet skal nås innen 2050», skriver Amnesty.

«Det må også spesifiseres hvordan fondet skal komme i mål gjennom å fastsette delmål og jevnlig rapportering til Stortinget», skriver organisasjonen.

Les også

Ønsker Oljefondet-grep på viktig klimamøte: – Norge kan sette et eksempel

– Må oppnås innen 2050

Forum for utvikling og miljø, et nettverk av 57 norske organisasjoner, er «svært glade» for regjeringens forslag om et nullutslippsmål for fondet, og gleder seg over at fondet skal være verdensledende på å håndtere klimarisiko.

«Samtidig er det behov for en operasjonalisering av hva et nullutslippsmål betyr. For det første mener ForUM at det eksplisitt må uttales at dette målet må oppnås innen 2050, slik Paris-avtalen legger opp til», skriver ForUM.

«Det er ikke tilstrekkelig at den globale økonomien omstilles «i andre halvdel av dette århundret», slik departementet skriver i meldingen. Omstillingen skjer allerede nå, og den må være i mål aller senest innen 2050», skriver de.

ForUM krever også åpenhet og jevnlig rapportering, og mener Stortinget må be Finansdepartementet om snarest å utarbeide en konkret plan med delmål, modeller for utslippsbaner og krav til rapportering underveis.

Støtter 2050-mål

Kirkens Nødhjelp støtter innføringen av et mål om nullutslipp for selskapene Oljefondet er investert i, i tråd med Parisavtalen.

«Kirkens Nødhjelp forventer at departementet er tydelige på at ambisjonene må være at Parisavtalen, og målet om nullutslipp, nås i 2050», skriver de.

Organisasjonen ber om delmål for fondet, og ønsker at fondet skal rapportere om fremgangen til Stortinget.

Kirkens Nødhjelp er skeptisk til at markedet gjør en riktig prising av klimarisiko, slik Finansdepartementet hevder i stortingsmeldingen om Oljefondet.

«Dette er en forestilling som det er viktig å kontinuerlig teste holdbarheten til», skriver Kirkens Nødhjelp.

Les også

Mener Oljefondet krasjer med klimamålene: – Klimarisiko må være styrende

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljepengene
 2. Parisavtalen
 3. Klimapolitikk
 4. Norges Bank
 5. Amnesty International
 6. Kirkens Nødhjelp
 7. Framtiden i våre hender

Flere artikler

 1. Vedum foreslår nullutslippsmål for Oljefondet

 2. Skuffet over Stortingets planer for Oljefondet: – Lite forpliktende

 3. Vil bruke 352 milliarder oljekroner

 4. EU-parlamentet sier ja til å «grønnmerke» gass

 5. Pumper ut titalls milliarder til krisetiltak: Kan bidra til flere rentehevinger