Storhandel hos DNB Markets før melding satte fart på aksje – ingen alarmer gikk

En større handel gikk gjennom DNB Markets fem dager før en melding ble offentliggjort og aksjen steg kraftig. Handelen unngikk meglerhusets systemer for overvåkning.

«DARK POOLS»: En storhandel av aksjer ble delt opp ved bruk av private markedsplasser. Det bidro til at DNB Markets ikke fanget opp transaksjonen i sine systemer. Illustrasjonsbilde.
Publisert: Publisert:

Finanstilsynet har undersøkt hvordan DNB Markets etterlever kravene til markedsovervåkning og rapportering.

I en tilsynsrapport datert 15. desember i år, pekes det på en svakhet ved systemet Norges største meglerhus bruker til å overvåke markedet.

Svakheten kan ha medført at mistenkelige ordrer og transaksjoner ikke har blitt fanget opp og rapportert, ifølge tilsynet.

Her vises det til en spesiell situasjon som illustrerer svakheten.

En større handel gikk gjennom DNB Markets. Fem dager senere offentliggjøres en melding som ifølge rapporten medførte en «betydelig kursoppgang» i den aktuelle aksjen.

Ingen alarmer om mulig innsidehandel ble utløst.

Dermed ble handelen heller ikke undersøkt.

Har du opplysninger om denne saken eller lignende saker? Kontakt E24s journalist på eb@e24.no eller via Signal eller Whatsapp på +4748159242.

Les på E24+

Ekspertenes beste tips: 15 vinneraksjer i 2023

«Dark pools»

Hvorfor gikk ikke alarmene?

I tilsynsrapporten går det frem at den aktuelle handelen ble splittet mellom ulike handelsplasser.

Handelen skjedde delvis i såkalte «dark poolsdark poolsen privat markedsplass for å handle aksjer og andre verdipapirer som ikke er offentlig tilgjengelig for investorer. Navnet referer til fullstendig mangel på åpenhet, ifølge Investopedia», og ble ikke fanget opp av meglerhusets systemer for markedsovervåkning.

Kun en liten del, nærmere bestemt 0,6 prosent, av den totale ordren ble handlet på Oslo Børs.

Det var ikke nok til å utløse alarmene som skal gå i slike tilfeller når aksjer handles over børs.

I tilsynsrapporten går det frem at DNB Markets er enig i at den aktuelle handelen burde ha utløst en alarm i overvåkningssystemet og dannet grunnlag for videre analyse.

Flere detaljer rundt handelen er ukjent, deriblant nøyaktig hvor stor kursoppgangen var. Hverken DNB eller Finanstilsynet opplyser på direkte spørsmål hvilket selskap det vises til, nøyaktig hvor stor transaksjonen var og når hendelsen skjedde.

DNB-Markets: Enig med tilsynet

Ifølge DNB Markets er oppsplitting av ordrer vanlig. Tilsynet advarer imidlertid om at systemet kan risikere å ikke fange opp slike ordre som splittes på ulike handelsplasser.

DNB Markets har igangsatt et samarbeid med leverandøren av systemet for overvåkning av markedet. Den nye løsningen skal overføre transaksjonene gjort utenfor medlemsmarkedene til systemet. Dermed vil også disse inngå i grunnlaget for elektronisk overvåkning, ifølge tilsynet.

Alexander Opstad, sjef i DNB Markets, bekrefter at Finanstilsynet har gjennomført tematilsyn på markedsovervåkning i meglerhuset.

Han sier at tilsynet i sin endelige rapport har påpekt enkelte svakheter.

«Vi er enige i de punktene Finanstilsynet tar opp og har allerede iverksatt tiltak for å adressere disse punktene, herunder inngått utvidet avtale med vår leverandør av overvåkningssystem», sier Opstad i en uttalelse sendt på e-post til E24.

Les på E24+

Kommentar: «Børs-comeback i 2023?»

Les på E24+

Kronikk: «Er investorene for negative til 2023?»

Publisert:

Her kan du lese mer om