Vil at Stortinget skal vurdere Oljefondet-sjefen

Norges Banks representantskap etterlyser nye tiltak for å håndtere risiko når Nicolai Tangen blir Oljefondet-sjef. – Stortinget må gjøre en konkret vurdering av om Tangen kan tiltre, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SV-leder Audun Lysbakken
Publisert: Publisert:

For første gang har Norges Banks representantskap sendt et brev til Stortinget i tillegg til sin årlige rapport om kontrollen med sentralbankens virksomhet.

I brevet påpeker representantskapet at det er behov for nye kontrolltiltak i Norges Bank etter ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet.

«Siden alle avtaler ennå ikke er ferdig utformet, konstaterer representantskapet at det fortsatt gjenstår å etablere tilstrekkelige interne kontrolltiltak», skriver representantskapet.

Sentralbanksjef Øystein Olsen lover at slike kontrolltiltak vil være på plass før Tangen begynner i jobben i september.

– Dette arbeidet er vi i ferd med å sluttføre, sier Olsen i et svar til representantskapet.

Les også

Tangen-saken: Olsen lover nye kontrolltiltak

– Må gjøre en konkret vurdering

SV-leder Audun Lysbakken mener det var nødvendig av representantskapet å sende saken til Stortinget. Han er sterkt kritisk til Norges Bank, og sier at Stortinget må ta stilling til om Tangen bør sitte som Oljefondets leder.

– Stortinget må gjøre en konkret vurdering av om Tangen kan tiltre. SV mener det er dypt problematisk at interessekonfliktene ikke ser ut til å være løst, og at Tangen fortsatt ikke viser forståelse for at skatteparadis er et onde som må bekjempes, sier Lysbakken.

I jobbavtalen med Tangen går Norges Bank med på at han fortsatt skal få eie 43 prosent av hedgefondet AKO Capital, som har en rekke fond på Caymanøyene. Han skal også få eie flere milliarder kroner i fond registrert på Caymanøyene.

Lysbakken mener det var «uklokt» av hovedstyret i Norges Bank å gjennomføre ansettelsen før representantskapet fikk si sitt om vilkårene.

– Den beslutningen kan ikke hindre Stortinget i å gjøre en vurdering av om Tangen kan tiltre. Også Oljefondet er avhengig av politisk tillit, sier Lysbakken.

Les også

Norges Banks representantskap sender historisk brev til Stortinget

Ikke i tråd med rammeverket

Representantskapet påpeker i sitt brev at jobbavtalen med Tangen ikke er i tråd med det rammeverket som gjelder for de andre ansatte i sentralbanken.

Tilsynsorganet påpeker også at innsynet i skatteparadiser og kontrollen med virksomheten der fortsatt er begrenset, tross Norges avtaler med flere slike jurisdiksjoner.

– Jeg registrerer at representantskapet uttrykker at avtalen med Tangen går utenfor rammeverket som gjelder for alle ansatte, og at full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling, sier Lysbakken.

Les også

Olsen vurderte aldri sin egen stilling under Tangen-stormen

Les også

Ny Oljefondet-sjef mener bånd til hedgefond kuttes

Les også

Slik skal Norges Bank løse floken og unngå interessekonflikter

Publisert: