IGE Resources straffes for brudd på informasjonsplikten

Gruveselskapet IGE Resources får bot av Oslo Børs.

BLE ANMELDT: IGE Resources ville lete etter gull i Afrika. Så langt har gulljakten endt i politianmeldelse og nå bøter fra Børsen.
Publisert:

Det svenske gruveselskapet IGE Resources gjorde en ulovlig dårlig jobb med å informere markedet da selskapet dro på gulljakt i Afrika. Det er konklusjonen til styret ved Oslo Børs.

Torsdag vedtok styret å bøtelegge selskapet for brudd på opplysningsplikten. IGE Resources er ilagt to bøter på til sammen 865.200 kroner, skriver børsen i en pressemelding.

Bakgrunnen for boten er selskapets informasjonshåndtering knyttet til avtalen om kjøpet av gruveselskapet Ghana Gold.

Oslo Børs mener IGE brøt sin lovpålagte informasjonsplikt da selskapet unnlot å informere markedet om betydelige økonomiske forpliktelser knyttet til intensjonavtalen om å kjøpe Ghana Gold.

Hemmelig millionoverføring

IGE Resources meldte i en børsmelding 29. januar i år at selskapet hadde inngått en intensjonsavtale om kjøp av Ghana Gold. Det selskapet ikke opplyste, var at det allerede 23. januar hadde betalt 50 millioner svenske kroner i forskudd for Ghana Gold.

Oslo Børs mener IGE skulle varslet markedet om utbetalingen allerede samme dag som den fant sted, altså 23. januar - seks dager før intensjonsavtalen ble kjent.

Børsen mener at forskuddet, som utgjorde hele 72,3 prosent av IGEs pengebeholdning, var av en slik størrelse at det skulle varsles til markedet.

Eide ikke aksjene

Børsen reagerer også på at selskapet som mottok millionene, et selskap med navnet Alluvia Mining, faktisk ikke var eier av Ghana Gold på det tidspunktet pengene ble overført.

Børsen har selv gransket handelen, og oppdaget at det i realiteten var det amerikanske selskapet Mineral Invest International som eide Ghana Gold.

Riktig nok hadde Alluvia Mining inngått en intensjonsavtale med Mineral Invest International for å kjøpe Ghana Gold, men alt dette var informasjon som ikke ble delt med markedet.

Revisoren anmeldte

Som sikkerhet for IGEs forskuddsbetalingen på 50 millioner kroner ble aksjer i det Advanced Mineral Technologies stilt til rådighet. Dersom kjøpet av Ghana Gold ikke ble gjennomført skulle betalingen på 50 millioner kroner tilbakeføres til IGE. Hvis så ikke ble gjort, hadde IGE rett til å overta aksjene i Advanced Mineral Technologies.

I ukene etter denne avtalen ble inngått stilte IGEs revisor en rekke spørsmål om utbetalingen på 50 millioner kroner. Revisoren var usikker på om selskapet hadde tilstrekkelig midler til videre drift, og lurte også på om sikkerheten i form av aksjer i det amerikanske selskapet var god nok.

I tillegg stilte revisoren spørsmål om de nære relasjonene mellom de ulike partene i avtalene.

Det hele endte med at revisoren trakk seg 22. mars og anmeldte selskapet til den svenske versjonen av Økokrim, Ekobrottsmyndigheten. Og kjøpet av Ghana Gold ble aldri realisert.

Det svenske gruveselskapet IGE Resources gjorde en ulovlig dårlig jobb med å informere markedet da selskapet dro på gulljakt i Afrika. Det er konklusjonen til styret ved Oslo Børs.

Rydder opp

IGE har så langt ikke gått ut med noen offisiell kommentar til boten. Det kriserammede selskapet har et svært turbulent halvår bak seg. For to uker siden gikk den nye ledelsen i selskapet ut med følgende oppdateringer:

Selskapet vil kreve tilbake pengene som ble betalt på forskudd for Ghana Gold.

Selskapets tidligere styremedlemmer vil bli holdt økonomisk ansvarlig for tapene knyttet til avtalen om kjøpet av Ghana Gold.

Kassen i selskapet er tom, og selskapet trenger nå penger, men ha inntill videre sikret seg et lån på 4 millioner svenske kroner.

Selskapet skal kutte kostnader, og vil blant annet flytte ut fra det som beskrives som «for dyre» kontorlokaler.

Publisert:

Her kan du lese mer om