SBB trekker budet på Entra

Ny verdivurdering skaper usikkerhet om Entras historiske rapportering, hevder SBB. Entra-aksjen faller tungt på Oslo Børs.

Publisert:

Samhällsbyggnadsbolaget Norden (SBB) har valgt å trekke budet de allerede har lagt inn på eiendomsselskapet Entra.

Nyheten kommer bare timer etter at Entra varslet at en ny vurdering av selskapets verdier gjorde at eiendomsporteføljen verdsettes til 56,5 milliarder kroner, 4,7 milliarder kroner høyere enn tidligere.

Entra gjorde gjennomgangen av verdsettelsen som følge av budene fra SBB og Castellum. Selskapet opplyste onsdag morgen at økningen i verdsettelsen hovedsakelig kom av lavere renter.

– Vi har ikke fått ordentlig detaljer fra Entra og vi har ikke blitt behandlet på en god måte. Derfor trekker vi budet i dag, sier SBB-sjef Ilija Batljan på en direktesendt telefonkonferanse onsdag ettermiddag.

Les også

Ny vurdering øker Entras verdier med 4,7 milliarder

Anklager

SBB mener at den oppdaterte vurderingen ikke er gjennomført «i linje med tidligere praksis», og ikke på linje med markedsutviklingen i Norge.

«Den nye informasjonen skaper usikkerhet om den historisk gitte rapporteringen fra Entra. Denne historiske rapporteringen utgjorde grunnen for SBBs bud og SBB føler ikke lengre nødvendig sikkerhet i påliteligheten i Entras historiske rapportering», skriver SBB.

Batljan sier den nye vurderingen Entra gikk ut med ikke er i samspill med det norske markedet og det er tvilsomt om vurderingene skal skje så ofte som hver måned eller ofte som det er her.

– Det er også tvilsomt hva slags rapportering dette egentlig er, sier Batljan på telefonkonferansen.

SBB forklarer at de ikke har fått tilgang til detaljert informasjon om vurderingene Entra har gjort, noe Entra skal ha begrenset på grunn av at SBB er konkurrent i det norske markedet.

Kursfall på Børsen

Det svenske selskapet mener dermed at de ikke har fått en «rettferdig behandling» og ikke har hatt muligheten til å oppfylle vilkåret om såkalt due diligence»-gransking i forbindelse med budet.

På bakgrunn av at dette vilkåret ikke er oppfylt, ser selskapet seg nødt til å trekke tilbake budet.

Entra-aksjen faller mer enn fem prosent på Oslo Børs etter at nyheten ble kjent. Dagens kursutvikling ser du i grafen under.

Entra: Samme tilgang til info

Styret i Entra tar til etterretning meldingen fra SBB om tilbaketrekking av budet. Styreleder Siri Hatlen sier at det er viktig for styret å understreke at SBB har fått samme tilgang til informasjon om Entra, «i et datarom», som andre interessenter.

– SBB fikk også, som andre interessenter, tilbud om tilgang til Entras styre og ledelse, inkludert for å diskutere den oppdaterte verdivurderingen. Inntil dagens melding, etter igangsettelsen av deres gjennomgang, har SBB ikke kommet med noen innvendinger, verken om substansen i informasjonen som ble gitt eller graden av adgang til informasjon eller selskapet, sier Hatlen.

Når det gjelder den oppdaterte verdsettelsen, har styrets motivasjon vært å sikre at relevant og oppdatert informasjon er tilgjengelig for aksjonærer og markedet, ifølge Hatlen.

– Den oppdaterte verdsettelsen ble gjennomført av de samme verdivurdererne og etter de samme prinsippene som tidligere verdivurderinger, og de overordnede markedsperspektivene underbygges også av andre ledende analytikere innen næringseiendom. Styret står fast på den oppdaterte verdivurderingen og sine tidligere anbefalinger og vurderinger relatert til de fremsatte og varslede budene, og vil fortsette å fokusere utelukkende på aksjonærenes og Entras felles interesser

Det var SBB som satte i gang budkrigen om Entra, da de meldte sin interesse for drøyt to uker siden.

Etter det har svenske Castellum meldt seg på. Staten ved Næringsdepartementet solgte alle sine aksjer i Entra til Castellum. Planene om å selge seg ut av Entra ble lagt for flere år siden, men staten er fortsatt storeier gjennom Folketrygdfondet.

Les også

Kampen om Entra: Kritisk analytiker må plutselig holde munn

Publisert:

Her kan du lese mer om