Aker og Kjell Inge Røkke

Akers fornybarselskap feirer ettårsdag: Har vokst til 988 ansatte og 15,6 milliarder

Det har gått ett år siden Kjell Inge Røkkes Aker etablerte «fornybarparaplyen» Aker Horizons, der man har puttet inn en rekke grønne og lavkarbonsatsinger. Med 5,9 milliarder kroner på bok er selskapet klar for store investeringer fremover.

Konsernsjef Kristian Røkke i Aker Horizons.
 • Marius Lorentzen
Publisert:

– Det har vært de mest inspirerende, utfordrende og hektiske 363 dagene jeg noen gang har opplevd, sier Kristian Røkke, konsernsjef i Aker Horizons i innledningen til selskapets kvartalsrapport som ble sluppet onsdag.

Den 17. juli er det nemlig gått ett år siden Aker-konsernet annonserte en rekke grep som skulle markere den store starten på fornybarsatsingen i Kjell Inge Røkkes industrikonsern – som er mest kjent for sine store virksomheter innen olje, gass og leverandørindustri.

– Vi har vokst fra noen få til 988 mennesker og har etablert viktige partnerskap internasjonalt med selskaper som BP, Microsoft, Ocean Winds, Statkraft og Yara. Alle porteføljeselskapene har gjort betydelige industrielle fremskritt på kort tid og har etablert seg selv som ledere på sine respektive felt, sier Kristian Røkke videre.

På denne tiden i fjor ble det annonsert at man skilte ut havvind- og karbonfangstavdelingene fra oljeservicekonsernet Aker Solutions, og at Kværner skulle fusjoneres med Aker Solutions.

I tillegg ble altså Aker Horizons lansert. Dette nye porteføljeselskapet ble børsnotert på starten av 2021 og inn i selskapet har Aker plassert eierandelene i Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture og silisiumprodusenten Rec.

På toppen av den interne omorganiseringen har det i tillegg kommet til en rekke nye satsinger i Horizons-porteføljen.

Man har blant annet etablert (og børsnotert) Aker Clean Hydrogen, kjøpt seg opp til 75 prosent eierskap i det irske fornybarselskapet Mainstream Renewable Power og det norske vannkraftselskapet Rainpower.

Totalt har Aker hentet inn over 12 milliarder kroner i frisk kapital til fornybarsatsingene sine de siste månedene.

Les også

Shell blir med i Akers hydrogenprosjekt: Vil lage hydrogen av Ormen Lange-gassen

Utvider med to nye finansielle satsinger

I tillegg til de mange selskapene som faktisk designer, bygger og leverer ulike grønne løsninger er Aker Horizons også i gang med to nye og finansielle satsinger.

Den ene har fått navnet «Green Yield» og er selskapet som skal stå for finansieringen av Aker Carbon Captures nye abonnementsløsning for karbonfangst.

Aker Carbon Capture omtalte sin nye forretningsmodell i kvartalsrapporten som ble sluppet tirsdag denne uken, der selskapet skal levere karbonfangst til bedrifter som en ferdig pakkeløsning – kunden betaler per tonn CO₂ som fanges og ikke slippes ut.

På den måten fjerner man den høye investeringsterskelen som selskapet ofte mener står i veien for å komme i gang med karbonfangstprosjekter.

En slik modell krever imidlertid at Aker-systemet påtar seg disse investeringskostnadene for fangstanleggene og lagringsløsningen. Denne investeringen skal ikke bæres på balansen til Aker Carbon Capture, men i det nye selskapet «Green Yield».

Aker Carbon Capture opplyste at man vil invitere inn flere investorer i «Green Yield», som er søker denne typen investeringer. Under presentasjonen ble det spurt om det har vært interesse for dette:

– Det er fortsatt tidlig, men vi har fått betydelig interesse for denne typen investeringer de siste månedene. Men vi skal ha en systematisk prosess de neste 6 til 12 månedene for å gå gjennom kapitalkilder og potensielle partnere, sa Aker Horizons-sjef Kristian Røkke under presentasjonen.

Vil trade utslippskvoter

Den andre satsingen handler om CO₂-kvoter.

Aker Horizons melder at de nå tar «finansielle posisjoner innen EUs utslippstillatelser», altså kvotesystemet i EU.

