Markant dollarsvekkelse etter trippel renteheving

Den amerikanske sentralbanksjefens ferske uttalelser bidrar til å senke dollarkursen for nordmenn.

Publisert: Publisert:

Onsdag kveld valgte sentralbanken i USA å heve styringsrenten med 0,75 prosentpoeng.

Like etterpå faller dollaren imot de fleste andre valutaer.

Nordmenn som vil veksle inn kroner i dollar trenger bare betale 9,72 kroner onsdag kveld. Samme tid i går kostet dollaren 9,90 norske kroner.

Forsiktige uttalelser

– Dette handler om hva som vil skje i september, forteller sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank.

sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank

Etter rentehevingen i USA holdt sentralbanksjefen Jerome Powell pressekonferanse. Her åpnet han for et roligere tempo i rentehevingen fremover.

– Sentralbanksjefen sa at de ikke vil si noe spesielt om hva som skjer ved neste renteheving i september, men at det ikke er gitt at renten settes unormalt mye opp, forteller Johansen.

Normalt hever vestlige sentralbanker renten med kun 0,25 prosentpoeng.

– På forhånd hadde markedet priset inn en renteheving på minst 0,5 prosentpoeng. En del tolket pressekonferansen som at sentralbanken i USA skal sette opp rentene litt mindre enn man først hadde trodd, sier Johansen.

Rentespill mellom land

Det fører i sin tur til at dollaren blir «billigere» opp mot andre valutaer. Styringsrenten man får fra sentralbanken er renten man får på å holde valutaen til denne sentralbanken, så en lavere styringsrente enn tidligere antatt betyr at man får mindre igjen for dollaren, som gjør den billigere.

– Det er det relative rentespillet mellom landene. Det er forskjeller i realrentene som er driveren i forskjeller på valuta.

Realrenter er gjerne definert som renter man får, minus inflasjonen som spiser opp deler av denne renten.

– Når inflasjonen er uendret, men amerikanske renter ikke skal så mye opp, så skal dollaren svekke seg, sier Johansen.

Rett etter pressekonferansen til sentralbanken i USA svekket dollaren seg også mot euroen, britiske pund og japanske yen.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om