Salmar legger ned slakteri – 110 mister jobben

Nedleggelsen forklares med innføringen av grunnrenteskatt, men kommer også etter store oppkjøp som er ment å gi betydelige innsparinger.

GRUNNRENTEMOTSTAND: Bildet viser styreleder i både Salmar og Salmosea, Gustav Witzøe, som har vært blant de mest iherdige motstanderne av grunnrenteskatten.
Publisert:

Styret i Salmosea, der Salmar er største eier, har besluttet å legge ned slakteriet i Rørvik. Dermed mister 110 ansatte jobben.

Det var iLaks som først hadde saken.

– For å gjøre Salmosea konkurransedyktig har selskapet estimert et investeringsbehov på ca. 250 millioner kroner i oppgraderinger. En slik investering er ikke tilrådelig med den grunnrenteskatten på havbruk som regjeringen har varslet, skriver styret i Salmosea i en pressemelding.

Gustav Witzøe er styreleder både i Salmosea og Salmar.

– Grunnlaget for landbasert industri i Norge, for eksempel foredling, vil bli svekket. På denne bakgrunn er det ikke finansielt og økonomisk grunnlag for de store investeringene som kreves for å oppgradere Salmosea sitt slakteri, tilføyer styret.

Les på E24+

117 personer i sjømatbransjen hadde formue over 100 millioner

Regjeringen innførte fra årsskifte grunnrenteskattgrunnrenteskattRegjeringen har foreslått en særskilt skatt på 40 prosent på grunnrenten i oppdrett av ørret og laks. Grunnrenten er verdien av en felles naturressurs, og viser seg som ekstra overskudd i bedrifter som gjennom konsesjoner får utnytte ressursen. på lakseoppdrett, men detaljene rundt innretningen er foreløpig uavklart. Flere oppdrettere har permittert ansatte og satt milliardinvesteringer på vent på grunn av usikkerheten.

Nedleggelsen kommer også i kjølvannet av flere store oppkjøp i laksebransjen det siste året. Salmar kjøpte i fjor opp både NTS og Norway Royal Salmon, og fikk dermed Salmonor, som er storeier i Salmosea, med på kjøpet.

Oppkjøpene førte til at Salmar fikk mer enn 500 nye ansatte. Samtidig har Salmar snakket om store innsparingsmuligheter ved oppkjøpene.

– Jobbet intenst for å unngå dette

– Viktigst for Salmosea og selskapets eiere fremover vil være å ivareta interessene til våre 110 dyktige ansatte, med særlig vekt på å finne ny jobb til våre medarbeidere, heter det videre i meldingen.

For å få til det, vil Salmar inngå slakteavtaler med SinkabergHansen, som vil prioritere ansatte ved Salmosea når økte volum utløser behov.

– Disse avtalene vil gi økt og mer stabil sysselsetting i SinkabergHansen. Salmar vil også gi høyeste prioritet til de som nå er ansatt i Salmosea når de skal ansette et betydelig antall nye medarbeidere ved sine slakteri både på Frøya og Senja, skriver selskapet.

De som mister jobben får tilbud om minimum tre måneders oppsigelseslønn.

Les også

Salmar betaler utbytte på nær tre milliarder

Ikke konkurransedyktige fremover

Det forklares videre at Salmosea over tid ikke har vært i stand til å dekke sine løpende forpliktelser, og at slakterivirksomheten etter styrets vurdering heller ikke vil være konkurransedyktig fremover.

– Selskapets eiere har arbeidet intenst for å unngå denne situasjonen som har utviklet seg over flere år, blant annet ved å utstede 82,7 millioner i løpende tilførsel av ny kapital. Vi beklager sterkt at selskapet har sett seg nødt til å gå til dette skritt.

Hverken Gustav Witzøe eller Salmar-sjef Frode Arntsen var umiddelbart tilgjengelige for kommentar.

Publisert: