Analytikere om Hexagon Composites: – Et attraktivt tidspunkt for å kjøpe aksjen

Et uvanlig børsfenomen gjør det mulig å kjøpe datterselskapet med gunstige rabatter: – Den implisitte prisingen i dag ligger langt under historiske nivåer, sier Carnegie-analytiker.

Analytikere Thomas Dowling Næss i Sparebank 1 Markets og Fabian Jørgensen i Carnegie.
Publisert:

Hexagon Composites skilte i fjor vinter ut sin helgrønne virksomhet Hexagon Purus i et børsnotert selskap.

Onsdag morgen sitter Hexagon Composites med en eierandel på 73,3 prosent i datterselskapet til en samlet verdi på 7,27 milliarder kroner.

På samme tid er Composites priset til omtrent 7,05 milliarder kroner – 224 millioner kroner mindre enn deres eierandel i datterselskapet.

– Vi har fulgt med på utviklingen i selskapene lenge og denne verdiforskjellen, der morselskapet er priset lavere enn datterselskapet, skjedde også i januar 2021, forteller Sparebank 1 Markets-analytiker Thomas Dowling Næss.

– Vi har sett det samme i andre selskaper tidligere også, for eksempel i Lerøy og Austevoll.

Analytikeren påpeker at dette typisk skjer når datterselskapet går mye opp på kort tid: Bare siden januar er Hexagon Purus opp over 80 prosent på Oslo Børs.

– Vi har ingen fasit på hvorfor dette skjer, men man kan jo spekulere i at investorbasen som følger Hexagon Composite mener at Purus er priset for høyt, forteller Næss.

Les på E24+

I denne grønne aksjen kan du bli med på noe stort

Et attraktivt tidspunkt

Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen påpeker at prisingen på morselskapet Hexagon Composites det siste året har variert mellom to til ni ganger selskapets inntjening før renter, skatt og nedskrivninger (ebidta).

– Historien viser at den implisitte prisen stiger når aksjekursen til Purus faller, og vice versa. Kurssvingninger i Purus har med andre ord mindre effekt på Composites, opplyser Jørgensen.

Carnegie-analytiker Fabian Jørgensen mener verdiforskjellene mellom mor- og datterselskap skaper et attraktivt tidspunkt for å kjøpe hydrogenselskapet med rabatt.

Analytikeren tror at det at selskapet har ulike typer aksjonærer, kan være en av årsakene til verdiforskjellene i mor- og datterselskapet.

– En mulighet kan være at investorbasen i Composite har lavere forventninger til Purus og primært sitter med aksjene for eksponering mot «legacydriften» til Hexagon Composites, sier han.

Jørgensen tror en annen grunn kan være at konsolideringen, altså sammenslåingen, av Purus i Hexagon Composites «skjuler de underliggende voksende, grønne og profitable verdiene i legacydriften».

– Et eventuelt nedsalg i Purus kan bidra til å fremheve disse i fremtiden, sier analytikeren.

– Ettersom et selskap som Hexagon Composites typisk handler på 10–15 gangeren Ebitda, og den implisitte prisingen i dag ligger langt under historiske nivåer, synes vi det er et veldig attraktivt tidspunkt for å kjøpe aksjer i Hexagon Composites.

Les på E24+

Tre grønne aksjer med substans og vyer for fremtiden

«Mindre risikabelt» i Composites

Sparebank 1 Markets-analytiker Næss, i likhet med Jørgensen, tror selskapene har ulike investorbaser som har forskjellig syn på de to selskapene.

– Hexagon Composites har solid inntjening og lang historikk, som gjør det til et mindre risikabelt selskap å investere i, men med noe lavere vekstpotensial, sier Næss.

– Purus på den andre siden oppfattes nok av mange investorer som mer «grønt» og med høyere vekstpotensial, men er derimot mye tidligere i livsløpet og prises mye basert på forventninger om at de skal lykkes.

Analytikeren mener derimot ikke at Purus-aksjen er overpriset: Da aksjen hadde en kurs på omtrent 22 kroner satte meglerhuset et kursmål på 41 kroner per aksje.

I dag ligger aksjekursen på litt over 39 kroner per aksje.

Les også

Milliardavtaler for Hexagon Purus: – Peker mot et ledende produkt

Kan få medvind etter RePowerEU

Næss påpeker at analytikerne i meglerhuset Sparebank 1 Markets mener at Hexagon Composite er et grønt selskap på lik linje med Purus, men at selskapet ikke ses på som «fornybart» av flere investorer.

Han argumenterer dette med at tankene som Composites produserer, som frakter både naturgass og LPG (flytende petroliumgass) med fossilt opphav, er vel så egnet til å frakte miljøvennlig biogass.

– Ettersom biogass og naturgass begge er metan, altså identiske molekyler, så har Hexagon Composite de riktige tankene for å transportere biogass, understreker han, og peker mot EUs nye energiplan.

I RePowerEU-planen la EU-kommisjonen frem en energiplan som går ut på å gjøre EU mindre avhengig av russisk gass. Planene involverer blant annet et økt fokus på miljøvennlig biogass i årene som kommer.

Næss tror derfor Hexagon Composites er blant selskapene som kan få medvind etter at energiplanene effektiviseres.

– Vi mener Purus er et attraktivt selskap, og nå har du muligheten til å få rabattert eksponering til selskapet, i tillegg til at du får et selskap med en EBITDA på rundt 400 millioner kroner med på kjøpet, opplyser Næss.

– Med andre ord: De som ønsker å kjøpe Purus i dag, burde kjøpe Hexagon Composites.

Les på E24+

Grønne aksjer: – En rekke spennende investeringsmuligheter (+)

Publisert: