Kriserammet offshorerederi tapte over en halv milliard

Dof økte inntektene i fjerde kvartal, men går fortsatt i kraftig minus på bunnlinjen. Offshorerederiet tror det er mulig å lande en restruktureringspakke med kreditorene i løpet av første kvartal.

Illustrasjonsbilde
 • Eivind Bøe
 • Marius Lorentzen
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Det kriserammede offshorerederiet Dof har lagt frem ferske tall for fjorårets fjerde kvartal.

Tallene viser noe bedring, men fortsatt i kraftig minus i fjerde kvartal, da selskapet tapte 512 millioner kroner. Dof skrev ned verdier for 328 millioner kroner i kvartalet, noe som tynget resultatet sammen med avskrivninger og finanskostnader.

Brutto driftsresultat (EBITDA) var positive 749 millioner kroner, samtidig som driftsinntektene steg til 1,98 millioner kroner.

Ordreboken var på 18 milliarder kroner ved utgangen av desember. Dof-konsernets flåte hadde i snitt en utnyttelsesgrad på 83 prosent i kvartalet.

På samme tid året før tapte selskapet 774 millioner kroner, og hadde et brutto driftsresultat på 493 millioner kroner, av driftsinntekter som beløp seg til 1,7 milliarder. Pengene rant ut av selskapet også i fjorårets tredje kvartal, da bunnlinjen viste et underskudd på 2,1 milliarder kroner.

Aksjekursen til Dof faller 7,27 prosent til 1,61 kroner på Oslo Børs fredag formiddag.

Dof står fortsatt midt i en kompleks restruktureringsprosess, samtidig som man prøver å få opp lønnsomheten i virksomheten.

På samme måte som i 2018 var de løpende inntektene fra driften ikke nok til å dekke løpende kostnader og å betjene gjelden. I fjor satt selskapet igjen med 919 millioner fra driften, men betalte ut 1,4 milliarder i renter og avdrag – slik at det manglet om lag en halv milliard.

Styret i Dof forventer at brutto driftsresultat (EBITDA) vil være «på nivå eller noe høyere» i 2020 sammenlignet med 2019.

Fremover ser rederiet en bedring i utnyttelsen av flåten i Nordsjøen, men det er mørke skyer på horisonten.

– Selv med en moderat forbedring i rater og utnyttelse for AHTS-flåten (ankerhåndteringsskip, journ.anm.) er ikke den gjennomsnittlige inntjeningen bærekraftig, skriver Dof, som venter redusert inntjening i flere regioner, særlig i Nordsjøen, denne vintersesongen.

Dof advarer også mot hva som kan skje i Brasil – der de forventer et svakt marked de neste 12 månedene:

– Konsernet har flere kontrakter som må fornyes i 2020, noe som øker risikoen når det kommer til utnyttelsen og inntjeningen i denne regionen.

Samtidig har inntjeningen for Subsea-flåten vært bedre i kvartalet, og Dof ser en økt aktivitet i Asia og Nord-Amerika.

Obligasjonseiere skal stemme over justert redningsplan i Dof Subsea
Les også

Kreditorer gir grønt lys for justert redningsplan i Dof Subsea

Håper å sikre krisepakke før april

Offshorerederiene er trolig det segmentet som sammen med riggselskapene har slitt mest i kjølvannet av oljebremsen. Flere av offshorerederiene hadde høy gjeld da oljeprisen begynte å falle, og når ratene og aktivitetsnivået falt var det flere som begynte å slite tungt.

Dof-konsernet klarte seg lenge bedre enn mange andre, blant annet fordi de hadde et solid fotfeste i Brasil, at de hadde en god ordrebok og at de klarte å ta finansielle grep underveis – men i mai i fjor ble det alvor.

Da ble det kjent at flere banker ikke lenger ville bidra til nye refinansieringsrunder i Dof-konsernet. Da begynte også en stor prosess med forhandlinger om en finansiell redningspakke (se faktaboks under).

DOF opplyser at de har fått enighet på plass om utsatte avdrag og fritak fra lånebetalinger «frem til slutten av februar 2020». Ledelsen sier at de «fortsatt mener at det er mulig å oppnå en langsiktig løsning i løpet av første kvartal 2020», men at ingen garantier kan gis.

– Forhandlingene med bankene og obligasjonseierne har god fremdrift, men diskusjonene har tatt lengre tid enn ventet, skriver selskapet.

I februar ble en justert redningsplan for Dof Subsea presentert. I hovedsak er situasjonen i dag at obligasjonseiere og aksjonærer støtter planen, mens rederiet fortsatt forhandler med sine banker og kreditorer med sikrede lån.

DOFs regnskap for fjerde kvartal

Skriver ned flåteverdier – igjen

I regnskapet til Dof kommer det frem at rederiet tar nedskrivninger på 328 millioner i fjerde kvartal. Dermed har man tatt tap på totalt 1,45 milliarder kroner i 2019, om lag det dobbelte av nedskrivningen på 737 millioner i 2018.

Nedskrivningen i 2019 senker de bokførte verdiene i Dof til 17,8 milliarder kroner. Av dette utgjør skipene 16,5 milliarder, mens resten er fordelt mellom fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV) og operasjonelt utstyr.

Den samlede rentebærende gjelden falt i fjor fra 19,0 til 18,4 milliarder kroner. Kontantbeholdningen endte på 1,2 milliarder kroner i frie midler, ned fra 1,6 milliarder ett år tidligere.

86 prosent av verdiene til Dof ligger i selskapets fartøy og subsea-utstyr. Hvert kvartal gjennomføres det vurderinger av om verdsettelsen er riktig, blant annet basert på oppdaterte megleranslag for hva skipene er verdt.

– De oppdaterte megleranslagene har gitt mindre nedjusteringer i verdsettelsen av flåten. Det er imidlertid fortsatt en risiko for at verdiene kan fortsette å falle, skriver Dof om nedskrivningen på tampen av året.

Les også

Mai 2019: Motvillige banker kan gi lånetrøbbel for Dof

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aksjelive
 2. DOF
 3. DOF Subsea
 4. Resultatrushet
 5. Helge Møgster
 6. Obligasjonslån
 7. Rederier

Flere artikler

 1. Dof håper å sikre krisepakke før april: – Har en god dialog

 2. Ny smell for kriserammede Dof – tapte 675 millioner i andre kvartal

 3. Betalt innhold

  Fortsatt blodrødt for Dof – tapte 512 millioner kroner

 4. Dof barberte verdier for 3,7 milliarder i fjor

 5. Dof tapte 389 millioner kroner i tredje kvartal