Fjordkraft varsler søksmål mot staten

Selskapet krever at strømkundene skal kunne fordele strømutgiftene jevnt utover året. Myndighetene mener de aktuelle produktene er komplekse og uoversiktlige.

Publisert:

I en pressemelding skriver Fjordkraft at selskapet ber rettsvesenet behandle rett til jevn strømregning.

I november i fjor ble en rekke strømselskaper, deriblant Fjordkraft, pålagt å avvikle strømavtaler som RME mener er «komplekse og uoversiktlige».

RME er den statlige reguleringsmyndigheten for energi, og er underlagt NVE.

I pressemeldingen skriver Fjordkraft onsdag at de oppfatter dette som en avvikling av betalingstjenester «som gjør at kunder kan velge å jevne ut beløpet på strømregningen med like beløp hele året».

Har du tips? Kontakt E24s journalister her!

Les også

NVE pålegger ti selskaper å avvikle strømavtaler: – Bryter med regelverket

Mener RME feiltolker

Fjordkraft, andre strømleverandører og bransjeorganisasjonen Energi Norge mener RME tolker avregningsforskriften feil, står det i meldingen fra selskapet.

Fjordkraft har fått med bransjeorganisasjonen Energi Norge som partsmedhjelper i saken, og ønsker å prøve spørsmålet for retten.

Selskapet varsler derfor søksmål mot staten ved Energiklagenemda og staten ved Olje- og energidepartementet (OED).

– Departementet har mottatt et varsel om søksmål fra Fjordkraft, og vil besvare dette innen kort tid, sier kommunikasjonsrådgiver Margrete Løbben Hanssen ved Olje- og energidepartementet i en e-post til E24.

Fjordkraft sendte prosessvarselet den 4. oktober.

Kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft sier det er to hovedårsaker til at de har gått til dette skrittet.

– For det første er disse betalingsløsningene en etterspurt tjeneste blant kundene, spesielt i den situasjonen vi har i kraftmarkedet nå.

– Den andre årsaken er at vi mener RME og Energiklagenemden ikke har behandlet saken korrekt juridisk, fordi denne typen betalingstjenester ikke reguleres av avregningsforskriften. Det er full avtalefrihet på området, og de forbrukerne som ønsker det står fritt til å inngå slike avtaler, sier Tjomsland.

Fjordkraft-sjef Rolf Barmen. Bildet er tatt i 2009.

– Mister kontrollen

Bakgrunnen for søksmålet er at RME i november i fjor påla ti strømselskaper å avvikle strømavtaler som de mente var komplekse og uoversiktlige.

I de aktuelle avtalene betaler kundene et månedlig tilleggshonorar for å motta et fast beløp hver måned for strøm og nettleie. NVE slo fast at slike avtaler bryter med lovverket blant annet fordi det ble tatt forhåndsbetalt for strøm utover grensen på maksimalt ti uker frem i tid.

Dermed hadde ikke strømkundene rimelig mulighet til å holde oversikt over de faktiske kostnadene knyttet til sitt eget strømforbruk, ifølge NVE.

– Dette er avtaler som skaper inntrykk av at du har kontroll over strømutgiftene dine, fordi du har et fast beløp du betaler. Men i realiteten skjer det motsatte, at du mister kontrollen, uttalte NVE-sjef Kjetil Lund til E24 på det tidspunktet.

Publisert: