Sjeføkonom tror Norges Bank vil nøye seg med en renteøkning til

Danske Bank anslår at rentetoppen vil stoppe på 2,5 prosent, og tror renten kan bli kuttet i løpet av 2023.

RENTESTOPP: Frank Jullum i Danske Bank tror ikke det er lenge til rentehevingene slutter.
Publisert: Publisert:

Norges Bank satt opp renten med et halvt prosentpoeng enda en gang torsdag, slik at styringsrenten nå er på 2,25 prosent.

Samtidig anslår Norges Bank at renten vil øke til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en uttalelse.

Les på E24+

Nytt rentehopp, men er det snart nok?

HEVING: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache på dagens pressekonferanse.

Tror på tidligere topp

Men sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror ikke noe på at rentehevingene vil være så bratte som Norges Bank anslår.

Økonomen trekker spesielt frem Norges Banks prognoser for lønnsutviklingen de neste årene.

Sentralbanken venter at nordmenns årslønn vil øke med 4,6 prosent neste år, før lønnsveksten blir på 4,5 prosent i 2024 og 4,2 prosent i 2025.

– Vi tror vekstavmatningen vil gi høyere ledighet, men ikke minst ser vi at lønnsomheten i næringslivet er under press, dermed tror vi disse lønnsanslagene er mye høyere enn bedriftene kan tåle, skriver Jullum i et notat.

– Vi tror derfor Norges Bank vil øke renten kun en gang til i år, og da med 25 basispoeng, slik at rentetoppen nås på 2,5 prosent ved utgangen av året, skriver han.

25 basispoeng er det samme som 0,25 prosentpoeng.

Les på E24+

Forutså finanskrisen – nå spår de krisemarked

Styringsrenten til Norges Bank

Ingen heving i 2023

Sentralbanken har hevet renten mer gjennom sommeren enn den så for seg da Pengepolitisk rapport sist ble lagt frem i juni. Dette er sentralbankens rapport med anslag for utviklingen i norsk økonomi fremover.

– Det er usikkerhet om renteutviklingen fremover, men prognosen vi legger frem i dag bygger på at styringsrenten øker til 3 prosent i løpet av vinteren, det er forenelig med at renten øker med 0,25 prosentenheter i november, desember og mars, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache på spørsmål fra E24 under pressekonferansen.

Danske Bank tror imidlertid hevingene vil stoppe ved neste rentemøte.

– Vi venter ingen renteøkninger i 2023, men ser tvert imot en høy sannsynlighet for at det første rentekuttet kan komme mot slutten av året, skriver Jullum.

Han peker på at «risikoen for våre anslag er at avmatningen ikke kommer så raskt som vi venter», eller at Norges Bank vil være «enda mer aggressive i inflasjonskampen».

Tror topp på 2,75

DNB Markets har også noe lavere anslag for rentetoppen enn det Norges Bank har.

De tror heller ikke det blir flere rentehevinger neste år, men tror det blir to hevinger før årsskiftet.

– Vi forventer at Norges Bank hever renten med 25 basispoeng i november og desember, men at de deretter stopper på 2,75, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Publisert:
Gå til e24.no