De jobber i Equinor, og Equinor er den største kunden. Og gjett hvilken aksje de har tjent over 100 millioner kroner på.

Godt isolert i Equinors hovedkvarter i Stavanger sitter en gjeng og kjøper og selger verdipapirer. Eier og arbeidsgiver er Equinor. Og kunde er Equinor. Og én av aksjene som handles er... Equinor.

Daglig leder Morten Færevåg og investeringsdirektør Thomas Lycke-Ludvigsen (stående) er her fotografert sammen med Bjarne Lien Kamsvåg som leder renteforvaltningen (til venstre), og porteføljeforvalter Rolf Østhus.
Publisert:
Les også

Venter tidenes Equinor-resultat på nær 70 milliarder kroner i tredje kvartal: – Det er rekordhøyt

Det er Equinor for alle pengene. Og de er mange.

For første gang slipper journalist og fotograf inn bak de doble, lukkede dørene til selskapet Equinor Asset Management AS på Forus i Stavanger.

Her sitter 16 personer og handler verdipapirer for enorme summer. Det kan handles for flere milliarder kroner på én dag.

Ikke 10 millioner eller 100 millioner. Men flere tusen millioner kroner.

107 milliarder

– Selskapet forvalter totalt verdier for vel 107 milliarder kroner, sier daglig leder Morten Færevåg til Aftenbladet/E24.

- Rundt 12 milliarder av disse er plassert hos andre forvaltere, mens vi tar hånd om 95 milliarder selv. 23 milliarder kroner av disse er plassert i våre egne fond. Resten er plassert i enkeltaksjer, obligasjoner og andre verdipapirer.

– Men hvorfor har Equinor et eget forvaltningsselskap som er blant landets 10 største? Kunne man ikke kjøpt disse tjenestene eksternt?

– I prinsippet, ja. Men størrelsen på konsernet gjør at kapitalforvaltningsbehovet er svært stort. På denne måten beholder vi kompetansen og erfaringen internt i selskapet. Dersom vi hadde satt denne oppgaven ut til andre, måtte Equinor likevel ansatt folk med omtrent tilsvarende kompetanse, sier Færevåg.

Åtte fond

Equinor Asset Management har opprettet åtte ulike fond. Fem aksjefond og tre rentefond. Det er Equinor Aksjer USA som er det største aksjefondet med verdier for rundt 7 milliarder kroner. Også fondet med norske aksjer er stort. Aksjebeholdningen der er verdt godt over to milliarder kroner.

Den største enkelt-aksjen i Equinor Aksjer Norge er Equinor ASA med en andel på rundt ni prosent. Fondet hadde 1.215.388 Equinor-aksjer den 30.juni i år, ifølge halvårsrapporten. De er verd 283,8 millioner kroner med dagens kurs, og dermed er papirgevinsten for fondet 104,2 millioner kroner.

Hele 97 norske børsnoterte aksjeselskaper er representert i dette fondet, i mange bransjer.

Kunde: Pensjonskassen

Equinor Asset Management, tidligere Statoil Kapitalforvaltning, har flere kunder, men de to fullstendig dominerende kundene er Equinor Pensjon og Equinor Forsikring.

Pensjon har plassert ca 74 milliarder kroner her, og Forsikring (Equinor Insurance) har ca 27 milliarder. Andre kunder har ca fire milliarder kroner til forvaltning her.

Selskapet er altså et forvaltningsselskap for verdipapirfond, og med tillatelse til individuell porteføljeforvaltning. Det betyr at også du kan bli kunde! Det står klart og tydelig på hjemmesiden deres.

Elin Stuvik Tjeltveit og Geir Langseth jobber med risikostyring og kontroll i Equinor Asset Management.

Fem mill

Det er bare én hake. Inngangsbilletten er fem millioner kroner. Det er minstebeløpet for å kjøpe andeler i fondene.

Morten Færevåg blir lite meddelsom når vi spør om kundemassen.

– Har dere mange private kunder?

– Det er mulig også for private å blir kunder, ja.

– Men det er konfidensiell informasjon?

– Foruten de to interne Equinor-selskapene, har vi også Storebrand som bedriftskunde. Vi forvalter en del av pensjonspengene som Equinor-ansatte har plassert hos dem. Men jeg kan ikke si noe om kundene våre utover dette.

Tette skott

Færevåg er, som andre fondsforvaltere, bundet av taushetsplikt rundt alle kundeforhold.

Det er tette skott mellom forvaltningsselskapet og resten av Equinor-konsernet. Selskapet er underlagt reglene til Finanstilsynet, og sensitiv informasjon om morselskapet kommer verken ut fra eller inn til fondsforvalterne.

– Det er svært strenge regler for informasjonsflyt. Selv om vi eies av Equinor, får vi selvfølgelig aldri børssensitiv informasjon før resten av markedet, sier Færevåg.

Tidligere Viking-spiller Tom Sanne er nå fondsforvalter og forsøker å skåre med aksjekjøpene sine. Her sammen med investeringsdirektør Thomas Lycke-Ludvigsen.

Lav risiko

Mesteparten av verdiene forvaltet av Equinor Asset Management består altså av pensjonen til tidligere og nåværende Equinor-ansatte.

– Vi skal forvalte disse verdiene på en forsvarlig måte, og til en lav kostnad, sier Færevåg. - Selvsagt ønsker vi best mulig avkastning, men generelt skal vi holde en moderat risikoprofil. Derfor er vi investert svært bredt, i ulike markeder og type verdipapirer.

Risikoprofilen for investeringene speiles også i andelen aksjer (høyere risiko) og rentepapirer (lavere risiko). Av totalt forvaltet kapital er 65 prosent plassert i rentepapirer, 35 prosent i aksjer.

– I referanseindeksen til Oslo Børs vektes Equinor-aksjen ca 9 prosent. Selskapet er det største på børsen. For ikke å få for store avvik til referanseindeksens avkastning er det derfor nærmest uunngåelig å investere i Equinor, sier investeringsdirektør Thomas Lycke-Ludvigsen.

Det er altså i prinsippet uvesentlig at disse forvalterne har Equinor som eier og arbeidsgiver. De plukker til enhver tid de aksjene de har størst tro på.

Børsfallet i mars

Pandemien gjorde at børsene falt dramatisk verden over i mars i år, og forvaltere flest hadde noen krevende dager. I USA falt aksjeindeksen over 25 prosent på en måned. Slike fall gir store tap, men også potensielt gode kjøpsmuligheter.

– Jeg mener vi kom oss gjennom den krisen på en god måte, men jeg er svært forsiktig med å karakterisere resultatene våre, sier Færevåg.

Men resultatene er gode. Det amerikanske ratingselskapet Morningstar gir fire av fem stjerner til Equinor Aksjer Norge og tre stjerner til Equinor Aksjer USA. Obligasjonsfondet Equinor Kreditt Norge gis fem stjerner.

Avkastningen i Norge er 17,1 prosent hittil i år, mens den er 19,3 prosent i USA i samme periode.

Tjener på Facebook

Det er USA som er det desidert største aksjemarkedet for Equinorfondene. I Equinor Aksjer USA er det plassert verdier for 7,3 milliarder kroner, og i svært mange bransjer. Papirgevinsten er 2,4 milliarder kroner (30.juni 2020).

Helsesektoren i USA er en favoritt. Der er det investert 762,2 millioner kroner. Markedsverdien for helseaksjene er over én milliard kroner.

Fondet har ellers USA-aksjer i alt mulig fra Facebook (papirgevinst på 86 millioner kroner), Coca Cola (gevinst 6,3 millioner), Apple (gevinst 303 mill), Microsoft (gevinst 250 mill) og ikke minst JP Morgan Chase der kostprisen for aksjene var 56 millioner med en gevinst på 35 millioner.

Det er faktisk vanskelig å finne USA-aksjer som Equinorfondene har tapt penger på i siste halvårsrapport. Men de finnes, og det gjelder Chevron, Exxon, ATT Inc og Uber.

De tre siste årene har Equinor Aksjer USA hatt en samlet avkastning på over 60 prosent.

Gikk på en smell

I 2016 avslørte Aftenbladet at Statoils pensjonskasse hadde penger plassert i kull, tobakk, klasevåpen og atomvåpen.

Selv om egne forvaltede porteføljer også den gang fulgte retningslinjene og de etiske prinsippene til Oljefondet, så gjaldt ikke det for aksjefond som ble forvaltet eksternt.

Det var Equinor Asset Management (tidligere Statoil Kapitalforvaltning) som forvaltet midlene til pensjonskassen, og som hadde valgt de eksterne forvalterne ut fra retningslinjene som gjaldt da. Saken vakte oppsikt, og resulterte i at Statoil Pensjon (i dag Equinor Pensjon) solgte seg ut av flere aksjefond som ikke ville eller kunne endre de etiske retningslinjene sine.

– Vi er svært nøye med å følge de etisk motiverte retningslinjene over hele linjen, og vi følger Oljefondets regler til punkt og prikke, sier Færevåg.

Han sier videre at selskapet er en aktiv eier, og avgir stemmer på generalforsamlinger i selskaper der man eier aksjer. Ofte stemmer Equinorfondene mot forslag fra ledelsen i aksjeselskapet. All stemmegivning legges ut på hjemmesiden til Equinorfondene.

Publisert:

Her kan du lese mer om