– Det er verdens første karbonmarked og det er fortsatt verdens største, sa finansdirektør Nanna Therese Tollefsen under kvartalspresentasjonen onsdag.

Hun pekte på at systemet dekker rundt 45 prosent av utslippene i EU og at kvoteprisen har steget betraktelig fra slutten av 2017 og utover – etter en reform som skulle justere for overskudd av kvoter.

– Siden MSR-reformen har kvoteprisen økt fra under 10 til over 50 euro per tonn. Det er anslått at en kvotepris på rundt 150 trengs innen 2030 for å være på en 1,5 gradersbane, sa Tollefsen og fortsatte:

– Vi ser det som et kritisk å ha et sterkt perspektiv på karbonprisen.

Aker Horizons-direktøren opplyste at man har satt et eget team til å følge med på kvotemarkedet, men selskapet opplyste ikke om hvor stor satsingen vil bli finansielt.

Les også

Aker Carbon Capture lanserer karbonfangst som abonnement

Mindre verdiendringer i andre kvartal

Som et porteføljeselskap som eier og støtter en rekke underliggende selskaper, rapporterer Aker Horizons nettoverdiene i selskapet. Dette er den samlede markedsverdien eller bokførte verdien av eiendelene, fratrukket gjeld.

Nettoverdiene i Aker Horizons endte på 15,6 milliarder kroner ved utgangen av juni, en nedgang på 300 millioner kroner gjennom andre kvartal.

Nettoverdiene var til sammenligning 12,8 milliarder da Aker Horizons ble børsnotert 1. februar.

Ser man på hva som ligger bak verdiendringen på 300 millioner i andre kvartal, finner man større utslag som samlet sett balanserer hverandre ganske jevnt ut:

 • Kursoppgang i Aker Carbon Capture bidro med en økning på 1,3 milliarder
 • Kursfall i Aker Clean Hydrogen bidro med et fall på 1,1 milliarder
 • Aker Offshore Wind trakk ned 300 millioner, mens Rec-aksjene ikke ga noe utslag
 • Aksjene i Mainstream Renewable Power bidro med en økning på 7,7 milliarder, mens økning i gjeld mer enn nullet dette ut ved å trekke verdiene ned med 7,9 milliarder

Mainstream er den største verdien i porteføljen og står for 35 prosent, tett etterfulgt av Aker Carbon Capture med 26 prosent. Rec og Aker Offshore Wind er minst med henholdsvis 8 og 9 prosent.

Les også

Her bygges Akers nye milliardbygg for Cognite og Aize

Både Aker og Aker Horizons har ikke lagt skjul på at de har store ambisjoner innen fornybar energi og lavkarbonløsninger fremover, noe som vil kreve store investeringer. Aker Horizons anslår at de og porteføljeselskapene skal investere 100 milliarder frem mot 2025.

Aker Horizons melder at de i andre kvartal økte rammen på sin rullerende kredittfasilitet fra 170 til 400 millioner euro (fra 1,76 til 4,1 milliarder kroner med dagens kurs) i kvartalet, gjennom å øke rammen fra eksisterende banker og få inn nye banker i grupperingen som har stilt fasiliteten til rådighet.

I tillegg til de 4,1 milliardene i kreditt hadde Aker Horizons også en kontantbeholdning på 5,9 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet.

Selskapet måtte ut med 439 millioner for å dekke løpende drift, investerte 5,3 milliarder og fikk inn 11,1 milliarder i ny finansiering i første halvår, viser kontantregnskapet.

PS! Aker Horizons begynte børskarrieren i februar på markedsplassen Euronext Growth på Oslo Børs, men har i andre kvartal flyttet over til hovedlisten.

Les også

Vil kopiere Aker BP-modellen med fornybarselskapet

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Aker og Kjell Inge Røkke
 2. Aker Horizons
 3. Fornybar energi
 4. Kjell Inge Røkke
 5. Kristian Røkke

Flere artikler

 1. Aker har satset 1,7 mrd. i fornybarselskapet Horizons: Fremover må de stort sett klare seg selv

 2. Aker Horizons økte verdiene til 16,9 milliarder

 3. Aker Horizons økte verdiene til 17 mrd. i første kvartal

 4. Kristian Røkke tjente 24 mill. som Aker Horizons-sjef i fjor

 5. Verdihopp for Røkkes grønne investeringsselskap