Storebrand ruster seg for kamp om sparekroner – tar teknologer inn i toppledelsen

Spare- og forsikringsgiganten omorganiserer, oppretter nye digital- og teknologiavdelinger og gjør store endringer i toppledelsen.

Konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand stokker om i toppledelsen.
Publisert:

– Det kommer to personer med ren teknologisk bakgrunn inn i konsernledelsen. Det har vi aldri hatt før, sier Storebrand-sjef Odd Arild Grefstad til E24.

Konsernsjefen kunngjør torsdag store endringer i toppledelsen og en omorganisering av spare- og forsikringsgiganten.

Storebrand oppretter blant annet nye digital- og teknologiavdelinger, som skal ledes av henholdsvis dagens digitalsjef Terje Løken og IT-strateg Trygve Håkedal.

Samtidig blir Heidi Skaaret ny sjef for det norske personmarkedet og Tove Selnes blir leder for personalområdet.

Alle de fire blir en del av konsernledelsen.

Målet er å kapre privatkunder på flere områder, ikke minst innen sparing etter at Storebrand har beveget seg bort fra pensjonsprodukter med garantert avkastning.

– Storebrand er i stor endring, og har vært det en periode. Vi har gått fra tyngde på garanterte pensjonsprodukter til at vi er mer et sparekonsern, med blant annet Skagens fondsløsninger og andre typer spareprodukter som en styrke, sier Grefstad.

– Personmarkedet og personkunder blir stadig viktigere for Storebrand, sier han.

Les også: Storebrand vil ha en bit av kommunemarked på 520 milliarder

Les også

Storebrand skuffer - peker på omstillingskostnader

Investerer i teknologi

Storebrand bruker også mye ressurser på digitalisering, blant annet innen kundeinformasjon, kjøps- og salgsløsninger, appløsninger og for å behandle forsikringskrav raskere.

– Finansvirksomheter i dag er mer og mer teknologivirksomheter også. All utviklingen vår er digital. Mer og mer av salg og betjeningsfunksjoner er digitale, sier Grefstad.

Han anslår at konsernet årlig bruker rundt en milliard kroner på IT-utvikling og drift, av den samlede pengebruken på omtrent 3,7 milliarder kroner.

Les også: Bruker studenter til å løse fremtidens utfordringer

Vil vokse i privat sparing

I dag består kundemassen for det meste av ansatte i bedrifter som har tjenestepensjonsordning i Storebrand, med rundt 1,2 millioner norske kunder og 700.000 kunder i Sverige.

Grefstads vil lokke flere av disse kundene til også å velge andre Storebrand-tjenester, deriblant innen sparing og pensjon.

Konsernsjefen tror den årlige veksten i markedene for innskuddspensjon og privat sparing vil ligge på rundt ti prosent i årene fremover. Storebrand har en markedsandel på rundt 20 prosent, med mål om en vekst på over ti prosent i året.

– Markedet for sparing i Norge vokser godt og vi tror det kommer til å vokse godt fremover. Innskuddsordningene har et tosifret veksttall på grunn av at det er ganske nye produkter fortsatt. Vi ser også at den private sparingen øker.

Markedet har gjennom årene endret seg mye, fremholder Grefstad, som blant annet peker på overgangen fra ytelse- til innskuddspensjon.

– Det har skjedd utrolig mye med tjenestepensjonene i Norge, store endringer med folketrygden, som gjør at man må jobbe lenger enn man kanskje måtte før, eller leve med en lavere pensjon. Behovet for egen sparing har økt, sier han.

Les også

Storebrand skuffer - peker på omstillingskostnader

Les også

Forsikringskjemper med sprikende resultater

Les også

Bruker studenter til å løse fremtidens utfordringer

Publisert:

Her kan du lese mer om