Regjeringen vil ikke la Oljefondet kjøpe infrastruktur

Regjeringen foreslår at Oljefondet skal øke aksjeandelen til 70 prosent, men vil ikke åpne for direkte investeringer i infrastruktur på grunn av høy risiko.

SIER NEI: Regjeringen vil ikke la Oljefondet investere i infrastruktur på grunn av høy risiko, og sier også nei til å selge fondets aksjer i olje- og gassfirmaer. Men regjeringen vil øke aksjeandelen fra 62,5 til 70 prosent, som tidligere lovet. Nå skal Stortinget vurdere stortingsmeldingen om fondet og bestemme hva som skal skje.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Fredag legger finansminister Siv Jensen frem stortingsmeldingen om Oljefondet.

Regjeringen vil ikke åpne for at Oljefondet skal få investere direkte i infrastruktur som ikke er børsnotert, som motorveier, kraftverk og mobilnett.

– Om Statens pensjonsfond utland skal investeres i unotert infrastruktur er ikke et klimaspørsmål, men først og fremst et spørsmål om risikoen i forvaltningen av fondet, sier finansminister Siv Jensen.

– Et åpent og politisk forankret statlig fond som vårt er ikke godt egnet til å bære risikoen ved slike investeringer, sammenliknet med andre investorer. Regjeringen ønsker derfor ikke å åpne for investeringer i unotert infrastruktur nå, sier hun.

Det er særlig risikoen for fondets omdømme som står i fare, i tillegg til risikoen for politiske endringer eller endringer i regler som kan gå ut over avkastningen, ifølge regjeringen, som viser til en rapport fra McKinsey.

– Det er bred politisk enighet om at fondet har et finansielt formål og at det ikke skal være et virkemiddel i utenriks- eller klimapolitikken, sier Jensen.

Dette rådet er i tråd med tidligere utspill fra regjeringen, men det blir opp til Stortinget om det vil følge Jensens råd eller om det likevel vil åpne for investeringer i infrastruktur.

Vil øke aksjeandelen

Det som kanskje er den viktigste nyheten i meldingen ble kjent allerede i februar, da regjeringen sa at den vil øke fondets aksjeandel til 70 prosent, selv om dette kan innebære økt risiko for at fondet kan svinge i verdi.

Les mer: Regjeringen øker oljefondets aksjeandel fra 62,5 til 70 prosent

– Regjeringens foreslår å øke aksjeandelen til 70 prosent på bakgrunn av en samlet vurdering av rådene vi har mottatt. Dette forutsetter bred politisk enighet og evne til å holde fast ved investeringsstrategien, også i perioder med store utslag i verdien av fondet, sier finansminister Siv Jensen.

Flere aktører ønsker infrastruktur

Flere organisasjoner hadde på forhånd håpet at Jensen ville oppfylle Oljefondets ønske, mer enn ti år etter at fondet selv først bad om å få investere i infrastruktur.

Les mer: Håper Siv oppfyller Oljefondets ønske

Les også

Oljefondet kan få kjøpe infrastruktur: – Sjansene bør være store

Flere av partiene på Stortinget har ønsket å investere noe av fondets midler i infrastruktur. Blant annet har både KrF, Venstre og Arbeiderpartiet åpnet for å diskutere slike investeringer.

– I og med at alle har vært positive til dette tidligere, så bør sjansene være store for at det blir vedtatt. Men man kan aldri konkludere på forhånd, sa Venstres nestleder Terje Breivik til E24 i forrige måned.

Les mer: Oljefondet kan få kjøpe infrastruktur: – Sjansene bør være store

Fondet er i dag investert i aksjer, obligasjoner og eiendom.

Kutter ikke oljeaksjer

Jensen vil heller ikke tvinge fondet til å selge aksjene sine i olje- og gasselskaper.

I Perspektivmeldingen, som også legges frem fredag, drøfter regjeringen ulike tiltak for å gjøre norsk økonomi mindre sårbar for et varig fall i inntektene fra olje og gass.

Men Jensen mener at et salg av olje- og gassaksjer er uegnet og lite treffsikkert. Det Norge først og fremst trenger for å bli mindre oljeavhengig er en kompetent arbeidsstyrke og et produktivt næringsliv, understreker hun.

– Å selge olje- og gassaksjene i fondet er et sidespor og gjør oss ikke mindre utsatt for et varig fall i oljeinntektene, sier Jensen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljefondet
 2. Siv Jensen
 3. Stortinget
 4. Olje og gass
 5. Fondssparing
 6. Aksjer

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Oljefondet får nei til direkte fornybar-investeringer

 2. Håper Siv oppfyller Oljefondets ønske

 3. Vil vurdere infrastruktur for fornybar energi i Oljefondet

 4. Finanskomiteen støtter Sivs forslag: Skjerper kullkravene til Oljefondet

 5. Fortsatt i tenkeboksen om Oljefondet og infrastruktur: Ber om nye råd