Norges Bank spår kronestyrking, men på klart svakere nivå enn før

Sentralbanken venter moderat kronestyrking det neste året, men prognosen for de neste tre årene er likevel svakere enn i høst. Mye taler for at kronekursen ikke kommer tilbake til nivået før oljeprisfallet i 2014.

Publisert: Publisert:

– Vi venter at kronen skal styrke seg noe fremover, men nivået er vesentlig svakere gjennom perioden enn vi så for oss for ett år siden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen på torsdagens pressekonferanse.

Norges Bank holdt som ventet renten uendret på 1,5 prosent, og ser fortsatt størst sannsynlighet for at neste endring blir en renteheving og ikke et kutt.

– Kronen har lagt seg klart svakere enn vi la til grunn i september og det har påvirket renteutsiktene, sier Olsen.

Kronekursen var ett av usikkerhetselementene før dagens beslutning, fordi den har utviklet seg så mye svakere enn bankens prognose fra tidligere i høst.

«En svakere krone enn anslått tilsier isolert sett en høyere rentebane. På den annen side ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være litt mer moderat enn tidligere lagt til grunn», skriver Norges Bank.

Den norske kronen styrket seg marginalt etter beslutningen og noteres dermed til 9,98 mot euro. Det er det sterkeste nivået siden oktober, men fortsatt på et svakt nivå historisk sett.

Rentehevingen i Sverige tidligere på dagen ga også et løft til den norske kronen.

Les på E24+

En ny resesjon kan bli vanskeligere å takle

Venter moderat styrking

Siden sentralbankens forrige pengepolitiske rapport i september har kronen svekket seg rundt to prosent mot den importveide valutakursen, og nådd et rekordsvakt nivå mot euroen.

Norges Bank påpeker at både høyere oljepris og større renteforskjell mot utlandet skulle tilsi en sterkere krone, men at vedvarende internasjonal usikkerhet kan ligge bak svekkelsen.

– Det er to viktige forklaringsfaktorer: Usikkerheten internasjonalt, hvor norske kroner ikke fremstår som den tryggeste havnen, og omstillingsbehovet i kjølvannet av klimarisiko for norsk økonomi, som er et tema som også vies oppmerksomhet i valutamarkedet, og som kan bidra til å forklare at kronen har holdt seg såpass svak, sier Olsen.

Han understreker at det er notorisk vanskelig å spå kronekursen.

Norges Bank tror likevel at risikopremien på kronen reduseres noe, og at dette taler for en moderat styrking av kronen det nærmeste året.

Samtidig påpekes det at det er «fortsatt betydelig usikkerhet knyttet til
utviklingen internasjonalt, selv om USA og Kina har blitt enige om en avgrenset handelsavtale og det nå er utsikter til at Storbritannia forlater EU på nyåret
med en utmeldingsavtale».

Les også

Norges Bank holder døren åpen for renteheving i 2020

Trolig ikke tilbake til nivået før oljeprisfallet

Usikkerheten rundt det fremtidige aktivitetsnivået i oljenæringen taler for at kronen kanskje ikke kommer tilbake til tidligere høyder.

Etter oljeprisfallet i 2014 har norsk økonomi tilpasset seg et svakere bytteforhold både gjennom lavere nominell kronekurs og lavere relativ lønnsvekst.

«Utviklingen i bytteforholdet kan tale for at realkursen ikke skal tilbake til nivåene fra før oljeprisfallet», skriver Norges Bank.

Realkursen henviser til prisnivået i et land i forhold til prisnivået i andre land.

Sentralbanken understreker at kronespådommene er usikre.

«Avtar usikkerheten internasjonalt kan kronen styrke seg raskere enn vi anslår. På den annen side kan vi ikke utelukke at kurssvekkelsen er mer varig, og at kronen vil holde seg svakere enn vi legger til grunn.»

Publisert:
Gå til e24.no