Sissener om ellevill Flyr-handel: – Helt åpenbart at noen bryter reglene

Aksjehandelen i Flyr skyter i taket, samme dag som milliarder av nye aksjer kommer i handel. Forvalter Jan Petter Sissener mistenker at noen aktører begynte å selge for tidlig. Nå bekrefter Finanstilsynet at de vil se nærmere på saken.

FALLER TUNGT: Flyr-aksjen faller over 50 prosent.
Publisert:

– Finanstilsynet kan bekrefte at det vil se nærmere på aksjehandelen i Flyr. Det gis ingen kommentar utover dette, skriver tilsynsrådgiver Jo Singstad i en e-post til E24.

Dette skjer etter en oppsiktsvekkende dag på børsen for Flyr, allerede før de skulle slippe milliarder av nye aksjer på børsen.

– Det er helt åpenbart at noen bryter reglene, sier forvalter Jan Petter Sissener til E24.

Han viser til at det er handlet langt flere aksjer i Flyr enn det antallet aksjer som er registrert i selskapet, i tidsperioden før investorene hadde anledning til å selge aksjer de hadde fått tildelt i Flyrs kriseemisjon.

I den første timen av handelen i Flyr var det handlet 1,5 milliarder aksjer, mens det var 633 millioner aksjer i selskapet.

Sissener mener det tyder på at noen aktører har begynt å selge aksjen før de har lov til å selge den.

Markedet ventet torsdag på at investorene som spyttet inn 250 millioner i det kriserammede flyselskapet, skulle kunne begynne å handle sine aksjer - nærmere bestemt 25 milliarder nye aksjer.

Men de nye aksjene kunne ikke handles før de var registrert i Foretaksregisteret, hadde Flyr opplyst. Klokken 10.01 melder Flyr at de nye aksjene har blitt registrert, noe som betyr at de kan handles.

Jan Petter Sissener

Kontaktet meglerhus

Før registreringen fant sted sa Sissener at han var i kontakt med meglerhuset Carnegie, som har vært tilrettelegger i kapitalinnhentingen, og fått tilbakemelding om at aksjene ikke kunne handles ennå.

– Det er åpenbart at noen selger aksjer de har fått tildelt. Strengt tatt har de ikke lov til det, sa han.

Flyr har hentet penger for å fylle på en kasse hvor pengene forsvant ut i raskt tempo.

Jan Petter Sissener var en av arkitektene bak Flyrs alternative transaksjonsløsning og gikk inn med penger, etter at det første forsøket gikk i vasken.

Trader Sven Egil Larsen, som kjøpte aksjer i emisjonen, reagerte også på Twitter. Han stilte spørsmål om det har vært «tyvstart» i handelen med Flyr-aksjene.

Ukjent tidspunkt

Flyr opplyste tidligere torsdag at de nye aksjene fra den rettede emisjonen kom i handel i løpet av dagen.

«Vi må publisere børsmelding umiddelbart når kapitalforhøyelsen er registrert i foretaksregisteret», skrev kommunikasjonssjef Anita Svanes i Flyr i en e-post.

Selskapet hadde ingen kommentarer til spørsmål om risiko for udekkede shortsalg.

E24 har vært i kontakt med Oslo Børs, som har sendt følgende generelle kommentar på e-post:

– Finanstilsynet er ansvarlig for å følge opp udekket shortsalg ettersom de forvalter hele shortsalgforordningen. Generelt følger vår markedsovervåking opp at det er ordnede markedsforhold og har dialog med selskapene og markedsaktørene dersom det er noe vi reagerer på.

– Ved mistanke om udekket shortsalg, så er vi forpliktet i henhold til verdipapirhandelloven å rapportere dette videre til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har ingen kommentarer til saken.

Viste til regelboken

Oslo Børs har tidligere gått ut og gjort markedet oppmerksom om bestemmelsene om forbud mot udekket shortsalg.

Under Norwegian-krisen grep Børsen inn og stanset handelen for å undersøkte ordre i aksjen knyttet til en kapitalinnhenting.

Børsen viste da til reglene for udekket shortsalg fordi det var «relevant» for saken. Den oppfordret folk til å ta en titt på reglene når de skulle selge aksjer i selskapet.

Den gang sa Børsen at den ikke mistenkte udekket shortsalg i Norwegian-aksjen.

Publisert:

Her kan du lese mer om