Nav: 5.200 fikk permitteringsvarsel i forrige uke

5.200 personer fikk varsel om permittering i forrige uke, viser ferske tall fra Nav. Rundt halvparten av varslene gjaldt personer i Oslo og Viken.

Publisert:

Varslene om permitteringer gjelder særlig innen overnatting og servering på østlandsområdet.

– Det er noen få virksomheter som står for en stor andel av de varslede permitteringene, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Nær halvparten av alle tilfellene omfattet overnattings- og serveringsvirksomheter i Oslo og Viken, hvor henholdsvis 1.100 og 1.300 personer mottok permitteringsvarsel.

Det totale antallet varsler i forrige uke er over ti ganger så mange som en gjennomsnittsuke det siste halvåret (490 varsler).

Dette er likevel et stykke unna nivåene ved de tidligere smittetoppene i pandemien. I uke 4 i år ble det for eksempel sendt ut permitteringsvarsler til 9.000 personer. Det høyeste uketallet i pandemien var helt i starten, da 20.000 personer mottok permitteringsvarsel i løpet av én uke.

I forrige uke så man også en tydelig økning i søknader om dagpenger.

– I løpet av forrige uke mottok Nav 3.600 søknader om dagpenger, noe som er om lag 1.000 flere enn en gjennomsnittsuke det siste halvåret. Dersom vi sammenligner med tidligere ledighetstopper under pandemien ser vi dermed ikke noen stor vekst foreløpig når det kommer til faktiske permitteringer, sier Holte.

Publisert:
Gå til e24.no