2017 kan bli bunnåret for Aker Solutions: Må vinne 2018-kontrakter for minst 10 milliarder

Etter oljeprisfallet i 2014 har inntektene til Aker Solutions falt og falt. Nå viser selskapet frem nye prognoser som tilsier at pilene skal snu til neste år, men bare om selskapet vinner viktige kontrakter først.

Konsernsjef i Aker Solutions, Luis Araujo
  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

Aksjen til oljeserviceselskapet Aker Solutions har fredag fått seg et realt løft på over seks prosent etter at selskapet la frem resultatene for tredje kvartal.

Det er flere årsaker bak aksjehoppet, men blant de viktigste er at selskapet leverte et sterkere brutto driftsresultat enn ventet (401 mot 361 millioner), og at selskapets toppledelse nå går ut med ferske spådommer om 2018.

Selskapet har opplevd et inntektsfall på om lag 30 prosent etter at oljebremsen slo inn i 2014, og inntektene har falt år for år.

Fredag kunne fortalte konsernsjef Luis Araujo og finansdirektør Svein Stoknes imidlertid de nå forventer en oppgang i inntektene neste år.

Analytikernes estimater var før kvartalspresentasjonen at omsetningen i 2018 vil øke fra 21,9 til 22,1 milliarder kroner, ifølge data fra SME/TDN. Det står i kontrast til selskapets prognose om at inntektene i 2017 vil ende 10 til 15 prosent under de 25,6 milliardene omsetningen endte på i fjor.

Det som kanskje er like viktig, og som mange av analytikerne var opptatt av, var at ledelsen ikke forventer at veksten skal gå på bekostning av marginene. De underliggende marginene er ventet å være stabile neste år fra dagens nivå.

En analytiker spurte blant annet om den nye umbilicals-kontrakten på 1,6 milliarder kroner som ble annonsert fredag vil heve eller senke selskapets marginer:

– Den er ikke utvannende på marginene våre. Vi har hele tiden jobbet med å være disiplinerte i anbudene våre når det gjelder marginene, svarte konsernsjef Luis Araujo.

Et stort «men ...»

En inntektsvekst neste år kommer samtidig med et stort forbehold. Selskapet understreker nemlig at prognosene deres for 2018 avhenger av at de kommer seirende ut i «flere nøkkelanbud» som nå er ute hos oljeselskapene.

Dette inkluderer kontrakter over hele verden, inkludert Statoils kommende utbygging av Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Aker Solutions opplyser at de per i dag har anbud inne for kontrakter verdt til sammen 55 milliarder kroner. Alt dette trenger de imidlertid ikke å vinne for å innfri sin egen prognose.

Klarer de i løpet av om lag et halvt års tid å vinne kontrakter som gir arbeid for 10 milliarder kroner eller mer, vil Aker Solutions' omsetning være høyere neste år enn i år.

Finansdirektør Svein Stoknes i Aker Solutions

I regnskapet kommer det frem at selskapet skal levere ordrer for 12,4 milliarder neste år (9,2 milliarder i Projects- divisjonen og 3,2 milliarder i Services), av en ordrereserve på totalt 27,2 milliarder.

Gitt at ingen leveranser fremskyndes eller forsinkes må selskapet dermed spe på de 12,4 milliardene med rundt 10 milliarder eller mer for å overgå årets anslåtte omsetning på rundt 22 milliarder.

På spørsmål fra en analytiker om hvor fort disse kontraktene må landes for at de skal kunne gi inntekter i 2018 og ikke senere, svarte konsernsjef Araujo:

– I våre uttalelser om de prosjektene som nå kommer henviser vil de neste seks månedene, så det er det vi regner.

Finansdirektør Svein Stoknes forklarer overfor E24 at Aker Solutions' engasjement i mange av Feed- og konseptarbeidene som pågår (utredninger og tidlig ingeniørarbeid) rundt disse prosjektene, også gir selskapet en langt bedre innsikt i hva slags inntekter og marginer de kan regne med hvis de vinner kontraktene.

Dermed er de også tryggere på å gå ut med en slik prognose nå.

Les også

E24 lanserer ny nyhetstjeneste: – Det beste som har skjedd norsk mediebransje på mange år

«The journey» – del to

I tillegg til å jobbe med å vinne kontrakter har Aker Solutions lenge arbeidet med et internt effektiviseringsprogram kalt «The Journey». Bak det noe abstrakte navnet ligger et mål om å forbedre kostnadseffektiviteten i konsernet med minst 30 prosent, sammenlignet med nivået i 2015.

I tillegg til å fortelle at man nå har oppnådd 90 prosent av disse besparelsene og er i rute for å bli ferdige til nyttår, annonserte Aker Solutions-sjefen fredag at de skal effektivisere 20 prosent ekstra fra 2017 til 2021.

Dette skal Aker Solutions blant annet få til gjennom å ta noen grep i deres geografiske spredning. Det betyr at produksjonsanlegget i Houston nå legges ned.

Totalt regner Aker Solutions med at vil ha 150 millioner i restruktureringer som følge av dette og andre prosesser i fjerde kvartal. Neste år vil det også bli restruktureringskostnader, uten at ledelsen vil anslå det nå.

Flytter produksjon fra Houston

Mens subsea-delen flyttes til selskapets fabrikker i Brasil og Malaysia, skal resten flyttes til anlegget i Mobile, Alabama. Houston-kontoret vil fremover være et rent prosjekt- og ingeniørkontor.

– Vi har et fantastisk anlegg i Mobile og et mindre produksjonsanlegg i Houston. Så det er ikke hensiktsmessig med tanke på markedsstørrelsen å ha dette spredt. Det er bedre å heller samordne dette og tjene det amerikanske markedet fra Brasil eller Aberdeen, hvis det er best, sier Araujo.

Slik ser det nye kartet over produksjonsstedene til Aker Solutions ut. Verftet i Egersund er ikke med fordi det ikke gjøres noen endringer her nå. Virksomheten på Ågotnes er heller ikke med fordi det er en del av Services-divisjonen

Overfor E24 forklarer konsernsjefen at det er anleggene i Port Klang, Malaysia og Curitiba, Brasil være fasiliteter som kan produsere store volumer til det Araujo beskriver som «svært konkurransedyktige priser».

– Ikke bare har disse anleggene god kapasitet og evne til å levere god kvalitet, men de ligger også i nærheten av veldig lovende markeder, sier Araujo og fortsetter:

– Men vi vet at anleggene i Reading i Storbritannia og Tranby i Norge har stor kompetanse når det kommer til ingeniøraspektet, utvikling og prosjektstyring, og de betjener også det viktige markedet vårt i Nordsjøen. Så de skal utvikle teknologi og betjene det lokale markedet.

I tillegg til at Brasil og Malaysia nå blir sentrene for storproduksjon av subsea-utstyr, skal anleggene i Moss og i Mobile, Alabama ta seg av de store volumene innen umbilicals. Fordelingen mellom de forskjellige anleggene imellom avhenger mye av hvor kundene vil ha leveranse.

Servicevirksomheten i Ågotnes og verftet i Egersund påvirkes ikke, forteller Araujo.

En analytiker spurte ledelsen hvor mye av effektiviseringen deres som er reell og strukturell, og hvor mye som er syklisk – altså hvor mye som rett og slett er kommet av dårligere tider og lavere priser i markedet:

– Det vi snakker om er spesifikke endringer i arbeidet og prosesser internt, samt fotavtrykket vårt geografisk. Så vi er fokusert på bærekraftige forbedringer som varer. Når det gjelder våre underleverandører kan ikke vi styre deres priser, men vi jobber tett med dem og jeg setter stor pris på hvordan hele næringen har jobbet med å få til varige og bærekraftige forbedringer, svarte Luis Araujo.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Aker Solutions

Flere artikler

  1. Null utbytte for Aker Solutions-eierne i år – men kanskje neste år

  2. Forteller om gigantkontrakt, men vil ikke røpe kundens navn

  3. Aker Solutions-ras etter svake resultatutsikter: – Overskuer det meste

  4. Betalt innhold

    Aker Solutions har fått milliardkontrakt

  5. Aker Solutions ser høy aktivitet i alle markeder