Witzøe tar milliardutbytte - skylder på formuesskatten

Witzøe-familiens holdingselskap Kvarv endte med milliardresultat også i 2021, og tar 1,25 milliarder i utbytte. Witzøe senior skylder på skatteregimet i landet for det store utbyttebeløpet.

GLADLAKS: Gustav Witzøe junior er største eier i Kvarv, mens faren Gustav Witzøe fremdeles sitter med flesteparten av de kontrollerende A-aksjene i selskapet som er største eier i Salmar.
Publisert:

– Strenge smitteverntiltak i hele verdikjeden - produksjon, prosessering, fordeling og distribusjon - gjorde at vi uten vesentlige avbrudd kunne opprettholde våre leveranser til en verden som hadde like stor behov for matforsyning, pandemi eller ikke, skriver Gustav Witzøe senior, i årsberetningen.

Regnskapet for selskapet som eier mer enn halvparten av oppdrettsgiganten Salmar viser at resultatet etter skatt endte på 2,7 milliarder kroner, ned fra 3,3 milliarder i 2020.

Samtidig steg selskapets inntekter til 22,9 milliarder fra 20,5 milliarder.

Konsernregnskapet viser også at verdiene økte. Egenkapitalen var i 2021 på 19,4 milliarder korner. I 2020 var den på 15,2 milliarder.

I årsberetningen understreker Kvarv at pandemien også skapte utfordringer for selskapet i 2021

Ut mot formueskatten - igjen

Witzøe har tidligere engasjert seg i debatten om formueskatten, og har antydet at det i verste fall kan være aktuelt å flytte ut av landet hvis skatten økes.

I årsberetningen skriver Witzøe at det er «skyer på horisonten».

Salmar-gründeren bemerker at for eierne i Kvarv øker formueskatten fra 287 til 535 millioner kroner, etter regjeringens budsjettforlik med SV i desember i fjor.

– Kvarv har for 2021 vedtatt et utbytte på 1,25 milliarder kroner - altså 1.250 millioner kroner - for å betjene denne formueskatten for i år og de nærmeste årene. Hver krone må tas ut av selskapets jobbskapende egenkapital, skriver Witzøe.

Videre skriver lakse-toppen at nivået på skattebetalingene fremover vil påvirkes av hvordan Oslo Børs, lakseprisene og verdensøkonomien utvikler seg, men også av Stortingets skattevedtak.

– Vi må ta høyde for både politisk og markedsmessig uforutsigbarhet, skriver han.

Samtidig understreker styreleder Witzøe at familien ikke lider av «skattvegring», men betaler skatten med glede, så lenge det skjer på samme vilkår som utenlandske konkurrenter og andre næringer.

– Det er ikke de norske eierne som er utbyttebaroner. Det er staten som har bestemt denne tappingen av norskeid bedriftskapital.

Laksekjempe

Det er laksearvingen Gustav Magnar Witzøe som eier 97 prosent av aksjene i Kvarv, mens majoriteten av A-aksjene eies av faren Gustav Witzøe.

Kvarv er største eier i oppdrettsselskapet Salmar.

I mars i år ble det kjent at Gustav Witzøe går av som konsernsjef i Salmar.

Tidligere i år kjøpte Salmar en majoritetsandel av laksekjempen NTS. Det har i praksis gitt selskapet kontroll over både Norway Royal Salmon (NRS) og de øvrige selskapene i NTS’ portefølje.

Gustav Wizøe senior
Publisert:
Gå til e24.no