Caiano tar kontroll over Green Reefers

Investeringsselskapet er nå pliktig å tilby resterende aksjonærer fem øre per aksje.

Publisert:

I en børsmelding melder investeringsselskapet Caiano at de har oppnådd en eierandel i kjøleskipsrederiet Green Reefers

OSE

GRR

på 54,56 prosent.

Oppkjøpet kommer som følge av Caianos kjøp i fortrinnsemisjonen i selskapet.

Transaksjonen gjør at Caiano passerer grensen for pliktig tilbud til de øvrige aksjonærene i Green Reefers. Caiano kommer til å fremme et slikt tilbud innen fire uker.

Det pliktige tilbudet er på fem øre per aksje, tilsvarende den høyeste prisen betalt av Caiano de siste seks månedene.

Selskapet har siden 30. november hatt en post på 25,24 prosent i Green Reefers, men har nå tatt kontroll over rederiet.

Caiano eies av Kristian Eidesvik, som er styreleder i Green Reefers.

Les også: Green Reefers med emisjon

- Det lukter ikke konkurs

Ufulltegnet fortrinnsemisjon

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Green Reefers utløp 31. august. Ved utløpet av tegningsperioden var tegninger for totalt 2,45 millarder nye aksjer mottatt.

Samlet ble 4,0 millarder nye aksjer tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig ikke fulltegnet.

Styret i Green Reefers har i dag godkjent den endelige tildelingen av aksjene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen basert på tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 16. august. Totalt 3,2 millarder nye aksjer er blitt tildelt.

Cirka 76,58 prosent av de tilbudte nye aksjene (2 450 545 457 millioner aksjer) er tegnet i fortrinnsrettsemisjonen. Cirka 23,42 prosent er blitt tildelt i henhold til de inngåtte garantiavtalene.

Les flere nyheter på E24

Publisert:

Her kan du lese mer om