Fredriksen varsler storsalg i Marine Harvest

Geveran Trading, som kontrolleres av John Fredriksen, vil selge cirka 37,8 millioner aksjer i Marine Harvest.

MINDRE FISK PÅ STOREULV: John Fredriksen, omtalt som Storeulv i Gunnar Stavrums biografi om mannen, varsler storsalg i Marine Harvest.

Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix
Publisert:,

Det fremkommer av en børsmelding tirsdag ettermiddag.

37,8 millioner aksjer utgjør omtrent 8,4 prosent av aksjene i Marine Harvest. Med dagens aksjekurs på 126 kroner aksjen utgjør dette i så fall et salg til en verdi av 4,8 milliarder kroner.

Geveran Trading sitter i dag med 117,4 millioner aksjer i Marine Harvest, tilsvarende 26,07 av aksjekapitalen i selskapet. I tillegg sitter selskapet med tre millioner aksjer i en aksjelånsavtale (såkalt total return swap agreement).

Så selv om Fredriksen gjør alvor av intensjonen om å selge en stor bit av sjømatkjempen, sitter han fortsatt på 17,67 prosent av aksjene etter et storsalg.

FERSK PODCAST OM LAKSEEVENTYRET: – Dette er bare begynnelsen

Ikke bekymret

Tore Tønseth i Sparebank1 Markets mener det ikke er grunn til å forvente de store konsekvensene av et potensielt salg.

– Jeg tror ikke vi vil se noen store konsekvenser. De sitter fortsatt igjen med en stor eierandel. Historisk sett har også Fredriksensystemet vært kjent for sin kompetanse innen shipping – ikke nødvendigvis havbruk. At han selger seg ned, vil altså ikke bli sett på som et stort tap av unik kompetanse, sier Tønseth til E24

Han er heller ikke overrasket over at selskapet varsler storsalg.

– Det er ingen tvil om at det garantert er områder Fredriksen er inne i som trenger pengene mer. Det kan være så enkelt som det. Man kan også spekulere litt i tankegangen om at havbruk er en syklisk bransje, slik at man ser at man er på en topp. Vårt syn er imidlertid at det ikke er en syklisk bransje lenger, men historisk sett er vi på et høyt nivå, sier analytikeren.

Les også

Hegnar tungt inn i Marine Harvest

Tønseth påpeker dog at Fredriksensystemet er kjent for å være en aksjonærvennlig eier.

– På den måten har Marine Harvest blitt sett på som en aksjonærvennlig aksje. Slik sett er det negativt at de nå selger seg ned, men de beholder som sagt fortsatt en stor andel.

– Sjeldent positivt at hovedeier selger seg ned

DNB Markets' oppdrettsanalytiker, Alexander Aukner tror heller ikke salget får store konsekvenser, men utelukker ikke at det kan være problematisk.

– De selger en tredjedel av sin andel i selskapet, og man kan jo sjelden si at det er positivt at hovedeier selger seg ned, men jeg tror ikke man skal bli for bekymret. Vi har tross alt sett en industri hvor ting ser utrolig bra ut, med laksepriser høyere enn man kunne ha drømt om. Således ser det fundamentale fortsatt bra ut, og det er ikke noe som har endret seg med tanke på investorer ser på sektoren. Det er nok heller snakk om en porteføljejustering, sier Aukner til E24.

ANALYTIKER: Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets.

Foto: Sparebank1 Markets

Han mener heller man ser det motsatte, at investorer ser på sektoren som sterkere.

– Chile vil redusere volumet mer enn vi hadde sett for oss, og det er bra i forhold til opprydning i næringen der nede. Så får vi se hvilken pris de blir satt på. Dette kan virke som et fornuftig utgangspunkt for nye investorer. At Fredriksen tar ut litt profitt er ikke noe man trenger være misfornøyd med. De har jo også indikert tidligere at de vil være med i industrien videre.

Hvor tror du pengene finner veien?

– Vi vet jo hva som er hans andre kjerneområder, nemlig offshore og shipping som nå ligger nede med brukket rygg. Alternativene er mange, men jeg vil ikke spekulere.

Aukner mener det ikke er noe som tyder på at Fredriksen er i trøbbel.

– Så vidt meg bekjent sitter han med tonnevis av penger, så det ville ha overrasket meg stort.

Overrasket

Analytiker Bruce Diesen i Fearnley Securities tror det potensielle salget handler om eventuelt to ting.

– Jeg vil tro dette handler om diversifisering eller at Fredriksen-døtrene ønsker litt mer spredning i porteføljen. De har kanskje ikke samme interessen for Marina Harvest og vil heller plassere penger andre steder, sier Diesen til E24.

Han er overrasket over at Fredriksen ønsker å selge.

– Han kom jo inn i bunnen i en tid hvor bransjen og selskapet var i krise, og har opplevd en eventyrlig vekst. Han vil nå selge på et tidspunkt med få skyer på himmelen, og det er mye som tyder på at man får et reelt løft i inntjeningen i år og neste år. Derfor overrasker dette meg.

Hva kan dette ha å si for aksjekursen til Marine Harvest?

– Det vil jo bli enda bedre likviditet, og aksjen kan bli en av de tre mest omsatte på Oslo Børs i 2016, fordi man får en spredning med flere eiere. Antakeligvis vil det også komme inn mange flere utlendinger. Det er litt vanskelig å si, men om dette var noe mange forventet så vil aksjekursen faktisk gå opp fordi investorene allerede har tatt høyde for det.

Mistet 40 prosent av formuen

Marine Harvest er verdens største oppdrettsselskap, med virksomhet i Norge, Skottland, Canada, Chile, Irland og på Færøyene. John Fredriksen er selskapets største aksjonær, med en eierandel på drøyt 26 prosent.

Oljebremsen setter dype spor i formuesverdiene til den kjente skipsrederen og investoren. I februar skrev E24 at Fredriksen de siste 18 månedene har mistet 40 prosent av formuen, ifølge Bloomberg News.

Les saken: John Fredriksen vil jobbe til han er 98

Det massive fallet skyldes ringvirkninger av oljebremsen, som har skylt over både norsk og internasjonal økonomi det siste halvannet året.

Oljebremsen har ført til at oljeselskapene reduserer investeringer knyttet til leting. Det er dårlig nytt for riggratene, som da sendes ned.

Ifølge Bloomberg er nå laks blitt den største investeringsposten for John Fredriksen.

Og i motsetning til oljeprisen har lakseprisen økt i samme periode.

Les også

Hegnar tungt inn i Marine Harvest

Les også

Den store fiskefesten

Les også

Dette egget kan revolusjonere norsk lakseoppdrett