Vil bruke mindre av oljefondet

Oljefondet går usikre tider i møte, derfor bør vi diskutere en innstramning i bruken av fondets avkastning, mener sjeføkonom.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Glitnir tror ikke oljefondet klarer sine avkastningskrav, og mener de bør justeres ned.
Publisert:

- Den forventede avkastningen av Statens pensjonsfond Utland ser ut til å bli adskillig svakere i tiden fremover enn vi trodde inntil nylig. Handlingsregelen som gir politikerne tilgang på inntil fire prosent av avkastningen hvert år, må derfor diskuteres, mener sjeføkonom Elisabeth Holvik i Glitnir.
Handlingsregelen er blitt en bærebjelke i de årlige statsbudsjettene. Regelen skal gi en "jevn og gradvis økning i bruken av oljeinntekter, om lag i takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond - Utland, anslått til 4 pst. av fondskapitalen", som det heter på Finansdepartementets hjemmeside.

Gevinstene på Oljefondets aksjeinvesteringer siden starten for drøye 10 år siden utradert etter de dramatiske børsfallene de siste månedene. Finanskrisen bidrar dermed til å rette søkelyset på den samlede avkastningen for Norges store pengesekk - og reglene som gjelder for politikernes adgang til en liten del av avkastningen på oljepengene.
Oljefondet er i ferd med å vekte seg opp i aksjer på bekostning av obligasjoner. Inntil 60 prosent av fondets midler kan plasseres i aksjer, ifølge de nye retningslinjene som ble vedtatt i fjor. Obligasjonenes vekt skal tilsvarende reduseres til 40 prosent.
- Nettopp denne endringen som er gjennomført under ledelse av Kristin Halvorsen, gjør det betimelig å se på utformingen av handlingsregelen på nytt, mener Holvik. Hun er også betenkt over at demografiske endringer i Norges befolkning kan øke pensjonsutgiftene massivt fremover.
- Også i dette perspektiv bør man se på handlingsregelen, mener Holvik.
Ikke enig

Det er ikke alle som er enig med Glitnirs sjeføkonom.
- Det viktige med handlingsregelen er at den nedfeller seg i et tall som på sett og vis binder politikerne til masten. Om det er tre eller fire prosent, synes jeg i dette perspektivet spiller en underordnet rolle, sier professor Karen-Helene Ulltveit-Moe ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.
I Finansdepartementet har man ikke gitt opp håpet om at aksjer skal lønne seg på sikt.
- Selv om det akkurat nå er stor uro i finansmarkedene, legger vi fortsatt til grunn at de som har evne og vilje til å bære risiko, over tid vil få betalt for det i form av høyere forventet avkastning. All erfaring viser at det gir godt betalt å holde fast ved sin investeringsstrategi og ta på seg investeringsrisiko i slike perioder med markedsuro og høye risikopremier som vi opplever nå, sier statssekretær Roger Schjerva (SV).

Alt om finanskrisen på E24

Flere nyheter

Publisert:

Her kan du lese mer om