Flyrs bostyrer: Ansatte har lønnskrav på over 30 millioner kroner

Over 400 ansatte er rammet av konkursen i flyselskapet. – De har lidd et betydelig tap, sier bostyrer.

JOBBER: Advokat Stine Snertingdalen i advokatfirmaet Kvale har tatt over ansvaret etter at Flyr gikk konkurs.
Publisert: Publisert:

To team fra advokatfirmaet Kvale og revisjonsfirmaet BHL jobber nå for fullt med å få oversikt over boet etter konkursen i Flyr.

Det handler blant annet om å sikre de eiendelene som fortsatt har verdi, håndtere fly og gi informasjon til ansatte.

Det er foreløpig ukjent hva regningen til slutt blir for jobben disse advokatene og revisorene gjør. Kostnadene til dette arbeidet dekkes først av boet.

Av kreditorene er det de ansatte som står først i køen for å få penger av det bostyrer klarer å få inn.

Les på E24+

Flyr fra utfordrer til konkurs: – Det var ikke liv laga

– De ansattes lønnskrav vil i hvert fall overstige 30 millioner kroner, anslår bostyrer Stine Snertingdalen.

E24 møter Snertingdalen i Flyrs lokaler der hun sammen med borevisor Helge Østvold er til stede torsdag formiddag.

Intervjuet skjer før et nytt allmøte med de ansatte som holdes torsdag ettermiddag. Der skal de ansatte informeres om hvilke rettigheter de har, blant annet med tanke på utbetaling av lønn.

Ingen av de 407 ansatte er foreløpig oppsagt. Det blir bostyrers tunge oppgave å gjøre det.

Snertingdalen skryter av de mange Flyr-ansatte har stått på og jobbet hardt for hjelpe boet etter at konkursen var et faktum tirsdag kveld.

Bostyrer Stine Snertingdalen konsentrerer seg om å sikre de få verdiene som er i Flyr før hun etter hvert skal organisere køen av kreditorer.

Har lidd et betydelig tap

Bostyrer Snertingdalen og borevisor Østvold har ikke full oversikt over hvor store de ansattes krav blir ennå. Det kommer an på hvor mange som får ny jobb raskt og andre ting.

– Det er åpenbart at de ansatte har lidd et betydelig tap, og at det går først ut av boet, sier Snertingdalen.

De ansatte har gjennom den statlige lønnsgarantiordningen krav på ubetalt lønn og feriepenger, med et makstak på ca. 220.000 kroner, altså to ganger grunnbeløpet.

Leasingselskapene begynner i disse dager å hente flyene tilbake. 11 fly står på Gardermoen og ett i Tsjekkia.

– Det er betalt et relativt stort depositum på flyene som står der. Vi vil gjøre det så enkelt som mulig for leasingselskapene å ta tilbake flyene for å se om det blir igjen noe til oss av forskuddet, sier borevisor Helge Østvold.

Depositumet er i alt på 38 millioner kroner på leie av flyene inklusive fire fly som ikke er levert ennå.

Forhandler med leasingselskaper

Advokater i Kvale og revisorer i BHL har nå tett kontakt med advokat Ingar Fuglevåg i Simonsen Vogt Wiig. Han representerer alle de fem leasingselskapene som har lånt ut fly til Flyr.

Fuglevåg leder luftfartsteamet til Simonsen Vogt Wiig, som ifølge advokatfirmaet er det største norske teamet av advokater som utelukkende arbeider med luftfartsfinansiering og luftfart.

Fuglevåg har tidligere vært involvert i levering av mer enn 150 fly som i dag opereres av flyselskapet Norwegian. Han har vært rådgiver for kjøpekontrakter for 100 Airbus 320 neo, over 20 Boeing 737–800 og 100 Boeing 737–8 (maks), ifølge firmaets nettsider.

