OBOS-selskap får 150.000 kroner i gebyr etter brudd på hvitvaskingsloven

Finanstilsynet mener Megleroppgjør AS har brutt hvitvaskingsloven på flere punkter, og ilegger det OBOS-eide selskapet et gebyr på 150.000 kroner.

  • Mathias Revheim-Rafaelsen
Publisert:

Finanstilsynet mener selskapet har hatt mangelfulle risikovurderinger, rutiner og internkontroll, og at det har sviktet ved gjennomføringen av kundetiltak i enkeltsaker.

Megleroppgjør AS ilegges et gebyr på 150.000 kroner for brudd på en rekke paragrafer i hvitvaskingsloven.

Det går frem av et brev Finanstilsynet har sendt til Megleroppgjør AS, datert 21. januar 2022.

Skyldes uaktsomhet

Finanstilsynet skriver i brevet at de mener selskapet ikke hadde identifisert eller vurdert risikoen for å bli brukt til hvitvasking eller terrorfinansiering, og at overtredelsen skyldes uaktsomhet.

Vedtaket fra Finanstilsynet kan påklages av selskapet innen tre uker.

– Tas på alvor

Styreleder Hans Anders Skjølberg i Megleroppgjør opplyser i en e-post til E24 at de tar tilsynets overtredelsesgebyr til etterretning, og godtar gebyret.

– Slik tilsynet vurderer det, har ikke Megleroppgjør AS utarbeidet en tilstrekkelig god risikovurdering. Det har vi tatt på alvor og gjør noe med, skriver han.

– Vi innser at vi har vært for operative og hatt for lite fokus på den overordnede risikovurderingen. Dette har vi tatt tak i, opplyser Skjølberg.

Megleroppgjør AS har nå utarbeidet en ny risikovurdering i tråd med tilsynets vurderinger, og holder på med å oppdatere sine rutiner i tråd med denne, forteller Skjølberg.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Finanstilsynet
  2. Hvitvasking

Flere artikler

  1. Eiendomsmegler 1 BV får gebyr på 300.000 for brudd på hvitvaskingsreglene

  2. Valutaveksler mister konsesjonen etter «grove brudd» på hvitvaskingsloven

  3. Finanstilsynet kritiserer Odin Forvaltning for villedende inntrykk av avkastning

  4. Nordnet får 100 millioner svenske kroner i overtredelsesgebyr

  5. Finanstilsynet: Resultater i Storebrand-fond ble fremstilt bedre enn virkeligheten