Skjebnedag for Havila Shipping

Ledelsen i det kriserammede supplyrederiet er ordknappe før avgjørende obligasjonseiermøte. Analysesjef tror på løsning i striden med obligasjonseiere. 

AVGJØRENDE: Obligasjonseierne skal onsdag klokken 13 stemme over redningsplanen til Havila Shipping.
Publisert: Publisert:

Et avgjørende slag i kampen om det Havila Shipping står onsdag, når det klokken 13 skal stemmes over det kriserammede rederiets forslag til finansiell restrukturering.

Redningsplanen bla lagt frem tidligere denne måneden, etter at Havila i hele år har arbeidet med å komme opp med en plan som kan holde rederiet flytende.

Obligasjonsopprør

Den foreslåtte planen møtte imidlertid raskt motstand fra en minoritetsgruppe av usikrede obligasjonseiere.

De la frem et konkurrerende forslag, kalte inn til et separat obligasjonseiermøte og hevdet i innkallingen at obligasjonseiere som representerer over en tredjedel av obligasjonene har bekreftet at de ikke vil stemme for forslaget fra Havila. Skulle det bli en realitet har ikke Havila det nødvendige to tredjedels flertallet og redningsplanen blir torpedert.

Les også

Havila advarer om konkurs hvis ikke redningsplanen godkjennes

Fra Havila var svaret via børsmelding at det mest sannsynlige utfallet er «begjæring av oppbud/konkurs dersom restruktureringsplanen ikke blir godkjent av de usikrede obligasjonseierne».

Dommen fra de usikrede obligasjonseierne over forslaget faller på obligasjonseiermøtet som starter klokken ett i dag.

I forkant av møtet er Havila-ledelsen ordknappe.

– Vi har ikke anledning til å kommentere noe rundt det før etter møtet, skriver Havila-sjef Njål Sævik via SMS til E24.

Tror på enighet

Analysesjef Karl-Johan Molnes i Norne Securities mener det vil komme en løsning, tross den tilspissede situasjonen. Han tror obligasjonseierne vil godta å få tilbake 15 prosent av sitt utestående slik Havila har foreslått, pluss at tilbudet sukres med litt mer penger.

– Jeg tror det blir en enighet. De kan ikke spasere fra å få 15 prosent, med litt mer krydder på toppen, istedenfor ingenting. Man har 90 prosent enighet med banksyndikatet i Havila og de vil ha dette på plass. Det man systematisk undervurderer er hvor stor makt bankene har i denne situasjonen. Det er bankene som bestemmer.

Molnes ser for seg en løsning der obligasjonseierne får såkalte warrants, altså en rett til å tegne aksjer til en forhåndsbestemt kurs på et fremtidig tidspunkt.

– Det er lett å forstå at det ikke er særlig behagelig og får 15 prosent pluss retten til å tegne aksjer til 50 prosent premie i dag. Da må du ut med penger i dag, mens en warrant gir en kjøpsopsjon og den har veldig stor verdi i slike restruktureringer. Da gjelder det bare å forhandle om antall warrants, hvilken løpetid og utøvelseskurs. Da blir alt mye enklere, sier han.

Slik er kriseplanen

Havila-planen skal i korte trekk sørge for at rederiet holdes flytende de neste årene gjennom utsettelser av milliarder i avdrag, salg av skip, tilførsel av friske penger pluss at usikrede kreditorer må ta tap.

Det skjer gjennom flere grep, ifølge presentasjonen av planen.

Sævik-familien, som er hovedaksjonær, skyter inn ny kapital på 164 millioner kroner, fordelt på 118 millioner i egenkapital og 46 millioner i aksjonærlån.

Etter tilførselen av ny egenkapital fra Sævik på 118 millioner kroner og de sikrede kreditorenes konvertering av påløpte renter på 135 millioner kroner til aksjer, vil eierstrukturen se slik ut den dagen restruktureringen bli iverksatt.

Les også

Kampen om Havila: – Det er bare to muligheter: Konkurs eller vår plan

Sævik: 51 prosent av aksjene

De sikrede kreditorene: 46,5 prosent av aksjene

De andre eksisterende aksjonærene: 2,5 prosent av aksjene

De usikrede kreditorene får tilbakebetalt 15 prosent av lånene som totalt er på 950 millioner kroner. Islandsbanki får 22,5 millioner, Arion Bank 45 millioner og usikrede obligasjonseiere 75 millioner kroner.

I tillegg får de usikrede kreditorene 500 millioner tegningsretter.

Eksisterende aksjonærer får anledning til å tegne seg i en reparasjonsemisjon på 30 millioner kroner, men denne vil ifølge Havila ikke kompensere for utvanningseffekten.

Les også

Slik er kampen om Havila: – Dette er grisete

Les også

Offshorerederi tar krisegrep for tredje gang på under ett år

Les også

Dette må til før rederiene rister av seg stormen

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om