Kraftig Norwegian-vekst i desember: Men selskapet slet med å fylle alle setene

Norwegian opplevde en kraftig nedgang i fyllingsgraden, ettersom selskapet ikke klarte å fylle alle de nye setene de satte i trafikk i desember. Fallet i oljeprisen har også økt selskapets urealiserte tap på hedge-kontrakter til nesten to milliarder.

Illustrasjonsbilde av et av Norwegians langdistansefly av typen Boeing 787–9 Dreamliner på Oslo Lufthavn Gardermoen.
Publisert:

Oljeprisens fall i desember fra rett under 64 dollar per fat og helt ned til 50 dollar per fat på det laveste har økt Norwegians tap på finansielle kontrakter knyttet til oljeprisen nå har økt fra 1,32 til 1,84 milliarder kroner samlet sett for fjerde kvartal.

Det kommer frem i selskapets trafikktall for desember som ble sluppet mandag morgen.

Av dette kommer urealiserte tap på hedge-posisjoner på totalt 1,99 milliarder kroner for kvartalet, noe som betyr at selskapet har gevinster på andre type kontrakter på 153 millioner kroner siden starten av oktober.


Flyselskaper går ofte ut og sikrer hele eller deler av drivstofforbruket sitt, slik at de får mer forutsigbarhet enn å følge den løpende markedsprisen på flydrivstoff, som igjen drives av oljeprisen.


Norwegian hadde tidligere i år en relativt lav sikringsandel, og når oljeprisen økte opp til 86 dollar per fat økte også selskapets drivstoffkostnader. Selskapet sikret utover året mer av drivstofforbruket sitt, men når oljeprisen falt markant fra oktober, begynte man også å tape penger på disse kontraktene.

Les på E24+

Børskommentar: Norwegian balanserer mellom kollaps og gigantsuksess

Slet med å fylle alle setene


Hvis vi ser på trafikktallene så viser de nok en rekordmåned for Norwegian.


Selv om selskapets bratte vekstkurve de siste par årene har begynt å flate noe ut de siste månedene, slik selskapet også har varslet, så var det full fart i desember.


Selskapets kapasitet (målt i antall tilgjengelige setekilometer) vokste med hele 34 prosent mot desember året før. Det er to prosent høyere enn veksten for ett år siden.


Samtidig klarte ikke selskapet å fylle flyene like raskt som man fylte på med ny kapasitet.


Trafikken (målt i antall passasjerkilometer) økte nemlig «bare» med 24 prosent, noe som er ned fra trafikkveksten på 32 prosent for ett år siden. Trafikken vokste dermed ti prosentpoeng mindre enn kapasiteten.


Det resulterte i at fyllingsgraden på flyene falt med 6,0 prosentpoeng til 78,6 prosent i snitt i desember. Ett år tidligere holdt man fyllingsgraden stabil, siden kapasitets- og trafikkveksten var lik.

Les også

Norwegian sikrer finansiering av nye fly

37 millioner passasjerer i fjor

Les også

Rolls-Royce-trøbbelet fortsetter: Norwegian og OSM Aviation utsetter pilotkurs

Tjente mer på passasjerene som fløy


Ser man på utviklingen i trafikktallene og yield (inntjening per passasjerkilometer), så viser de at Norwegians billettinntekter i desember økte med 559 millioner kroner, fra 2,01 til 2,57 milliarder kroner, mot desember året før.


Selskapet opplevde en økning i yielden på fire prosent fra 0,37 til 0,38 kroner per passasjerkilometer, og tjente dermed litt mer på passasjerene som fløy med selskapet.


Måler man på inntektene fordelt på alle tilgjengelige seter (RASK), falt denne imidlertid med fire prosent.


Norwegian opplevde en kraftig forbedring i punktligheten i desember, med en oppgang på 7,5 prosent til 75,7 prosent av alle avganger som gikk til oppsatt rutetid. Regulariteten gikk noe ned med 0,2 prosentpoeng til 99,1 prosent, noe som betyr at litt flere avganger ble kansellert.

Les også

Norwegian-fly sitter fortsatt fast i Iran

Les også

– Glad vi ikke lanserte kryptobørsen på toppen

Les også

Solvik-Olsen skal starte flyskole i USA

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om