Bankkjempen fosser frem

Kraftig resultatvekst for DNB.

LEGGER FREM TALL: Konsernsjef Rune Bjerke presenterer torsdag DNBs resultater for tredje kvartal 2012.
Publisert:

Til tross for at det er høy usikkerhet om den økonomiske utviklingen internasjonalt, kan DNB konstatere at det går bra i Norge.

Torsdag morgen la Norges største bankkonsern frem resultatet etter årets tredje kvartal, og den viser vekst i alle forretningsområder.

Resultat etter skatt endte i tredje kvartal på 3.507 millioner kroner, opp fra 2.493 millioner i tredje kvartal i fjor.

Dette var bedre enn analytikernes forventning om et resultat etter skatt på 3.260 millioner kroner, ifølge estimater fra Dow Jones Newswires.

- Vi er godt fornøyde med årets tredje kvartal. Vi har sterke resultater i alle forretningsområder, sier konsernsjef Rune Bjerke.

Positivt

Bjerke kan nemlig konstatere at til tross for uroen i finansmarkedene og usikre utsikter for verdensøkonomien, har norsk fastlandsøkonomi vist en positiv utvikling.

- Lave renter kombinert med høy reallønnsvekst og stabilt lav ledighetsrate gir grunnlag for god vekst i forbruket fremover, skriver DNB i rapporten.

DNBs forretningsområde Retail Norge forventer fortsatt god vekst i boliglån og noe mer avdempet vekst i utlån til små og mellomstore bedrifter. Nedskrivninger på utlån til både person- og bedriftskunder ventes å ligge på et lavt nivå også fremover.

Tjener mer på utlån

DNB har også økt renteinntektene i kvartalet, litt under det analytikerne hadde sett for seg.
Netto renteinntekter endte på 6.828 millioner kroner, opp med 6,8 prosent fra 6.394 millioner kroner. Det var ventet netto renteinntekter på 6.837 millioner kroner, ifølge estimater fra Stocklink.

Marginene økte med 0,28 prosentpoeng fra tredje kvartal 2011 og 0,08 prosentpoeng fra andre kvartal 2012.

DNB har fortsatt høy vekst i boliglån og utlån til små og mellomstore bedrifter, mens veksten til store og internasjonale bedrifter er redusert.

DNB opplyser at utlånsvolumet i gjennomsnitt økte med 6,9 prosent fra tredje kvartal. Imidlertid ble veksten redusert og var på 1 prosent fra andre til tredje kvartal.

Reduserte nedskrivninger

Samlede nedskrivninger på utlån og garantier var 521 millioner kroner, en reduksjon på 55,5 prosent fra 1 170 millioner i tredje kvartal i fjor.

Det var også en reduksjon på 164 millioner kroner fra andre kvartal i år.

- Den solide norske økonomien bidrar til lave nedskrivninger. Vi opplever en reduksjon innen de fleste segmenter. Unntaket er shipping, hvor vi som ventet har en økning i nedskrivningene på grunn av et krevende marked, sier Rune Bjerke.

Holder på målene
Når det gjelder utsiktene fremover gjentar DNB målene som ble lagt frem på kapitalmarkedsdagen i september:

  • Målene i perioden 2012 til 2015 er en årlig vekst i netto renteinntekter på over 6 prosent og maksimalt 2 prosent årlig kostnadsvekst inkludert omstillingskostnader.
  • I 2015 skal egenkapitalavkastningen være over 12 prosent og ren kjernekapitaldekning i henhold til Basel III mellom 12 og 12,5 prosent.
Publisert:

Her kan du lese mer om