Advokatene i boet sier de skal forhandle med Fuglevåg om hvor mye av kostnadene knyttet til å hente flyene som skal dekkes av boet og hvor mye som skal dekkes av leasingselskapene.

Fuglevåg skryter av samarbeidet med både den tidligere ledelsen i Flyr og nå med konkursboet.

– Det er ingen dramatikk overhodet i denne situasjonen. Alle parter samarbeider godt for at leasingselskapene raskt skal få hentet tilbake flyene sine, sier Fuglevåg til E24.

Det er mye dokumentasjon i forbindelse med tilbakelevering av fly.

Flyr-ansatte sitter derfor fortsatt igjen i lokalene i Oslo sentrum og hjelper boets advokater med kontakten opp mot leasingselskapene.

– For oss som skal arbeide for kreditorfellesskapet og ikke enkeltkreditorer, er det en balansegang. Vi må passe på at vi ikke bruker av de øvrige kreditorenes midler som måtte ligge i boet, i dette tilfellet spesielt de ansattes midler, sier Østvold.

Over 1.300 e-poster fra kreditorer

En utfordring for advokatene som arbeider med konkursen er et stort antall henvendelser fra rammede passasjerer.

– Adressen vi har satt opp mottok over 1.300 e-poster fra lunsj og utover onsdag, sier Snertingdalen. De aller fleste er passasjerer.

Et ukjent antall tusen passasjerer er rammet av konkursen. Kundefordringene er på rundt 100 millioner kroner, men dette beløpet er ikke realiserbart fordi alle avganger er innstilt.

Praktisk talt alle Flyr-passasjerer vil få tilbake selve billettkostnadene de har lagt ut på reiser som er kansellerte. Det får de igjen ved å kontakte kortselskapet de brukte da de booket billettene sine.

Men merkostnader til et døgn ekstra på hotell og dyrere reise med Norwegian og SAS for å komme seg hjem, kan ingen regne med å få tilbake. Slike krav blir såkalt usikrede. Og det blir åpenbart svært lite eller ingenting igjen i denne konkursen til usikrede kreditorer.

– Det ser ikke ut til å være særlig store sjanser for dekning fra boet til passasjerene i denne saken, sier Snertingdalen.

Hun og Østvold sier at passasjerene gjerne må melde inn slike krav. Men de to ønsker å dempe forventningene til at det er noe å hente for passasjerer med krav til boet.

Bostyrer Stine Snertingdalen og borevisor Helge Østvold.

Hadde 50 millioner igjen i kontanter

Borevisor Østvold sier selskapet hadde i underkant av 50 millioner kroner i kontanter ved konkursåpning.

Av dette er så mye som 40 millioner kroner bundet opp i form av sikkerhet til garantier stilt av banker. Det kan være en bank som har stilt sikkerhet overfor for eksempel en leverandør av drivstoff, ettersom banken ikke vil ta noen risiko. En del av disse bundne beløpene kan imidlertid trolig frigjøres, ifølge Østvold.

Snertingdalen og Østvold har foreløpig ikke gransket hva de 250 millioner kronene Flyr hentet i november er blitt brukt til.

Ifølge kjennelsen etter oppbudsbegjæringen var det en underdekning på 277 millioner kroner. Den totale gjelden var drøye 2,4 milliarder kroner, mens eiendelene beløp seg til knappe 2,2 milliarder kroner.

Per utgangen av september i fjor hadde Flyr en negativ egenkapital på 450 millioner kroner, altså før kapitalinnsprøytingen i november.

Flyr-boet skylder Skatteetaten et ukjent beløp i form av flypassasjer- og arbeidsgiveravgift.

Boet mener imidlertid at det har merverdiavgift til gode, men dette beløpet er også foreløpig ukjent.

I starten av arbeidet med boet konsentrerer advokatene og revisorene seg om eiendelene, før de går nærmere inn på arbeidet med gjelden.

Les på E24+

Kommentar: «Flyr ble utkonkurrert av to konkursbo»

Publisert: