Telenor får bot på 788 millioner

Konkurransetilsynet har ilagt Telenor et overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner for å ha hindret Network Norway og Tele2 i å bygge ut et tredje mobilnett i Norge. Telenor sier de trolig vil anke.

Prosjektleder Magnus Friis Reitan, konkurransedirektør Lars Sørgard og avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet under pressekonferansen torsdag.

Foto: Marius Lorentzen E24
  • Sigrid Moe
  • Marius Lorentzen
Publisert:,

Nesten seks år etter at Konkurransetilsynet og europeiske konkurransemyndigheter (gjennom ESA) gjennomførte en razzia hos Telenor i desember 2012, er det norske tilsynet klare med sin konklusjon.

– Når dominerende aktører på denne måten hindrer konkurrenter i å etablere seg, er det et alvorlig brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.­­

Konkurransetilsynet mener Telenor la hindringer i veien for utbyggingen av et tredje mobilnett i Norge, som Tele2 og Network Norway bygget ut utover på 2000-tallet. Perioden tilsynet har inkludert i sin sak er fra 2010 til 2014.

Det påståtte lovbruddet oppsto mens de to konkurrentene bygget ut sitt eget nett leide de tilgang i Telenors mobilnett for å sikre kundene dekning i hele landet.

Kort fortalt mener Konkurransetilsynet maktmisbruket ligger i at Telenor i 2010 gikk over fra en modell der Tele2 og Network Norway betalte Telenor for deres kunders faktiske bruk av Telenor-nettet, til at man måtte betale en fast avgift som økte med antall kunder.

Dermed ble ikke Network Norway og Tele2 kvitt denne leieavgiften etter hvert som de bygget ut sitt eget nett, og mer og mer av kundenes trafikk ble overført ut av Telenors nett. Dette mener tilsynet gjorde at Tele2 og Network Norway mistet de økonomiske incentivene for å fortsette å bygge ut et nytt nett.

– Dermed utnyttet de sin dominerende stilling i markedet, sier prosjektleder Magnus Friis Reitan i tilsynet.

Konsekvensen er et overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner.

– Forankret i toppledelsen

Konkurransetilsynet beskriver Telenor-saken både som kompleks og tidkrevende.

– Dette er nok en av de mest omfattende og største sakene vi har hatt. Vi har aldri ilagt et større gebyr, sier konkurransedirektør Sørgard, og peker på at det forrige største gebyret var på 140 millioner.

ESA har på sin side fortsatt ikke konkludert i sin sak, og det er usikkert når en konklusjon vil komme.

ESAs undersøkelser omhandler også Telenors oppførsel som dominerende aktør, men omfatter andre markedsforhold og segmenter enn dagens kunngjøring.

Hør E24-podden: Slik skal Ice bygge ut Norges tredje 4G-nett

Under pressekonferansen fikk de spørsmål om hvor høyt opp i Telenor-systemet man kjente til dette påståtte maktmisbruket.

– Jeg vil ikke si spesifikt hvor høyt, men vi har analysert forholdene grundig og forholdet er forankret i toppledelsen, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

– Det er jo gått mange år siden disse forholdene skjedde, og Tele2 er i dag en del av Telia. Hva tenker dere om at det tar så lang tid?

– Denne type saker må ta tid og er komplekse. Etter vårt syn har saken tatt riktig gitt, gitt sakens alvorlighet og kompleksitet, sier prosjektleder Magnus Friis-Reitan.

Telenor uenig

Telenor har hele tiden bedyret sin uskyld, og mener fortsatt at de ikke har brutt noen lov.

− Vi har samarbeidet godt med Konkurransetilsynet og tilrettelagt for deres arbeid hele veien. Vi er uenige i at vi har brutt konkurranseloven, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge, i en melding.

Fristen for å klage vedtaket inn for Konkurranseklagenemda er seks måneder.

– Nå skal vi bruke denne tiden til å gå gjennom alle sider ved saken. Vi regner med at vi vil påklage vedtaket, sier Svendsen.

Et forhold lagt bort

Saken begynte for alvor da Konkurransetilsynet og europeiske konkurransemyndigheter i desember 2012 gikk til aksjon mot Telenors hovedkontor. Tilsynet varslet i forbindelse med samme sak i 2016 et gebyr på 900 millioner kroner fordi de mente Telenor hindret etableringen av et tredje mobilnettverk.

Årsaken til at gebyret endte på 788 og ikke 900 millioner er at det ene av de to forholdene ikke er med i denne konklusjonen.

Det punktet omhandler de såkalte eksklusivitetsavtalene som Telenor hadde i fire avtaler om leie av Telenors mobilnett. Avtalene hadde et punkt om at man ikke kunne leie tilgang hos Telenor og en annen aktør på samme tid, og dermed tilby kundene sine en slags super-dekning.

Her har man i dialogen med Telenor imidlertid kommet frem til at teleselskapet ikke brøt lovverket.

– Men vi står igjen med det mest alvorlige punktet, påpeker avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Både myndighetene og Konkurransetilsynet er opptatt av at Norge må få sitt tredje nett. I dag er det mobilselskapet Ice som bygger ut dette.

– Norge er et av få land som kun har to mobilnett, og det er bare et annet land som har et regulert marked som Norge. Det er Kypros, sier konkurransedirektør Sørgard og fortsetter:

– En dominerende aktør kan konkurrere på pris og kvalitet, men kan ikke hindre andre aktører fra å etablere seg. Utbyggingen av et tredje mobilnett har lenge vært ansett som nødvendig for å sikre norske forbrukere bedre tjenester og lavere priser.

Tapte frekvensauksjon

Network Norway og Tele2 holdt på å bygge ut det som ville vært Norges tredje nett fra 2007.

Uavhengig av Telenors oppførsel gikk imidlertid drømmene om dette nettet i knus i desember 2013. Da tapte nemlig Tele2 auksjonskampen om nye mobilfrekvenser mot Telenor, NetCom (nå Telia) og utfordreren Ice.

E24 skrev den gangen at tapet ville føre til at Tele2 ville måtte leie nettilgang i lang tid som følge av tapet.

Telenor begynte i oktober 2011 å fakturere Tele2 og Network Norway 10 millioner i måneden for brudd på avtalen om at man ikke kunne benytte seg av både Telenor og Netcoms nett samtidig. Denne avtalen har Konkurransetilsynet tidligere fortalt at har begrenset det tredje mobilnettets muligheter til å skaffe seg kunder.

I Asker og Bærum tapte Telenor punktet om at Tele2 og Network Norway var å anse som et selskap, men de fikk medhold i at Telenors avtaler ikke var i strid med loven. Nå skal Konkurransetilsynet fortelle om de er uenig med denne avgjørelsen.

Her kan du lese mer om

  1. Telenor
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

  1. Konkurranseklagenemnda opprettholder vedtak om å ilegge Telenor et gebyr på 788 millioner

  2. – Vi kunne inngått samme avtale i dag

  3. Verisure vil ikke betale gigantgebyr på 748 millioner fra Konkurransetilsynet

  4. Annonsørinnhold

  5. Varsler gigantgebyrer til Verisure og Sector Alarm

  6. Telenor klager på gigantgebyr