Aker og Kjell Inge Røkke

Aker økte verdiene med 6,9 mrd. før oljesmellen

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte industrikonglomeratet Aker opplevde en verdiøkning på tampen av 2019, men det var før oljeprisfallet og Coronaviruset senket verdiene betraktelig.

Aker-sjef Øyvind Eriksen (t.h.) avbildet med tidligere BP-sjef Bob Dudley da de to annonserte opprettelsen av Aker BP i 2016. Oljeselskapet er Akers mest verdifulle investering.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

Det kommer frem i Akers regnskap for fjerde kvartal som ble offentliggjort fredag morgen.

Den verdijusterte egenkapitalen (nettoverdiene) økte fra 43,1 til 50,0 milliarder i løpet av de tre siste månedene i fjor. På samme tid for ett år siden var nettoverdiene 41,7 milliarder.

Ser man hele 2019 under ett økte nettoverdiene for Akers aksjonærer med 10 milliarder kroner, inkludert utbytter på 1,7 milliarder kroner.

Nå foreslår for øvrig styret i Aker at utbyttet skal økes fra 22,50 til 23,50 kroner per aksje, sammenlignet med i fjor.

– Aker leverte en god avkastning til aksjonærene i 2019, til tross for høy volatilitet og betydelige verdisvingninger gjennom året. Ved å fortsette å bygge robusthet, motstandsdyktighet og opsjonalitet i både Aker og porteføljeselskapene, er Aker forberedt på regnfulle dager, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker i en uttalelse.

Den verdijusterte egenkapitalen per aksje var 673 kroner ved utgangen av 2019. Til sammenligning var den 570 kroner torsdag ettermiddag, før resultatene ble sluppet. Det er 10 kroner lavere enn ved utgangen av tredje kvartal i september.

Les også

Røkke-dominerte Rec Silicon tapte 420 millioner kroner

Akers verdier har nemlig vært på en berg- og dalbanetur det siste året, mye grunnet konsernets tunge eksponering mot oljeprisen og -bransjen. Oljeprisen begynte på om lag 60 dollar i januar i fjor og steg til en topp på rundt 75 dollar i april før den deiset nedover igjen.

Det bidro til at Akers nettoverdier i tredje kvartal falt med 1,7 milliarder til 43,1 milliarder, før man igjen så en oppgang i innspurten av året.

Starten av 2020 har igjen vært krevende. Oljeprisen har falt fra nesten 70 til 56 dollar torsdag – et fall hittil i år på 14 prosent, mye takket være Coronaviruset.

Aker BP, oljeselskapet som er selve kronjuvelen i Akers beholdning, er ned 11,1 prosent hittil i år (ned 9,2 prosent medregnet utbytte). Oljeserviceselskapene Aker Solutions og Kværner er ned henholdsvis 37,9 og 10,1 prosent. Skipsinvesteringsfirmaet Ocean Yield er ned 3,9 prosent.

Aker har imidlertid noen jokere i ermet fremover.

I tillegg til de børsnoterte selskapene nevnt over, sitter Aker også som storeier i teknologiselskapet Cognite, oljeselskapet Aker Energy (med sin satsing i Ghana) og Aker BioMarine. Alle disse er verdsatt til bokført verdi i Akers regnskaper.

Avhengig av suksessen til de tre, kan det ligge betydelige verdier der ved en fremtidig børsnotering. Dette gjelder spesielt Cognite, som har opplevd voldsom vekst, og hvis Aker Energy lykkes med sitt oljeprosjekt i Ghana.

Cognite leverte i fjerde kvartal en omsetning på 106 millioner, nesten en dobling fra de 56 millionene de omsatte for ett år tidligere. Brutto driftsresultat (EBITDA) gikk fra −5 til 19 millioner, og Cognite var dermed bare fire millioner kroner unna et positivt driftsresultat for året.

Rekordmange milliarder inn på konto

Aker mottok rekordhøye 3,5 milliarder kroner inn på konto i form av utbyttebetalinger fra sine porteføljeselskaper i 2019.

Mye av dette kommer takket være de stadig økende utbyttene i oljeselskapet Aker BP.

Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet en «krigskasse» bestående av kontanter og tilgjengelig kreditt på til sammen 6,6 milliarder kroner. 3,7 milliarder av dette var kontanter, en milliard mer enn ved utgangen av tredje kvartal.

– Energitillegg, ikke energiovergang

Flere i oljenæringen og norsk næringsliv har påpekt at 2019 markerte året da klima og bærekraft for alvor ble et helt sentralt tema for investorer og markedet.

Mens store globale oljeselskaper som Equinor, BP og Repsol har valgt å lansere store planer for hvordan de skal snu virksomheten sin over til mer fornybare energikilder, har Aker BP vært klinkende klare på at de skal være et rendyrket oljeselskap.

Deres hovedstrategi er å produsere olje og gass med lavest mulig utslipp og lavest mulig kostnad – noe Aker-sjef Øyvind Eriksen skriver at han mener er det viktigste Aker BP kan bidra med.

– Dette kan høres ut som det er i konflikt til «energiovergang»-strategiene som flere oljeselskaper følger i disse tider. Aker overser ikke det faktum at fornybar og andre «rene» energikilder vil spille en viktigere rolle i energimiksen fremover, men fakta og tallene viser at den ventede økningen i energietterspørselen vil krev både mer olje, gass og «ren energi», skriver Øyvind Eriksen i aksjonærbrevet sitt.

Han mener derfor man bør bruke begrepet «energitillegg», ikke «energiovergang».

Derfor skal Aker BP fortsette med olje og gass, mens «andre muligheter vil bli søkt av andre Aker-selskaper», ifølge Eriksen. Alle nye prosjekter vil bli mål mot Akers avkastningsmål på 12 prosent gjennom syklusen, påpeker han.

Aker Solutions og Kværner er de to Aker-selskapene som tydeligst har markert seg med satsinger innenfor fornybar og særlig havvind.

– Vi mener det er flere muligheter enn trusler for Aker i dette nye landskapet, skriver Eriksen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aker og Kjell Inge Røkke
 2. Aker
 3. Kjell Inge Røkke
 4. Øyvind Eriksen
 5. Aker BP
 6. Oljeprisen
 7. Ocean Yield

Flere artikler

 1. Kjell Inge Røkkes Aker satte nesten ny rekord: Nettoverdiene økte til 62,2 milliarder

 2. Rekordoppgang i verdiene til Røkkes Aker: Hentet inn alt det tapte i 2020

 3. Aker satte rekord i andre kvartal: Nettoverdiene økte til 66,9 mrd.

 4. Verdiene til Kjell Inge Røkkes Aker falt til 31 milliarder

 5. Aker-sjef Eriksen: Ingen umiddelbare planer om Cognite-børsnotering