Milliardkontrakt til Aker Philadelphia

Røkke jr. og verftet i Philadelphia skal bygge inntil åtte nye tankskip.

MILLIARDKONTRAKT: Aker Philadelphia Shipyard skal bygge inntil åtte nye tankskip. Kontraktne for de første fire har en verdi på nærmere 3 milliarder kroner.
Publisert:

Aker Philadelphia Shipyard kan glede seg over en ny storkontrakt.

Verftet, som ledes av Kristian Røkke, har inngått en byggekontrakt om bygging av fire nye produkttankere til en verdi av om lag 500 millioner dollar, eller om lag 3 milliarder kroner.

Kontrakten er inngått med Crowley Maritime, som verftet har levert to tankskip til tidligere. I tillegg inneholder avtalen med Crowley en mulighet om å bygge ytterligere fire tankskip med levering i 2017.

Følg Aker Piladephia-aksjen med E24 BØRS

I tråd med kravene innenfor Jones Act-markedet, vil Crowley ha eierskap til skipene, og håndtere teknisk operasjon og den kommersielle driften.

- Skiferrevolusjonen skaper industrielle muligheter i hele USA, og spesielt her i Philadelphia, sier administrerende direktør Kristian Røkke.

Han legger til at de er veldig fornøyde med å utvide samarbeidet med en førsteklasses operatør som Crowley for å møte nasjonens langsiktige mål om å sikre energiforsyningen.

- Denne strategiske muligheten tillater osså kapitalisere på den økende etterspørselen etter Jones Act-tankere på en måte som vil transformere Aker Phialdephia i årene fremover, sier Røkke i en melding.

Verftet opplyser i en børsmelding at det forventer å gjøre en investering på omlag 115 millioner dollar i de fire første skipene. Det skal skje gjennom en kombinasjon av eksisterende egenkapital og ny gjeld.

Finainsieringen i den nye joint venture-avtalen med Crowley er forventet å skje uten noen kapitalutvidelse, og finansieringen er forventet å være på plass innen utgangen av september, opplyser verftet.

De nye skipene på 50.000 dødvekttonn er basert på Hyundai Mipo Doockyard design, og de vil bli forberedt for flytende gassdrift i fremtiden. Bygging av den første tankeren vil begynne i januar neste år.

Da Aker Philadelphia la frem kvartalstall etter første kvartal varslet det at det hadde inngått en ikke-bindende avtale om bygging av bygging av to til fire produkttankere med forventet levering i 2015 og 2016. Det er denne kontrakten som nå blir materialisert.

Kraftig oppgang

Kjell Inge Røkkes Aker kontrollerer 71,2 prosent av aksjene i verftet i Philadelphia gjennom Converto Capital Fund. Aker overtok det tidligere Kværner-verftet i 2000.
Både Aker Philadelphia Shipyard og American Shipping Company (begge kontrollert av Aker) har steget kraftig på børs de siste månedene. Årsaken til oppgangen i begge selskapene forklares det med svært stramme «Jones Act»-markedet i USA.

Dette markedet er regulert gjennom en såkalt «Merchant Marine Act» fra 1920, som sier at fraktskip som går i trafikk mellom havner i USA må være bygget i USA og eid, operert og bemannet av amerikanske borgere.

AKPS bygger slike skip, mens AMSC eier ti produkttankskip som seiler i det såkalte Jones Act-markedet.

- Jones Act er for tiden verdens strammeste fraktmarked takket være veksten i amerikansk skiferoljeproduksjon, har analytikere påpekt.

AMSC har hittil i år en oppgang på 2.242 prosent, mens AKPS har steget 458 prosent.

Fredag stiger Aker Philadelphia, som er notert på Oslo Axess, 27,63 prosent til 97 kroner.

Les også:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om