Fra dopapir til biogass: Disse prosjektene skal løfte Norske Skog

Hardt pressede Norske Skog vil satse på nye områder for å bli mindre avhengig av papirmarkeder som har vært i nedgang i mange år.

NYTT ANLEGG: Norske Skog Saugbrugs i Halden, der biogassanlegget ble åpnet i april.
Publisert: Publisert:

Men de nye initiativene krever nye investeringer, noe som hindres av den fortsatt uløste gjeldskrisen i papirprodusenten.

Selv har Norske Skog sagt at gjeldsbyrden og rentebetalingen er for høy, slik at det ikke er rom for å satse på investeringsstrategien i grønne industrier.

Den høye gjelden, der mye stammer fra de store oppkjøpene fra slutten av 90-tallet for å satse på avis- og magasinpapir, gjør nemlig at det er lite penger til overs til satsinger på vekstprosjekter.

Les mer: Fra pengemaskin til gjeldskrise

I dag har Norske Skog syv papirfabrikker fordelt på regionene Australia og Europa, hvorav to er i Norge.

Det vedtatte målet er at 25 prosent av brutto driftsresultat skal komme fra nye virksomheter innen 2020.

Ser muligheter i tørke- og dopapir

Prosjektene er funnet utenfor papir, som blant annet biogass og trepellets.

Men også andre grener av papirmarkedet med lysere utsikter lokker Norske Skog.

Konsernsjef Lasse Sperre på generalforsamling i Norske Skog

I Østerrike, ved papirfabrikken Bruck, er et prosjekt på tegnebrettet som skal bytte ut dagens avispapirmaskin med en maskin som produserer husholdningspapir, altså tørke- og dopapir.

Fabrikken har i dag to maskiner. Avispapirmaskinen fra 1953 kan produsere 125.000 tonn avispapir i året, mens magasinpapirmaskinen har en kapasitet på 265.000 tonn.

– Avispapirmaskinen er minst konkurransedyktig i vår portefølje, sier Norske Skog-sjef Lars Sperre til E24.

– På grunn av fabrikkens plassering og markedsutsiktene for husholdningspapir er dette et interessant investeringsalternativ. Det gjør at vi beholder en konkurransedyktig enhet i Østerrike, sier konsernsjefen.

Fallende papirmarked

Ifølge tall fra den europeiske bransjeorganisasjonen CEPI, som representerer tremasse- og papirindustrien, var husholdningspapir et av segmentene med vekst i etterspørselen i Europa i fjor.

Les også

Sveaas om Norske Skog-investeringen: – Villig til å gjøre en innsats for å redde selskapet

Mens forbruket av sanitær- og husholdningspapir steg med 1,7 prosent fra året før var industriens produksjonsvekst noe mindre på 1,1 prosent.

Det kan bety at markedet blir strammere med mulighet for bedre priser, selv om produksjonen på 7.301 tonn var fortsatt høyere enn forbruket på 7.033 tonn.

Tilstanden var bedre enn i avispapirmarkedet der Norske Skog har store deler av sin virksomhet. Forbruket av avispapir var ned med 7,4 prosent. Fallet oversteg også produksjonsnedgangen på 6,7 prosent, noe som kan bety økt prispress.

Overkapasiteten i papirproduksjonen i Europa har vedvart i en årrekke. Siden 2007 har forbruket falt, ikke minst på grunn av digitalisering.

saken fortsetter under

Papirforbruket (turkis graf) i Europa har falt siden 2007. Det har også produksjonen (lyserød graf). De rette linjene viser en beregnet trend i produksjon og forbruk.

Spår varig nedgang

– Det siste tiåret har europeisk papirindustri slitt med alvorlig overkapasitet og fallende etterspørsel, sier analytiker Henri Parkkinen i den finske banken OP, som følger papirindustrien.

– Det er ikke signaler som peker mot at denne trenden vil endres. Jeg venter at etterspørselen fortsatt vil falle, blant annet på grunn av digitalisering, sier han.

Men overkapasiteten er ikke like ille som den har vært, ifølge Parkkinen.

– De store selskapene har tatt grep ved å stenge ned kapasitet. Det er mulig å tjene penger. Man må være konkurransedyktig. Dette er et kostnadsspill.

Les også

Norske Skog tapte en halv mrd.

Industrianalytiker Antti Viljakainen i meglerhuset Inderes mener den siste bedringen ikke rokker ved bildet av et marked i nedgang.

Han sier mer nedstenging av fabrikker er nødvendig for å beholde en «fornuftig markedsbalanse».

- Den langsiktige negative trenden vil ikke ta en slutt i overskuelig fremtid, fordi digitale medier fortsetter å vinne markedsandeler,

I fjor var det en liten forbruksvekst i europeisk papir på 0,3 prosent, drevet av sterkere etterspørsel i papirkategorier som emballasje, hygiene og spesialpapir.

- Spesialpapir vokser i Europa, noe som har tiltrukket produsenter til å konvertere kapasitet fra standard papirtyper til spesialpapir, sier Viljakainen.

Trenger 250 millioner

Ved fabrikken i Bruck er prosjektet lagt på is frem til Norske Skog er blitt refinansiert.

Prosessen har trukket ut i langdrag og fristen for å bli enig med kreditorene om en redningsplan er nå utsatt på ubestemt tid.

Investeringsbehovet til den nye maskinen er antatt å være rundt 250 millioner kroner. Det er penger Norske Skog ikke har i dag. Planen om stenging av avispapirmaskinen er dermed utsatt til slutten av 2018.

– I og med at vi trenger prosjektfinansiering er prosjektet utsatt i påvente av klargjøring av rekapitaliseringen, sier Sperre.

Les også

Sveaas valgt som ny styreleder i Norske Skog: – Jeg er en seig jævel

Les også

– Sveaas er det beste som kunne skjedd aksjonærene

Les også

Norske Skog-sjefen: – Alle må forholde seg til at vi har et problem

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om