Børstopp etter Fortums milliard-varsel: – Enorm økning den siste uken

Fortum melder at marginkravet har økt ti milliarder på en uke. Sjefen for kraftbørsen i Norden peker på de ekstremt høye strømprisene – og ber myndighetene ta grep.

Georg Aasen, sjef for Nasdaq Oslo forteller om ekstreme bevegelser i det nordiske kraftmarkedet. Her fra 2018, etter at krafttraderen Einar Aas hadde gått over ende.
Publisert: Publisert:

Aktører som Fortum må legge mer penger på bordet for å handle kraft i det finansielle markedet.

Den finske kraftgiganten meldte mandag at marginkravet, altså sikkerheten en aktør i markedet må stille med, har økt med en milliard euro på en uke.

Det tilsvarer rundt 9,8 milliarder kroner.

Bakgrunnen er kraftig turbulens som følge av høye priser.

Den finansielle krafthandelen i Norden skjer på Nasdaq i Oslo, der Fortum er en tung aktør.

Georg Aasen er daglig leder i Nasdaq Oslo. Han forklarer at økte marginkrav i hovedsak kommer som følge av høye strømpriser i Norden.

– Det har vært en enorm økning den siste uken, hvis du ser på futures-prisene, sier Aasen.

Les på E24+

Kommentar: «Hvis vi skal tro Fortum, risikerer vi å få et stort problem i fanget»

– Ekstreme bevegelser

Denne måneden har det vært en nær dobling i den nordiske systemprisen for kraftkontrakter med levering i 2023. Den er nå gått opp til 284 euro – som er ny rekord, opplyser Nasdaq Oslo-sjefen.

Hvor mye man må punge ut for å få handle på kraftbørsen avhenger, i tillegg til prisnivåene, av posisjonen man sitter på og svingningene i markedet.

Fortum varslet mandag at mislighold fra selv en liten aktør vil være vanskelig å håndtere under de nåværende ekstreme prisnivåene.

En slik hendelse kan skape «alvorlige forstyrrelser» i det nordiske kraftsystemet.

– Er det økt fare for at en aktør går over ende?

– Den energisituasjonen vi har i dag fører med seg økt risiko og dette er utfordrende for alle.

Aasen viser til at Nasdaq de siste årene har gjort endringer for å forhindre mislighold.

– Vi har stort fokus på de ekstreme prisnivåene og markedsbevegelsene vi ser i dagens energimarked og krever således garantistillelser som reflekterer dagens markedssituasjon.

Handelsvolumet stuper

– Frykten vår er at produsenter og andre som ønsker å prissikre seg, velger å ikke gjøre det fordi de ser at marginkrav blir såpass mye høyere. Det er viktig at myndigheter forstår hvilken negativ effekt det har for næringen. Prissikring er til syvende og sist risikohåndtering, sier Aasen.

Det finnes spekulanter i markedet, men de fleste aktørene på børsen driver med prissikring av produksjonen.

Aasen opplyser at handelsvolumet har falt kraftig den siste tiden. Første halvår i 2022 gikk det ned til 266,5 TWh, fra 477,9 TWH i samme periode i 2021.

Omsetningen i euro har samtidig steget, med de høyere prisene.

– Sånn som kraftmarkedet er i dag, med så ekstreme prisbevegelser, er det mer krevende i sin helhet. Mindre volumer gjør at svingningene i pris får større påvirkning i et stresset marked, sier Aasen.

I kontakt med Finanstilsynet

Det er strenge regler for sikkerhetsstillelser som clearinghuset skal kreve av sine medlemmer og som det må forholde seg til.

– Myndighetene kan bidra med støtteordninger for å sørge for at produsenter evner å sitte på sin prissikring, sier Aasen.

I Tyskland har myndighetene fasilitert for en låneordning gjennom den statlige banken KFW. Der kan produsenter som har prissikret posisjon i regulerte kraftmarkeder låne kapital for å dekke marginkrav ved behov.

Fortums kriserammede tyske datterselskap Uniper meldte mandag at det har brukt opp kredittlinjen på ni milliarder euro, og nå ber selskapet om mer lån fra myndighetene.

Fortum har meldt at selskapet har tatt kontakt med myndigheter ansvarlig for kraftmarkedet i Norden og oppfordret dem til å ta umiddelbare grep for å stabilisere markedet.

TURBULENT: Fortum er i kontakt med hovedeieren, den finske staten, i forbindelse med turbulensen i kraftmarkedet. Her fra selskapets hovedkontor i den finske byen Espoo.

Det svenske finanstilsynet, Finansinspektionen, opplyser til E24 at de har hatt et møte med Fortum og det Stockholmsbaserte clearinghuset Nasdaq Clearing. Der la Fortum frem sitt syn på de rådende markedsforholdene.

Nasdaq Oslo opplyser at de har vært i kontakt med nordiske myndigheter, deriblant norske Finanstilsynet og Finansdepartementet.

Les på E24+

– Prisene er jo spinnville. Her i huset er maks dusjtid nå 5 minutter!

Les på E24+

Lyse håver inn på rekordhøye strømpriser: – Jeg har nok vært mer fornøyd andre ganger

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om