Børsen får flytte handelssystemet ut av landet: – Blårusstenkning

Finanstilsynet ga fredag Børsen tillatelse til å utkontraktere sitt handelssystem. Det får Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik til å tenne på alle plugger.

Oslo Børs har fått lov til å flytte handelssystemet sitt over til Euronexts løsning Optiq. Det får Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik til å reagere.
 • David Bach
Publisert: Publisert:

Tillatelsen ble kunngjort av Finanstilsynet fredag ettermiddag.

«9. november i år vil Oslo Børs ta i bruk Optiq for handel i aksjer, egenkapitalbevis og børshandlede fond. Optiq er det felles handelssystemet for handelsplassene i Euronext-konsernet. Handel i obligasjoner og derivater vil bli flyttet til det nye handelssystemet 30. november 2020», skriver Finanstilsynet.

«Overgangen til nytt handelssystem innebærer at Oslo Børs utkontrakterer noen kritiske driftsfunksjoner til andre Euronext-selskaper. Slik utkontraktering krever tillatelse fra Finanstilsynet, som i dag har gitt denne tillatelsen», heter det i meldingen fra tilsynet.

Utflyttingen er en konsekvens av at Oslo Børs i juni 2019 ble kjøpt av den europeiske børskjempen Euronext, som også eier regulerte markeder i Belgia, Frankrike, Irland, Nederland, Portugal og Storbritannia.

Sp: – Kjernevirksomhet

Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik er blant dem som tidligere har vært kritisk til salget av Oslo Børs, og nå er han heller ikke nådig.

Finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik i Senterpartiet.

– Det at Finanstilsynet aksepterte tilbudet på Oslo Børs var vi sterkt kritiske til, og nå ser vi en ytterligere utvikling, med kjerneoppgaver som blir utkontraktert til Euronext-systemet.

– Jeg setter også store spørsmålstegn ved den begrunnelsen som Finanstilsynet gir, og konklusjonen de trekker, sier han.

Gjelsvik varsler allerede at han planlegger å sende et skriftlig spørsmål til finansminister Jan Tore Sanner om hva statsråden mener om fusjonsvilkårene.

– Her går man inn på kjerneoppgavene i Oslo Børs’ virksomhet, og det er nettopp på de områdene tilsynet selv siterer i brevet, vilkårene som ble lagt for fusjonen, at ingen kjerneoppgaver som var nødvendige og integrert i virksomheten kunne utkontraktertes.

Les også

Euronexts planer for Oslo Børs: Skal spare 120 millioner i året

– Henger ikke på grep

I fredagens brev om utkontrakteringen viser tilsynet til fusjonsvilkårene fra 2007, da Oslo Børs fusjonerte med VPS Holding: «Ingen kjerneoppgaver (oppgaver som er nødvendig og integrert del av den konsesjonsbelagte virksomhet) kan utkontraktertes».

Samtidig legger tilsynet til at Finansdepartementet i 2009 presiserte at vilkåret ikke er ment å innskrenke utkontrakteringsadgangen når det gjelder allerede utkontrakterte forhold.

«Det var dermed ikke til hinder for at Oslo Børs utkontrakterte organiseringen og driften av handelssystemet til London Stock Exchange», skriver tilsynet, og fortsetter:

«Finanstilsynet legger derfor til grunn at Fusjonsvilkårene ikke begrenser Oslo Børs mulighet til å ta i bruk Optiq, herunder til å ukontraktere oppgaver knyttet til organisering og drift av dette handelssystemet».

– Jeg mener det ikke henger på grep. Her forsøker man å konstruere en argumentasjonsrekke for å kunne gi tillatelse til dette. I stedet for faktisk å ta på alvor de vilkårene som er satt. De er satt av en grunn, og de er knyttet til kjerneoppgavene. Finanstilsynet beskriver selv, punkt for punkt, hvordan dette er innenfor kjerneområdet.

Les på E24+

Dette er de heteste oppkjøpskandidatene på Oslo Børs

– Blårusstenkning

Tilsynet skriver i avsnittet etter, i det samme brevet, at de anser medlemsopptak, opptak av finansielle instrumenter til handel, markedsovervåkning og det å sikre en velordnet handel som sentrale oppgaver for en handelsplass, altså «kjerneoppgaver».

– Her er en ute på en fullstendig sklie hvor en gradvis gir fra seg makt og myndighet over kritisk infrastruktur og kritiske funksjoner for det norske børssystemet. Jeg mener dette, slik saken er beskrevet fra Finanstilsynet, er i strid med fusjonsvilkårene, sier Gjelsvik.

– Vi har et pensjonsfond på over 10.000 milliarder kroner. Vi har eierskap på børser verden over. Men vi skal altså ikke kunne ha en fullstendig børs i Norge der kjerneoppgavene er driftet fra Norge. Det er komplett ubegripelig, og en sånn blårusstenkning som er fjernt fra hvordan vi har tenkt historisk i Norge.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Euronext
 2. Oslo Børs
 3. Finanstilsynet
 4. Oslo
 5. Handel
 6. Finansdepartementet

Flere artikler

 1. Oslo Børs har flyttet handelssystem - klar for handel på mandag

 2. Regjeringen erstatter tapt øl og andre varer – Stortinget bestilte mer, mener Sp

 3. Finanstilsynet pauser Spac-noteringer: Vil granske børsskall

 4. Skjult formue i utlandet? Ikke stress. Amnestiet lever ennå en god stund.

 5. Finanstilsynet advarer om at høy inflasjon kan gi sterk renteoppgang