Cutters nekter å innrette seg etter Forbrukertilsynets krav – forblir kontantfrie

Forbrukertilsynet ga Cutters før jul pålegg om å ta imot kontanter, men frisørkjeden rikker seg ikke, og mener dagens lov ikke tvinger dem til å tilby betaling med kontanter.

Cutters-topp Kristian Solheim står på sitt. Selskapet forblir kontantfritt, mens tre andre selskaper som fikk pålegg av Forbrukertilsynet før jul endrer sin praksis. Cutters har drevet kontantfritt siden oppstarten for fire år siden.
Publisert:

– Vi føler oss trygge på at vi er innenfor lovens rammer, sier gründer og daglig leder i Cutters, Kristian Solheim til E24.

Rett før jul fikk frisørkjeden brev fra Forbrukertilsynet om at de må starte å ta imot kontanter, og ikke bare kortbetaling. Nå har de bestemt seg for å se bort ifra tilsynets pålegg, og fortsetter videre som før.

Han mener det ikke finnes noen grunn til at frisørkjeden skal ta imot kontanter så lenge kunden før hårklippen vet at betaling med kort eller mobil er eneste mulighet.

Forbrukertilsynet mener på sin side at Cutters bryter med loven.

Les på E24+

Her velges det neste Cutters: – Vi skal være djevelens advokat

Cutters oppfatning er at så lenge kjeden har forhåndsbetaling med kort som en forutsetning for å inngå avtale om hårklipp, bryter det ikke med finansavtaleloven.

– Vi er spente på hva Forbrukertilsynet svarer, sier Solheim.

Babybanden og Vy innretter seg

I tillegg til Cutters fikk også Vy, butikkjeden Babybanden og Opera-restauranten Sanguine Brassiere pålegg fra Forbrukertilsynet før jul.

Alle de tre andre selskapene skal ifølge Forbrukertilsynet innrette seg.

Forskjellen på Cutters og de andre selskapene er at førstnevnte har kontantfri betaling som en viktig del av forretningsmodellen, og at de andre i praksis har tatt imot kontanter fra kunder som ønsker å betale på den måten.

– For oss handler det jo bare om å tilby så bra tjenester som mulig til så lav pris som mulig. Da må vi fjerne det kundene ikke etterspør, og det er blant annet kontantbetaling. Må vi innføre kontantbetaling vil det føre til økte utgifter som i verste fall fører til økte priser.

Cutters jobber hardt for å etablere nye salonger, og har nå rett i underkant av 80 salonger i Norge.

Les også

Forbrukertilsynet vil ha svar på hvorfor tre selskaper ikke tar imot kontanter

Solheim vil ikke gå ut med hvor store kostnader kontantbetaling vil bety, men sider det dreier seg om «en del millioner».

Forbrukertilsynet mener deres tolkning er den som gir forbrukeren rettigheter

 – Vi kommer til å se på svaret fra Cutters, og sikkert ta noen møter med selskapet for å vurdere hvordan vi kan løse dette, sier avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem, som nettopp har fått motsvaret fra frisørkjeden.

Han sier det kan være sanksjoner knyttet til ikke å følge Forbrukertilsynets pålegg, deriblant overtredelsesgebyr og forbudsvedtak, men at dette ikke har blitt vurdert i denne saken på nåværende tidspunkt.

Gjedrem er likevel trygg på at deres tolkning av loven er riktig.

– Vi baserer vår tolkning på lovens ordlyd, forarbeidene og tolkningsuttalelsene fra Justisdepartementets lovavdeling. Lovavdelingens uttalelser tilsier at forbrukere har rett til å betale kontant når de kjøper varer og tjenester på forretningsstedet.

Avdelingsdirektøren mener Forbrukertilsynets tolkning skiller seg fra Cutters sin tolkning ved at tilsynet legger til grunn at loven gir forbrukerne en rett til å betale med kontanter som den næringsdrivende ikke kan avskjære med å sette andre vilkår.

Cutters har drevet kontantfritt siden oppstarten for fire år siden.

Avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet, Jo Gjedrem, mener deres tolkning, og ikke Cutters oppfatning av finansavtaleloven, er riktig.

Oppdatert lov med svar i løpet av høsten

Cutters har også gjort sitt for å påvirke den politiske prosessen, og hadde rett før jul møte med digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Selskapet har også ønsket å møte justisminister Gøran Kallmyr som skal oppdatere finansavtaleloven som Cutters og Forbrukertilsynet er uenige om hvordan skal tolkes. Men Solheim har fått nei til møte med Kallmyr.

Allerede i slutten av 2017 sendte Justisdepartementet ut et utkast til ny finansavtalelov på høring, og fristen for å komme med høringssvar gitt ut i desember 2017. Dermed må aktører som ønsker å påvirke hvordan loven ser ut, selv ta ansvar for kontakt med departementet.

– Vi synes det er rart at ikke ministeren lytter til næringen denne loven får konsekvenser for, spesielt når den forrige loven er fra 1999, sier Solheim.

Les også

Bemanningstjenesten Staffers har hentet 3,5 millioner kroner

I Stortingets spørretime i mai i fjor uttalte Kallmyr at han ønsker seg en lov som gir mulighet til å gjøre opp for seg med kontanter på grunnleggende tjenester som transport og mat. Men det er usikkert om det å klippe håret kan betegnes som en «grunnleggende tjeneste».

I en e-post til E24 skriver Justis- og beredskapsdepartementet at man er i sluttfasen av arbeidet med en proposisjon om ny finansavtalelov, som det tas sikte på å fremme i vårsesjonen.

Regjeringen har fått kritikk av opposisjonen og aktører som Forbrukerrådet for å bruke svært lang tid på lov-oppdateringen.

Publisert:
Gå til e24.no