ESB-studie antyder lekkasjer av amerikansk økonom-statistikk

En studie utført av den europeiske sentralbanken konkluderer med at det kan forekomme lekkasjer av viktige amerikanske økonomiske nøkkeltall.

GAMMELT NYTT?: Aksjehandlerne på New York-børsen med en fjernsynsskjerm i bakgrunnen. For enkelte kan nyhetene om den amerikanske øknonomien være gammelt nytt når de offentliggjøres, antyder en arbeidsstudie utarbeidet for den europeiske sentralbanken.
Publisert:

Vet noen litt mer enn de burde i minuttene før viktig amerikansk økonomisk statistikk blir offentliggjort?

Det er spørsmålet en gruppe økonomer har gransket på oppdrag fra den europeiske sentralbanken (ESB).

Og svaret er at det kan det være.

Forskerne har gransket kursbevegelsene før og etter annonsering av 21 forskjellige økonomiske nøkkeltall fra januar 2008 frem til mars 2014.

Les også

Hackere siktet for innsidehandel i USA

20 millioner dollar i året

Grovt anslått mener forskerne at det er gjort handler i forkant av viktige nøkkeltall som har gitt en gevinst på 20 millioner dollar bare i det amerikanske aksjemarkedet i året i den perioden de har gransket.

Ifølge studien som ble offentliggjort mandag har forskerne funnet bevis for det de kaller substansiell informert handel i aksjeindekser og statsobligasjonsmarkedet i forkant av annonseringen av syv av 21 kursfølsomme amerikanske makroøkonomiske nøkkeltall.

– Rundt 30 minutter før annonsering, begynner prisene å bevege seg i samme retning som det som viser seg å bli markedets reaksjon når nøkkeltallet er annonsert, heter det i rapportens konklusjon.

Dette er et fenomen som har økt i omfang siden 2007, heter det i rapporten.

Les også

Finanstilsynet unnlot å rapportere mistanker om innsidehandel til Økokrim

De syv økonomiske nøkkeltallene forskerne har funnet dette fenomenet i er alt fra boligsalg-statistikker til de foreløpige tallene for USA bruttonasjonalprodukt.

To mulige forklaringer

Forskerne påpeker at de som utgir statistikkene det er snakk har ulike krav til prosedyrer for håndteringen av den kursfølsomme informasjonen.

Forskerne har undersøkt to mulige forklaringer på det de selv omtaler som «informert handel» i forkant av offentliggjøringen av økonomisk statistikk i USA.

Det ene er om det det er regelrette lekkasjer av informasjon. Det andre er om noen har utviklet en egen evne til å spå hva de økonomiske nøkkeltallene vil vise bedre enn flertallet av markedsoperatører.

– Det lave antallet annonseringer som beveger markedene gjør det vanskelig å definitivt utelukke enten lekkasjer eller overlegne prognoser, skriver forskerne.

Les også

«Norsk» fond trekkes inn i pikant lekkasjesak i USA

Konkluderer ikke

De peker imidlertid på at de nøkkeltallene som er underlagt mindre strenge sikkerhetsprosedyrer synes å være mere utsatt for at markedsbevegelsene skjer i forkant av annonsering.

Men de mener at det fortsatt er et åpent spørsmål om markedsbevegelsene i forkant av offentliggjøring av økonomisk statistikk som er underlagt et tilsynelatende strengt hemmelighold skyldes lekkasjer eller at noen er ekstremt flinke til å spå.

Derfor anbefaler de at det forskes mere på hva som får noen til å treffe riktig med handlene sine i minuttene før viktige økonomiske nøkkeltall blir offentliggjort.

Ifølge Marketwatch er ikke den ferske ESB-studien den eneste som antyder en slapp håndtering av viktige økonomiske nøkkeltall som kan tenkes å påvirke finansmarkedene.

Ifølge uke kritiserte den amerikanske sentralbankens overvåkingsorgan, Office of Inspector General, sentralbankens håndtering av følsom økonomisk statistikk.

Statsadvokaten i New York har tidligere presset universitetet i Michigan til å stoppe en praksis hvor investorer mot betaling kunne få rapporten om deres undersøkelse av forbrukertillit tidlig.

Ifølge Marketwatch har imidlertid andre studier konkludert med at det ikke er tegn på lekkasjer om viktige nøkkeltall.

Les også

Departementet har fått innsidebot

Les også

- Hvis du er i tvil, så la være

Les også

Spionutstyr trolig plassert i Norges fremste finansmiljø

Publisert: