OLJEFONDET TAPTE 633 MILLIARDER: Her gjorde Slyngstad det aller dårligst

Oljefond-sjef Yngve Slyngstad taper mye på aksjer, men det er obligasjonene som er den store hodepinen.

GÅR RETT VEI: Oljefondets sjef Yngve Slyngstad har snudd den negative trenden, og kan rapportere om gode tall i april og mai.
Publisert:

Blant Oljefondets investerinsområder i fjor, er det renteforvaltningen som er store problemet.

Fondets renteportefølje ga bare et fall på 0,52 prosent, mens aksjeinvesteringene falt med over 40 prosent. Men fondets renteforvaltere gjorde en langt dårligere innsats enn aksjeforvalterne.

Den såkalte referanseporteføljen, som fondet målte seg mot, hadde nemlig en positiv avkastning på 6,08 prosent. Differansen er på hele 6,6 prosentpoeng. Det tilsvarer over 60 milliarder kroner.

- Det er et stort avvik innenfor denne typen forvaltning, sier Pål Ringholm i First Securities til E24.

For store

En analytiker som ønsker å være anonym er langt krassere i sin kritikk av sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad.

- Dette er helt klart et resultat av menneskelige feilvurderinger. Oljefondet har blitt for stort, og er nå en "sitting duck". De har blitt for store til å bevege seg i tide, og klarte ikke å gjøre det bedre til tross for at mange så problemene i kredittmarkedet allerede i 2007, sier han til E24.

Ringholm er bare delvis enig.

- Det kan være de har vært for store innenfor enkelte områder. Men av det totale kapitalmarkedet i USA utgjorde aksjemarkedet 40 prosent og rentemarkedet 60 prosent. Dermed er nok ikke fondets renteandel for stor, det er den interne fordelingen av midler innen rentepapirer som kan ha vært for konsentrert.

Også i 2007 gjorde Norges Bank det verre enn konkurrentene. Da var imidlertid avkastningen 2,96 prosent mens referanseporteføljen hadde en avkastning som var 1,3 prosentpoeng høyere.

Kan du gjøre det bedre enn Oljefondet? Meld deg på E24s AksjeNM her!

Tar selvkritikk

Oljefondet innrømmer at de har gjort en dårlig risikovurdering på renteplasseringene. Grunnen til at fondet har tapt, er eksterne forvaltere har vært utsatt for en annen risiko enn det Oljefondet trodde.

- Mange av de eksterne har i stor grad vært rettet mot den samme type risiko, sa Slyngstad på pressekonferansen.

Flere av de eksterne mandatene til Fondet er lagt ned, eller slått sammen med andre.

- Vi har redusert antall eksterne mandater i renteforvaltningen fra 39 til 12, sa Slyngstad på pressekonferansen.

Fondet innrømmer også at man "ikke var riktig posisjonert" for den krisen som kom, ifølge årsrapporten. De innrømmer også at risikostyringen kunne vært bedre, og at dette først ble klart etter at finanskrisen brøt ut.

- Selv om porteføljen var diversifisert langs ulike typer obligasjoner og regioner og de aktive strategiene var lavt korrelert i normale markeder, avdekket finanskrisen at strategiene hadde en felles eksponering mot underliggende risiko, skriver sentralbanken.

Med andre ord har fondets midler vært plassert i obligasjoner som har beveget seg likt - og dermed falt samtidig - i for stor grad.

Nye sannheter

Sjefanalytiker Guttorm Egge i Nordea mener den økte samvariasjonen ikke nødvendigvis må skyldes dårlige disponeringer fra Oljefondets side, og peker på at krisen har snudd gamle sannheter på hodet.

En portefølje som er satt opp til å bevege seg etter gitte begrensninger vil ikke nødvendigvis fungere godt i krisetider.

- Man kan se på statistiske samvariasjoner over tid og fremarbeide fine teorier. Men når markedene begynner å knake i sammenføyningene kan investeringer begynne å svinge samme vei, og forsterke effekten av nedgangen, sier Egge til E24.

Han mener også at en referanseportefølje er svært vanskelig å følge, ettersom Oljefondets plasseringer er så betydelig at det byr på store utfordringer å gjøre nok transaksjoner på kort tid for å speile den til enhver tid.

Hundreårskorreksjon

Også Ringholm har forståelse for at Slyngstads obligasjonsplasseringer har hatt en svak utvikling i 2008.

- Fjerde kvartal i fjor er det mest ekstreme kvartalet siden 1931-1932. Det var en usedvanlig tid der det skjedde en slags hundreårskorreksjon, og svært vanskelig å manøvrere seg gjennom landskapet, sier Ringholm.

Han peker også på at rentepapirer har gjort det langt bedre enn aksjepapirer de siste årene.

- Den andelen som har vært investert i amerikanske aksjer de siste ti årene kunne vært nesten doblet i verdi dersom pengene heller var plassert i en differensiert obligasjonsportefølje.

Håper på retur

Slyngstad understreker at fondet har realisert små tap på renteporteføljen, og at mislighold og konkurser hos debitorene er langt mindre enn prisene skulle tyde på.

- Vi har god tro på at mye av dette vil komme tilbake, sa han.

Les også:

Torsdag klokken 10.00 offentliggjør Norges Bank tall fra sitt regionale nettverk, som måler stemningen i bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet. E24 dekker saken.

Flere nyheter på E24.

Publisert:
Gå til e24.no