RENTEMØTET: Gjedrem kutter 0,5

Norges Bank senker styringsrenten med 0,5 prosentpoeng onsdag.

Publisert:

Styringsrenten kuttes med 0,5 prosentpoeng, opplyser Norges Bank i en pressemelding på sine nettsider.

Sentralbanksjef Svein Gjedrem gjør dermed som markedet forventet i forkant, og setter styringsrenten ned til 5,25 prosent.

- Krisen i de internasjonale finansmarkedene er blitt dypere og vil derfor få større virkninger på norsk økonomi enn tidligere antatt, sier Gjedrem i en pressemelding.

Til tross for omfattende tiltak fra myndighetene har problemene som oppsto i det amerikanske banksystemet spredt seg til de fleste markeder og land, særlig etter 15. september, understreker sentralbanksjefen.

"Vesentlig dårligere"

- Kredittkanalene er tørket inn. Utsiktene for den økonomiske veksten i verden det neste året er blitt vesentlig dårligere, sier Gjedrem videre.

Kreditt-tørken gjelder også i Norge, påpeker sentralbanksjefen. Dette har ført til at finansieringen for banker, bedrifter og husholdninger er dyrere og til dels vanskeligere tilgjengelig.

- Bankene har satt opp sine utlånsrenter. Inflasjonen er fortsatt høy, men kreftene som har bidratt til den høye prisveksten er nå svekket, utdyper Gjedrem.

Denne uttalelsen kan antyde at han er noe mindre bekymringet for prisveksten enn tidligere.

Likevel mener Norges Bank at usikkerheten tilsier en "mer aktiv pengepolitikk enn vanlig, både i rentesettingen og gjennom likviditetspolitiske tiltak".

Usikkert i forkant

Onsdagens rentemøte er såkalt "ekstraordinært" ettersom sentralbanksjef Svein Gjedrem ikke ønsket å vente helt til 29. oktober da neste ordinære rentemøte finner sted.

Det var også knyttet noe usikkerhet til rentebeslutningen i forkant, selv om økonomer i blant annet Nordea, Handelsbanken og DnB Nor forventet 0,5 prosentpoeng kutt i styringsrenten.

"Vi må understreke at det alltid følger en viss usikkerhet omkring hvordan Norges Bank egentlig vektlegger de ulike faktorene. Både et mindre kutt på 25 bp og et større kutt på 75 bp eller 100 bp må anses som mulige.", skrev sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbankens morgenrapport.

Flere nyheter på E24.

Publisert: