Analytiker ser bunnen i kriserammet riggmarked

I et marked som var «helt dødt» kan riggtopper melde at kundene igjen har begynt å røre på seg.

SER BUNNEN: Danske Bank Markets tror aktivitetsbunnen i det skadeskutte riggmarkedet blir nådd i løpet av året. Her oljeriggen Transocean Winner etter at den gikk på grunn under en storm ved Dalmore på Isle of Lewis nord i Storbritannia i fjor. / AFP PHOTO / Paul McGinley

Foto: Paul McGinley AFP
Publisert:,

Etter flere år med kraftig nedtur i riggmarkedet ser både Songa Offshore og Odfjell Drilling positive tegn igjen, selv om begge riggselskapene understreker at markedet ikke kan friskmeldes.

– Vi ser kundeforespørsler som er kommet ut de siste ukene, som er helt konkrete. Det er forespørsler i markedet. Informasjonsforespørsler, om tilgjengelighet på rigg, har økt betydelig, sier Songa-sjef Bjørnar Iversen til E24.

– Har vært helt dødt

Da oljeprisen for alvor begynte det store fallet høsten 2014, et fall som ikke stanset før prisen brøt ned gjennom 30 dollar i starten av 2016, hadde allerede oljeselskaper som Statoil startet arbeidet med innsparinger etter årevis med galopperende kostnader da oljeprisen lå komfortabelt over 100 dollar fatet.

Med oljeprisfallet på toppen ble kuttene dype i oljeselskapene. Det gikk hardt utover leverandørindustrien, inkluder riggsektoren.

For mange rigger og for lite arbeid førte til full stans i riggsektoren, der selskaper tynget av høy gjeld ble tvunget til restrukturering og mange rigger er blitt sendt i opplagsbøyene.

Konsernsjef Bjørnar Iversen i Songa Offshore.

Foto: Songa Offshore

– Hvis man går tilbake ett kvartal, to kvartaler, ble mange prosjekter lagt på hyllen. Nå ser man kanskje at noen av de har kommet ned fra hyllen, og de er ute og sjekker markedet for rigg, sier Iversen.

– Vi ser også flere konkrete anbud som vi har mottatt. Det har vært helt dødt, lenge egentlig, sier han.

– Kan ikke friskmelde markedet

Et lignende bilde tegnes av riggselskapet Odjell Drilling.

– Vi ser en økt aktivitet, absolutt. Det har pågått de siste månedene, det er typisk kontrakter på én brønn, sier Eirik Knudsen, IR-kontakt i Odfjell Drilling.

– Det har vært et ganske høyt trykk de siste månedene, men vi har sett et ytterligere eskalering den siste tiden, sier han.

Det er imidlertid ikke lange kontrakter som tilbys, slik det var da markedet var på topp.

– Det er veldig lite av de av de lange kontraktene, Det er gjerne én brønn med opsjoner på én brønn til, slik som den vi annonserte forleden. Det er et klassisk type anbud som nå er ute, sier Knudsen.

Fra anbud omsettes til virkelig aktivitet tar det imidlertid tid – som regel ett til halvannet år, ifølge Iversen i Songa.

– Jeg tror store deler av 2017 er gått, aktivitetsmessig, men vi nok se noe forbedring i 2018 og en ytterligere forbedring i 2019. Det er cirka der virkeligheten er, slik vi ser den.

– Det er ikke slik at man kan friskmelde markedet i det hele tatt. Det er ganske tøft der ute. Dagratene er langt fra tidligere nivåer, men det er høyere aktivitet fra kundene, istemmer Knudsen i Odfjell Drilling.

Les også

Slik var mottagelsen for Fredriksens nye riggselskap

Halvparten i opplag

De tøffe tidene vises i antallet rigger som er sendt i opplag. Blant Norges Rederiforbunds medlemmer er omtrent 45 prosent av riggflåten i opplag, ifølge interesseorganisasjonens siste konjunkturrapport. Fra februar i fjor har opplagstallet for disse økt med ni rigger til 25.

I rapporten betegnes markedssituasjonen for rigg, spesielt i Nordsjøen og på norsk sokkel som «svært krevende».

De siste årene har kontrakter blitt kansellert, det har vært færre kontraktsforlengelser og betydelig lavere rater på de få nye kontraktene som inngås.

For offshoreentreprenørene, selskapene som driver med forskjellige varianter av rigg, blant annet mobile rigger, boreskip og flytende produksjonsenheter for olje og gass, anslår rapporten et omsetningsfall på 28 prosent til 50 milliarder kroner fra 2015 til 2016.

I år er prognosen et nytt fall, til 29 milliarder kroner.

saken fortsetter under

STILLSTAND: Fire oljeplattformer som lå i opplag på Ågotnes utenfor Bergen i januar i fjor.

Foto: Tore Meek NTB scanpix

Tror bunnen nås i 2017

I meglerhuset til Danske Bank har analytikerne tro på at markedet snart skraper bunnen.

– Vi tror vi når en bunn i løpet av 2017 i form av utnyttelse og etterspørsel etter antall rigger, sier rigganalytiker Sondre Stormyr.

– Vi tror fortsatt at dollarinvesteringene i rigg faller betydelig, men at vi likevel når en aktivitetsbunn i løpet av året, rundt andre eller tredje kvartal, både for flytere og jackups, sier han, med henvisning til kategoriene flyterigger og oppjekkbare rigger.

Analytikeren tror både tilbudssiden, altså antallet rigger som markedsføres for jobber, og etterspørselen etter rigger, vil bidra positivt.

– Vi tror at markedsført tilbud vil fortsette å falle i 2017 og flate ut i 2018. På samme tid vil etterspørselen sannsynligvis bunne ut i 2017. Kostnadene på offshoreprosjekter har falt mye og man kommer fra et ekstremt lavt punkt hvor man har omtrent like få sysselsatte rigger som i 1986, som er den verste krisen vi har sett innenfor offshore riggindustrien.

– Man er nær et absolutt bunnpunkt i form av etterspørsel, og da skal det ikke så mye til for at det tar seg litt opp, sier Stormyr.

– Vil være betydelig overkapasitet

Direktør Frian Årsnes i analyseselskapet Econ sier at selskapene vil motta en del henvendelser i forbindelse med at det for eksempel skal bores produksjonsbrønner på Johan Sverdrup.

– Men så lenge oljeprisen holder seg rundt 50 dollar vil det fortsatt være ganske kraftige begrensninger på etterspørsel etter rigg for leteformål, for eksempel, sier Årsnes, som har sitt arbeidsområde innen blant annet olje og gass.

Etter at oljeprisen steg fra bunnivåene gjennom fjoråret, med hjelp fra blant annet oljekartellet Opecs produksjonskutt, har den de siste månedene ligget på 50-tallet.

Men også hvilken oljepris som legges til grunn i oljeselskapenes planlegging har betydning, påpeker Econ-direktøren. Senest ved rapporteringen for fjerde kvartal nedjusterte Statoil sine langsiktige oljeprisforventninger.

Les også

Slik gikk Seadrill fra utbyttefest til konkursfare

– Hvis oljeselskapene nå nedjusterer sine langsiktige oljeprisforventninger har det en betydelig innvirkning på både hvor mye letebrønner de ønsker å bore og hvor mange produksjonsbrønner det er forsvarlig å bore, gitt oljeprisforutsetningene, sier Årsnes.

Han sier at en nedjustering av oljeprisforutsetningene blant de store oljeselskapene uansett ikke bare vil påvirke norsk sokkel, men også påvirke etterspørselen i andre sektorer.

– Dermed får du en dominoeffekt på tvers av hele kloden. Så har du store etterspørrere som Petrobras som er delvis handlingslammet på grunn av korrupsjonsetterforskning og så videre. Det tar ut en god del etterspørsel, som kunne vært der, sier Årsnes.

Flere rigger må skrotes hvis det skal bli balanse i markedet, ifølge Econ-direktøren, som sier det er et håp om at man vil kunne fjerne en god del av de eldste riggene, som nå begynner å nærme seg 40–50 år.

– I dag, og i 2018 vil det være en betydelig overkapasitet. Med mindre man får skrapet en del av de eldre riggene vil overkapasiteten fortsette. Alternativet er at mange obligasjonseiere vil måtte ta betydelige tap.

Her kan du lese mer om