Tyskland stanser Nord Stream 2-prosjektet

Regjeringen i Tyskland stanser godkjenningen av den omstridte gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland. – For Norge er det helt fantastisk, sier Nupi-forsker.

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz på en pressekonferanse tirsdag.
Publisert:

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz holdt tirsdag en pressekonferanse i Berlin, der han delte nyheten om full stans av Nord Stream 2.

Den omstridte rørledningen er ferdigbygget, men ikke satt i drift.

Den tyske forbundskansleren sier at han har beordret landets finansdepartement til å trekke en rapport om forsyningssikkerheten. Rapporten er nødvendig for prosessen med å sertifisere Nord Stream 2-rørledningen.

– Uten denne sertifiseringen kan ikke Nord Stream 2 settes i drift, sier Scholz ifølge Bloomberg.

Positivt for Norge økonomisk

– Rørledningen er allerede bygget, så den blir ikke borte fysisk. Den vil ligge der, men dagens nyhet fra Tyskland betyr at de stanser godkjenningen av bruken av Nord Stream 2, sier Indra Øverland.

Han er leder for Forskningsgruppen for klima og energi ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) og er ekspert Russland og energi.

– Det bidrar ikke akkurat til en billigere gasspris. Den blir høy. For Norge er det helt fantastisk rent økonomisk. Kanskje vi kan få vinterpriser gjennom sommeren også, sier Øverland til E24.

Norge og Russland er de to største eksterne forsyningskildene til gass i Europa. Når russisk gassforsyning blir begrenset, blir det høy pris, og Norge kan fortsette å produsere så mye vi kan.

Nupi-forsker Indra Øverland

– Et viktig spørsmål er hva som skjer med gassen som går fra Russland til EU gjennom Ukraina. Hvis disse også stenges, vil prisen bli enda høyere. Hvis ikke de stenges, kan det bidra til å dempe prisen.

Gassprisen stiger

Gassprisen gjorde et hopp etter uttalelsen fra den tyske statsministeren.

Kontrakter knyttet til den nederlandske gassprisen TTF steg til over 79,8 euro per megawattime tirsdag ettermiddag – opp fra rundt 76,4 euro før pressekonferansen.

Det er imidlertid godt under nivået på over 100 euro fra rundt årsskiftet.

– Det som kompliserer dette er at det har vært forventet en god stund at den rørledningen ikke ville begynne å levere gass før ganske langt ut på året i 2022. Det er priset inn allerede. Jeg er litt usikker på hvor mye ekstra drahjelp du vil få på prisen av dette, sier analytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie, som blant annet følger Equinor.

– Men isolert sett er det noe som vil virke positivt for gassprisene i Europa, sier han.

Tror på forsinkelse, ikke full stans

– Det vi ser nå er ikke nødvendigvis at den er stanset helt, men prosessen blir nå satt på vent etter beordring fra Tyskland, sier gassanalytiker Sindre Knutsson i Rystad Energy.

Også han peker på at Nord Stream 2 ikke var ventet å starte opp før i slutten av tredje kvartal i år, etter at godkjennelsesprosessen tidligere ble satt på vent av Tyskland.

Det betyr at den største effekten på prisene vil være lenger frem i tid, mot vinteren og inn i 2023, mener Knutsson.

– Det kommer til å være en større langtidseffekt enn korttidseffekt av disse nyhetene om sanksjoner og en stopp i godkjennelsesprosessen av Nord Stream 2. Det blir lavere sannsynlighet for at den kommer innen neste vinter.

Knutsson peker på at Russland uttalte senest i dag tidlig at de har planer om å fortsette eksporten av gass til Europa som vanlig.

– Det har muligens bidratt litt til å holde prisene nede. 

Knutsson sier Europa er «sensitiv» hvis man skulle se et fall i gassen Russland leverer gjennom de eksisterende rørledningene.

– Det kan være en potensiell reaksjon etter at Nord Stream 2 er satt på vent. Det som er helt klart, som Russland har sagt, er at Russland kommer ikke til å øke volumene til Europa hvis ikke Nord Stream 2 starter opp.

– Man får nå se om det vil komme mindre volumer fra Russland gjennom eksisterende rørledningsnettverk den kommende perioden, som da kan føre til en prisøkning.

Truet med sanksjoner

Gassrøret Nord Stream 2 skal frakte russisk gass til Tyskland gjennom Østersjøen, men oppstarten har blitt utsatt på grunn av manglende godkjennelser fra tysk side. Røret kan doble den russiske gasseksporten til Tyskland, og gjør det mulig å omgå Ukraina som transittland.

Fra før har Tyskland truet med å stanse rørledningen som en del av en sanksjonspakke mot Russland. Også USA har truet med sanksjoner mot gassrøret.

EU har tidligere anklaget Russland for å ha redusert gasseksporten til EU for å presse fram endelig godkjenning av rørledningen. Men dette er blitt avvist av russiske myndigheter.

Russland er den største gasseksportøren til EU, med Norge som nummer to.

Publisert: