– Oljefondet må ta grep mot økonomisk kriminalitet

Finanskomiteen på Stortinget ber regjeringen vurdere å stramme inn på kravene til Oljefondets investeringspraksis. I tillegg til grov korrupsjon, bør hvitvasking, skatteunndragelse og annen økonomisk kriminalitet føre til at Oljefondet trekker seg ut.

INNSTRAMMING: Aleksander Stokkebø (H), Tore Storehaug (KrF) og Ola Elvestuen (V) fikk tirsdag flertall for sitt forslag om å be regjeringen vurdere innstramming av Oljefondets investeringsregler.
Oljepengene
 • Camilla Knudsen
Publisert: Publisert:

– Oljefondet må ta grep mot skatteunndragelser, som er en stor utfordring. Hvert år taper verdens land, inkludert Norge, milliarder på dette som ellers kunne blitt brukt på velferdstjenester og gode vilkår for å skape flere jobber, sier Aleksander Stokkebø (H) til E24.

Sammen med Ola Elvestuen (V) og Tore Storehaug (KrF) frontet han forslaget i finanskomiteen på Stortinget, som tirsdag fikk flertall fra alle partier.

De nåværende reglene Finansdepartementet har satt, sier klart at fondet må trekke seg ut av selskaper der det er risiko for «grov korrupsjon».

Finanskomiteen ønsker at begrepet skal utvides til «grov økonomisk kriminalitet», som favner bredere og inkluderer både hvitvasking og skatteunndragelser, og ber nå regjeringen legge frem en vurdering av dette til våren.

Les også

Les også: Oljefondet med nye grep mot korrupsjon: – Ment å være en hjelp til selskaper

– Samfunnsskadelig

– Både korrupsjon og annen økonomisk kriminalitet kan utgjøre en finansiell risiko og påvirke avkastningen på lang sikt, sier Stokkebø, og legger til at andre former for økonomisk kriminalitet kan ha like samfunnsskadelige effekter som korrupsjon.

Forslaget er inspirert av ulike innspill finanspolitikerne har fått, deriblant rapporten fra Etikkutvalget, som i sommer anbefalte å utvide korrupsjonskriteriet til økonomisk kriminalitet.

Rapporten har vært på høring i høst og Finansdepartementet tar sikte på å legge frem sine vurderinger av anbefalingene i den årlige stortingsmeldingen om fondet våren 2021.

Johan H. Andresen leder Etikkrådet, som med fem medlemmer skal holde kontroll med over 9.000 selskaper.

Har Etikkrådet nok ressurser?

Det er Etikkrådet, oppnevnt av Finansdepartementet, som vurderer om Oljefondets investeringer er i strid med retningslinjene, og gir anbefalinger om hvilke selskaper det bør trekke seg ut av.

Rådet ledes av Ferd-eier milliardær Johan H. Andresen og har fire ytterligere medlemmer. Oljefondet har eierandeler i over 9.000 selskaper og har i skrivende stund en verdi på nær 11.000 milliarder kroner.

– I lys av stadig mer krevende oppgaver, som følge av et stadig større fond og sterkere fokus på skatt og åpenhet, og ansvarlig forvaltning, så ber vi også regjeringen gjøre en vurdering av om Etikkrådet har nok ressurser, sier Stokkebø.

Nye oppgaver kan blant annet medføre behov for nye ressurser eller kompetanse, for eksempel på økonomisk korrupsjon.

Les også

Norges Bank dropper å vrake PetroChina: – Ser rart ut i 2020

Den ferske Oljefondssjefen Nicolai Tangen kan få nye kriterier for investeringene i året som kommer.

– Bør ikke gå lang tid

Stokkebø, Elvestuen og Storehaug påpeker også at det ikke bør gå unødvendig lang tid fra Etikkrådet avgir en tilrådning, til styret i Norges Bank (som kontrollerer Oljefondet) tar en beslutning om uttrekk.

Derfor ønsker de at regjeringen i neste fondsmelding også gjør en vurdering av om dagens behandlingstid er tilfredsstillende.

Fra Etikkrådet gir sine anbefalinger, kan det nå ta årevis før Oljefondet gjør en endelig beslutning i saken.

Forslaget skal opp i Stortinget fredag, men normalt vil forslag med flertall i komiteen også få gjennomslag der.

– Vi har en god dialog med de andre partiene. Det er viktig for regjeringspartiene at vi forsøker å finne en mest mulig samlet løsning for å sikre god avkastning for fremtidige generasjoner, sier Stokkebø.

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utland – LovdataRapporten fra Etikkutvalget: Sammendrag av utvalgets anbefalinger – Etikkutvalget for Statens pensjonsfond utlandMedlemmer – Etikkrådet
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Oljepengene
 2. Korrupsjon
 3. Hvitvasking
 4. Finanspolitikk
 5. Oljefondet
 6. Aleksander Stokkebø
 7. Ola Elvestuen

Flere artikler

 1. Norges Bank: Oljefondet kan bli sett på som et utenrikspolitisk redskap

 2. Vurderer bærekraft i forkant av aksjekjøp

 3. Vil at Oljefondet skal eie færre selskaper

 4. Vil at Oljefondet skal sette mål om nullutslipp

 5. Koster inntil 5,4 milliarder i 2021: Oljefondet kan bli dyrere i drift