Røkke vant over Glitnir

Vant frem i islandsk høyesterett, Havfisk vil øke resultatet med nesten 200 millioner kroner.

VANT FREM: Kjell Inge Røkke kan glede seg over at Havfisk vil øke sitt resultat for 2014 med 195 millioner kroner som følge av at selskapet vant over Glitnir.
Publisert:

Røkke-dominerte Havfisk har vunnet frem i ankesaken mot administrasjonskomiteen i den havarerte islandske banken Glitnir.

Havfisk vant ikke frem ved behandlingen i første instans, men anket dommen som ble avsagt av distriktsdomstolen i Reykjavik i desember 2013.

Les også

Fire bankledere dømt i høyesterett på Island

Hevet avtale

Islandsk høyesterett har nå konkluderte med at Havfisk hadde rett til å heve en rente-, inflasjons- og valuta-swapavtale i 2008, som ble inngått med Glitnir i 2005.

I 2008 ble Glitnir satt under administrasjon i forbindelse med finanskrisen. Havfisk mente da at banken i praksis suspenderte sine forpliktelser under swapavtalen, og at banken dermed misligholdt avtalen.

Derfor bestemte de seg for å heve avtalen.

I første runde av saken tapte Havfisk og ble dømt til å betale Glitnir 158 millioner kroner.

Nå er selskapet altså frikjent for hele kravet fra Glitnir og er også tilkjent saksomkostninger på 3 millioner islandske kroner.

Les også

Glitnir-rettssak sender Røkkes fiskeflåte i minus

Tilbakefører 195 millioner

Havfisk har tidligere gjort en regnskapsmessig avsetning for et mulig negativt utfall av saken som i foreløpig årsregnskap for 2014 utgjorde 195 millioner kroner, inkludert renter og disagio.

Denne avsetningen vil nå bli tilbakeført ved utarbeidelsen av endelig årsregnskap for 2014.

Det fører til en økning i resultatet før skatt for 2014 på 195 millioner kroner og en bedring av egenkapitalen på rundt 143 millioner kroner.

Les også

Banksjef dømt til fengsel på Island

Frikjennes

– Vi er svært fornøyd med utfallet i denne saken. Havfisk var av den oppfatning at dommen fra distriktsdomstolen i Reykjavik var uriktig, og vi er glade for at Islands Høyesterett har konkludert med at Havfisk frikjennes, sier konsernsjef Webjørn Barstad.

– Vi har sett frem til en endelig avgjørelse i denne saken og vil nå bruke alle våre ressurser på å tenke fremover, fortsetter Barstad.

Røkkes Aker eier 73 prosent av aksjene i Havfisk som er et fiskeriselskap med 10 trålere og 29,6 torsketrålkonsesjoner

Havfisk omsatte i 2014 for 1.049 millioner kroner og sysselsetter rundt 390 personer.

Publisert:

Her kan du lese mer om