Knyttes til bløffeselskap – har levert analyser på fire norske børsnoterte selskaper

Et selskap med nær tilknytning til Prestigo Research som tidligere denne måneden ble tatt i bløff av E24, har i flere år levert analyser på norske selskaper.

FIKK ANALYSER: Indep, et analyseselskap med tilknytning til Prestigo Research som E24 tidligere har skrevet om, har levert analyser på disse fire norske, børsnoterte selskapene.

Foto: Skjermdump
 • Eirik Amb Nysveen
Publisert: Publisert:

Prestigo Research har levert analyser på Funcom, som det norske spillselskapet har betalt for å få distribuert.

Men «analysehuset», som ifølge sine nettsider var blant de fem største i sin bransje, er avslørt for å feilinformere om egne ansatte, egen størrelse, og har skrytt på seg storavtaler de ikke har.

I arbeidet med saken har E24 kommet over tette koblinger mellom Prestigo Research og et annet selskap, Indep Securities, et selskap hvor en norsk student er blant medgründerne.

Prestigo og Indep står blant annet oppført med samme eiere og grunnleggere. Flere navn går igjen som analytikere hos begge selskapene.

Indep har gjennomført flere analyser for flere norske selskaper:

 • Nextgentel: Takket ja for å få bredere analysedekning og har betalt for analyser og distribusjon.
 • Hexagon Composite: Hadde tidligere en betalt analyse- og distribusjonsavtale, men denne ble avsluttet da selskapet fikk bredere dekning.
 • Strongpoint (tidligere PSI Group): Etter å ha hatt et engasjement med én av Indeps grunnleggere, valgte Strongpoint å benytte seg av å få levert analyser fra selskapet. Men det har ikke vært kontakt mellom dem på over ett år.
 • NattoPharma: Selskapet sier Indep kontaktet dem for å dekke aksjen, men at de aldri har betalt noen avgift for analyser eller distribusjon.

Da E24 rettet søkelyset mot Prestigo Research, kom det frem at selskapet viste til e-postadresser i analysene, som hadde en annen adressat enn hva analysene ga uttrykk for.

Det samme finner man i analyser fra Indep.

Like e-poster

Analysene Indep gjorde av NattoPharma er gjennomført av Owen Spencer og Jørgen Knudsen.

Owen Spencer er navnet som sto oppført som analytiker på Funcoms investorsider – da med arbeidsplass i Prestigo.

Da E24s avsløring kom, la Funcom ut en beskjed på sine investorsider om at Prestigo hadde meddelt at Owen Spencer ikke lenger jobber for selskapet.

I Funcom-materialet viste det seg at når du så bak e-postlenken til Owen Spencer, så dukket navnet Toni Yordanov opp bak.

Les også

Bløffet om ansatte: – Det der er ikke meg eller navnet mitt. Men det er mitt bilde

Det samme gjelder i Indeps analyser. Her er en Owen Spencer oppført som analytiker, mens e-postadressen går til Owen Berg – owen.berg @indepsecurities.com.

Men holder du musepekeren over lenken, ser du hvor denne adressen fører til.

Den går til adressen toni.yordanov@indepsecurities.com (se bildet under).

Les mer om Toni Yordanov, mannen E24 vet har vært kontaktpunktet inn mot Funcom. Han synes helt sentral i både Prestigo og Indep.

E24 har testet e-postadressen som står oppført på Jørgen Knudsen, men adressen er ikke aktiv.

Foto: Indep Securities – NattoPharma Q3'16 Update

E24 har ved flere anledninger kontaktet Yordanov for å få referanser på analytikerne Owen Spencer, Owen Berg og Jørgen Knudsen.

Uten hell.

Funcom har fortalt at de også – flere ganger – har forsøkt å få svar fra folkene bak Prestigo, uten hell.

Les også

Selskap bak Funcom-analyser knyttes til «norsk» studentbedrift

Har aldri hørt Prestigo

NattoPharmas finansdirektør Kjetil Ramsøy forteller til E24 at det var Indep Securities som tok kontakt med dem i 2016, og informerte om at de ønsket å dekke aksjen.

− Med unntak av et kort møte via Skype like etter første kontakt, har det stort sett vært mailutveksling mellom oss og Indep, sier Ramsøy.

− Utover det forhold at vi har publisert deres analyser på våre hjemmesider, har vi ikke noen ytterligere kjennskap til selskapet Indep Securities, sier han.

Ramsøy forteller at de aldri har betalt Indep Research hverken for analysene eller en distribusjonsavgift.

NattoPharma presiserer imidlertid at de våren 2016 ble forelagt og aksepterte innholdet i en avtale med Indep.

Avtalen innebar at de skulle betale et mindre månedlig beløp for å kunne publisere analysene på eget nettsted, samt til dekning av Indeps kostnader knyttet til distribusjon av analysene til medier og andre tredjeparter som ikke abonnerer på Indeps tjenester.

LIKE: Det er mange likheter mellom analysene fra Prestigo og Indep.

Foto: Prestigo/Indep

Selskapet sier de også ble forelagt en analysemal hvor det av en «disclaimer» klart fremgår hvilken relasjon det er mellom de to selskapene, og at NattoPharma skal kompensere Indeps kostnader til distribusjon av analysene.

NattoPharma mottok nylig for første gang en faktura fra Indep. Fakturaen er ikke betalt, og vil ikke bli betalt, forteller selskapet til E24.

− Er Toni Yordanov en person dere har vært i kontakt med eller kjenner til?

− Vi har aldri vært i kontakt med denne personen, og navnet er for oss ukjent, sier Ramsøy.

− Er dere bekymret for å ha vært med på å spre analyser fra et useriøst selskap, og da effekten det eventuelt kan ha hatt på deres aksjonærer?

− Det ønsker ikke vi å kommentere på nåværende tidspunkt, sier han.

Les også

Selskap bak Funcom-analyse tatt i bløff

Kommer ikke i kontakt med selskapet

Ramsøy sier også at Indep helt og holdent har basert sine analyser på offentlig informasjon og ikke fått noe annet fra selskapet.

− Vi har aldri gitt noen annen informasjon enn det som er offentlig tilgjengelig via våre kvartalsrapporter – analysene er helt og holdent basert på offentlig informasjon, sier han.

Gjorde dere noen form for bakgrunnsjekk?

– Vi mottok en selskapspresentasjon av Indep Securities, og vi foretok en enkel sjekk på deres hjemmeside i forbindelse med den første kontakten, men vi foretok ikke noen grundig bakgrunnssjekk, sier Ramsøy.

Hvilke tanker gjør dere dersom dere har kommunisert med noen andre enn hvem vedkommende utga seg for å være?

− Det ønsker vi ikke å kommentere, sier han.

− Føler du at dere har blitt lurt?

− Det ønsker vi ikke å kommentere, sier Ramsøy.

NattoPharma forteller at de har valgt å fjerne lenken til Indeps analyser fra sin hjemmeside i påvente av nærmere forklaring fra selskapet. E24 vet at selskapet har forsøkt å få Indep i tale uten hell.

Les også

Funcom betaler for å spre analyser fra bløffe-selskap

– God kvalitet på analysene

Et av de andre selskapene som har fått utarbeidet analyser av Indep, er det norske telekommunikasjons-selskapet Nextgentel.

Finansdirektør Tom Nøttveit sier til E24 at de har betalt.

– Dette er en betalt tjeneste, det er for å få analysedekning og distribusjon, sier Nøttveit.

Les også

Funcom solgte over 480.000 eksemplarer av Conan Exiles på 28 dager

Han sier den eksakte summen som ble betalt, er konfidensiell, men på spørsmål om det kan ha vært snakk om «noen tusen pund» for ett år, slik som E24 tidligere har fått opplyst at Funcom betalte til Prestigo, sier finansdirektøren at «det var i det området».

Også Strongpoint, tidligere kjent som PSI Group har benyttet seg av tjenester fra selskapet.

− Betalte dere noen form for avgift for analysene eller en avgift for distribusjon?

− De tok en liten avgift for distribusjon, bare noen tusenlapper, det var ikke noe stort, sier finansdirektør Anders Nilsen.

Strongpoint sier at dialogen opphørte i 2015 og det har ikke vært kontakt med selskapet siden begynnelsen av 2016.

Les også

Aksjonærforeningen: Kritisk til Funcoms bakgrunnssjekk

Etter at E24 begynte å skrive om Prestigo for et par uker siden forsvant også Indep sine analyser fra Strongpoint sine hjemmesider.

En av de eldste analyse fra selskapet som E24 har funnet, er av det Ålesund-baserte selskapet Hexagon Composite.

– Vi inngikk en analyse og distribusjonsavtale med selskapet i 2013 i en periode der vi hadde begrenset analysedekning, og avsluttet samarbeidet da dekningen ble bredere, sier kommunikasjonssjef i Hexagon Composite, Solveig Maria Drøpping Sæther.

Den siste analysen gjennomført av Indep på selskapet er fra 3. kvartal 2013.

– Vi har ingen grunn til å tro at selskapet har distribuert analyser med villedende informasjon til markedet, sier hun.

I tillegg til Funcom gjennomførte Prestigo analyser på det svenske mobilspillselskapet G5 Games, som lager spill til smarttelefoner og nettbrett. Dette er, så langt E24 kan se, det eneste nordiske tilfellet i tillegg til Funcom hvor Prestigo står som analysehus.

Finansdirektør Stefan Wikstrand i G5 Games forteller at de, som Funcom, har betalt en distribusjonsavgift.

Les også

Selskap bak Funcom-analyse tatt i bløff

Les også

Funcom solgte over 480.000 eksemplarer av Conan Exiles på 28 dager

Les også

Selskap bak Funcom-analyser knyttes til «norsk» studentbedrift

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Aksjer
 2. Funcom
 3. Hexagon Composites
 4. NattoPharma

Flere artikler

 1. Selskap bak Funcom-analyser knyttes til «norsk» studentbedrift

 2. Bløffeselskap tar ikke telefonen når Funcom ringer

 3. Funcom kutter henvisning til bløffe-selskapet Prestigo

 4. Annonsørinnhold

 5. – Det der er ikke meg eller navnet mitt. Men det er mitt bilde

 6. Aksjonærforeningen: Kritisk til Funcoms bakgrunnssjekk