Olje- og coronasmell for Røkkes Aker Solutions

Coronaviruset og oljeprisfall skaper utfordringer for oljeserviceselskapet.

Publisert:

Onsdag opplyser selskapet at det venter å regnskapsføre restruktureringskostnader på 150 millioner kroner. I tillegg venter det å ta nedskrivninger på 500 millioner kroner.

Det tas også høyde for at selskapet kan komme til å ta ytterligere kostnader knyttet til restrukturering i de kommende kvartalene.

Restruktureringen er ventet å gi en årlig kostnadsreduksjon på minst 750 millioner kroner. Dette skyldes blant annet at det nå innføres flere kostnadsreduserende tiltak.

Les på E24+

Den store utbytteguiden: Sjekk om du mister utbetalingen

Flytter produksjon

Fabrikken på Tranby utenfor Oslo vil etter 2020 ikke lenger produsere såkalte «subsea trees». Denne produksjonen vil nå bare foregå i Brasil og Malaysia.

«Subsea trees» opererer med brønnhode for å kontrollere strømmen av produksjons- eller injeksjonsvæsker og kobler også rør og andre enheter i brønnen til havbunnen og fasilitetene over vannet.

Bemanningen vil samtidig bli redusert ved subsea-anleggene i Port Klang (Malaysia) og Curitiba (Brasil). Dette gjøres for å styrke anleggenes konkurransesituasjon og tilpasse seg den ventede etterspørselen, ifølge selskapet.

I tillegg gjennomføres det initiativer med førtidspensjon og ledelsen har gått med på lønnsfrys.

Selskapet vil også kutte investeringsbudsjettet fra 750 millioner kroner til 500 millioner kroner i år. Rundt 200 av disse millionene har allerede påløpt, og vil gjenstå forpliktet.

Les også

Norsk PMI faller til laveste nivå siden mai 2009

Venter inntektsfall

Restriksjonene som er innført verden rundt for å hindre spredning av coronaviruset har gitt lavere aktivitet enn hva som var planlagt.

På bakgrunn av det venter selskapet en nedgang i omsetningen på minimum 20 prosent sammenlignet med anslaget som ble gitt ved utgangen av 2019. Her la selskapet opp til at inntektene ville havne på 2018-nivå.

Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker eier i underkant av 47 prosent av aksjene i Aker Solutions.

Les også

Corona-krisen: Aker Solutions har sendt permitteringsvarsel til alle sine 6000 ansatte i Norge

Permitterer

Til nå har selskapet permittert 400 ansatte i Norge, samt 250 ansatte i Storbritannia, opplyser det onsdag.

Tidligere har Aker Solutions varslet at de har sendt permitteringsvarsel til alle sine 6.000 ansatte i Norge.

Permitteringsvarslene ble sendt ut allerede 13. mars, bekreftet kommunikasjonssjef Ivar Simensen i Aker Solutions til VG/E24 den gang.

– Hvor mange det vil være behov for å permittere, er det for tidlig å si noe om. Vi jobber nå med å se på konsekvensene for prosjektene vi jobber med, sa Simensen.

– Vi har prosjekter, men ringvirkningene av corona-krisen slår hardt inn og vi vet ikke hva konsekvensene blir, fortsatte han.

Nærmere 300.000 har søkt Nav om dagpenger under permittering siden coronakrisen for alvor traff Norge. Sjekk din kommune her:

Publisert: